Les 10 Meilleures Agences Media à Anvers (2024)

Meilleures Agences Media à Anvers

Agences de média recommandées

 • ZIGT MEDIA

  ZIGT MEDIAcertified-flagverified-flagfeatured-flag

  (0 avis clients)

  Freedom to Grow Strategy - Media - Performance - Create

  Récompensée
  Mediabureau ZIGT ZIGT is al meer dan tien jaar hét onafhankelijke mediabureau van Belgie, waar "Freedom to grow" en groei centraal staan. Dat geldt zowel voor onze mensen, als de merken waarvoor we werken. Je kan bij ons terecht voor diensten die te maken hebben met strategie, media, performance en creatie. We werken altijd op maat van jouw doelstellingen en dit in volledige vrijheid en onafhankelijkheid (d.i. geen prestatieafspraken met media). ZIGT heeft kantoren in Zaventem, Hoofddorp, Utrecht, Arnhem, Breda en Tilburg en werkt voor marktleiders, challengers en start-ups. Wij staan voor onafhankelijk advies en een visie die bijdraagt aan de strategie en groei van onze klanten. We nemen de vrijheid om verder te kijken dan media alleen. Media is niet de enige oplossing voor groei, maar onderdeel van bredere marketing- en salesvraagstukken. Succes wordt geboekt als het hele speelveld wordt overzien, ook als je niet alles zelf uitvoert. Dat is de uitdaging die wij aangaan en waarmee we onze klanten doen groeien. Wij zien het als onze opdracht businessdoelstellingen om te zetten in de beste marketing- en mediastrategieën. Onze onafhankelijkheid maakt ons uniek, objectief en transparant. Media Agency ZIGT ZIGT has been Belgium's leading independent media agency for more than a decade, where "Freedom to grow" and growth are fundamental. This applies to both our people and the brands we work for. We offer services related to strategy, media, performance, and creation. We always work according to your goals and with complete freedom and independence (i.e., no performance agreements with media). ZIGT has offices in Zaventem, Hoofddorp, Utrecht, Arnhem, Breda, and Tilburg and works for market leaders, challengers, and start-ups. We stand for independent advice and a vision contributing to our client's strategy and growth. We take the liberty of looking beyond media alone. Media is always part of broader marketing and sales issues. Success is achieved when the whole playing field is overseen, even if you don't do everything yourself. That is the challenge we take on and with which we grow our clients. It is our mission to convert business objectives into the best marketing and media strategies. Our independence makes us unique, objective, and transparent.
  6 réalisations en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 3000€ en Planification média
 • deBottomLine

  deBottomLinecertified-flagverified-flagfeatured-flag

  4.7
  (44 avis clients)

  deBottomline = resultaten door strategisch en creatief werk op een efficiënte, kostenbewuste manier.

  Recommandée
  Récompensée
  deBottomLine = het bewijs dat uitmuntend strategisch en creatief werk op een efficiënte , kostenbewuste en resultaatgedreven manier kan neergezet worden. Onze focus ligt op resultaatgedreven communicatie vanuit een strategisch-analytische aanpak . We zijn 'full-service', maar voor PR of evenementen kan je niet bij ons terecht. Conceptueel en planmatig nemen we het mee, maar voor de uitvoering verwijzen we graag door naar collega's! Wat maakt onze aanpak anders ? Wel: 1. Aanspreekpunt Geen accounts die intern alles moeten navragen, maar korte lijnen met de mensen die werken met jouw merk en product en alle ins- en outs van het dossier kennen. Als je belt, helpen Steven, Veerle en de projectverantwoordelijke je meteen verder. Alle informatie is gedeeld, alle kennis is op niveau.   2. Creativiteit Creativiteit is belangrijk… maar niet zo belangrijk als het verhaal. Als het verhaal van jouw merk of product goed zit, kan een straffe creatie je véél meer opbrengen. Is het verhaal niet perfect, dan kan zelfs de beste creatie je geen fantastische resultaten brengen.  Daarom werken we altijd analytisch vanuit het verhaal: eerst de basis, de rest volgt wel. Is een idee geweldig maar past het niet ‘helemaal’ in het verhaal? Dan is het GEEN goed idee!   3. ROI ROI moet meetbaar en aantoonbaar zijn. Daar houden we rekening mee van bij de start van een project. De ROI moet voelbaar zijn voor de eindklant. Het gaat niet over hoeveel prijzen een bureau kan winnen met een idee!   4. Teams & Medewerkers Wij zorgen ervoor dat creatieven en specialisten gekozen worden op basis van hun profiel: passen ze bij een klant, product of opdracht? Zo zorgen we voor een snelle en efficiënte opvolging… die ook kosten scheelt.  We hebben een netwerk van meer dan 70 freelancers waaruit we steeds het best passende team samenstellen. Handig dat we ons niet moeten beperken tot een beperkt aantal personen dat op een loonlijst staat… .   5. Tarieven Uurtarieven hangen niet af van wie je bent, maar wel van wat je doet. En ofwel ben je aan het denken over iets, ofwel ben je iets aan het doen. Dat zijn dan ook onze 2 uurtarieven: denken of doen.  Want waarom zou je méér betalen omdat je ervaring hebt (of toevallig manager bent) als je bijvoorbeeld even naar een drukker belt?   6. Technologie Technologie moet bij een klant passen, niet omgekeerd. We krijgen er de kriebels van om alle klanten op 1 platform of in 1 technologie te duwen omdat we die toevallig beheersen of omdat we commissie zouden krijgen.  Het wordt pas efficiënt voor jou als je technologieën hebt die passen bij je organisatie, structuur, doelstellingen en budget… toch?   --------------------------------------------------------------   . Nous sommes une agence 'Full-Service' mais pour les RP our des événements nous vous renverrons vers un partenaire! ?   1. Point de contact Pas de commerciaux qui doivent tout demander en interne, mais une communication directe avec les personnes qui travaillent sur votre marque et produit, et connaissent tous les tenants et les aboutissants de votre dossier.  Si vous nous téléphonez, Steven, Veerle et Marlies vous aident immédiatement. Toute l’information est partagée, on est tous au courant de tout.   2. Créativité La créativité est importante… mais pas aussi importante que le récit. Si le récit de votre marque ou produit est excellent, une solide création peut vous rapporter beaucoup plus. Si le récit n’est pas parfait, même la meilleure création ne vous apportera pas de résultats fantastiques.  C’est pourquoi nous travaillons toujours de manière analytique à partir du récit : d’abord la base, le reste suivra. Une idée est excellente mais ne convient pas ‘entièrement’ au récit ? Dans ce cas, ce n’est PAS une bonne idée …   3. ROI Le retour sur investissement doit être mesurable et démontrable. Nous en tenons compte dès le début d’un projet. Le ROI est pour le client final … et ne concerne pas ‘les statistiques de la campagne’.   4. Equipe & Collaborateurs Nous veillons à ce que les créatifs et les spécialistes soient choisis en fonction de leur profil : Ils conviennent à un client, un produit ou une mission ? C’est ainsi que nous assurons un suivi rapide et efficace… ce qui fait aussi la différence au niveau des coûts.  Nous disposons d’un réseau de plus de 70 freelances et composons toujours l’équipe la plus appropriée. C’est bien pratique de ne pas devoir nous limiter à un nombre restreint de personnes figurant sur notre payroll.   5. Tarifs Les tarifs horaires ne dépendent pas de qui vous êtes, mais bien de ce que vous faites. Soit vous réfléchissez à quelque chose, soit vous faites quelque chose. Ce sont nos 2 tarifs horaires : réfléchir ou faire.  En effet, pourquoi faudrait-il payer plus parce que vous avez de l’expérience (ou êtes occasionnellement manager) alors que vous téléphonez à un imprimeur par exemple ?   6. Technologie La technologie doit s’adapter aux clients et non l’inverse. Cela nous donne des sueurs froides à l’idée d’obliger tous les clients à passer à 1 plateforme ou 1 technologie parce qu’il s’avère que nous la maîtrisons ou recevons une commission.  Il est question d’efficacité pour vous seulement lorsque vos technologies conviennent à votre organisation, votre structure, vos objectifs et votre budget… vous ne trouvez pas ?   --------------------------------------------------------------
  5 réalisations en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média

Toutes les entreprises de planification média à Anvers

Trier par
 • ZIGT MEDIA

  ZIGT MEDIAcertified-flagverified-flag

  (0 avis clients)

  Freedom to Grow Strategy - Media - Performance - Create

  Récompensée
  Mediabureau ZIGT ZIGT is al meer dan tien jaar hét onafhankelijke mediabureau van Belgie, waar "Freedom to grow" en groei centraal staan. Dat geldt zowel voor onze mensen, als de merken waarvoor we werken. Je kan bij ons terecht voor diensten die te maken hebben met strategie, media, performance en creatie. We werken altijd op maat van jouw doelstellingen en dit in volledige vrijheid en onafhankelijkheid (d.i. geen prestatieafspraken met media). ZIGT heeft kantoren in Zaventem, Hoofddorp, Utrecht, Arnhem, Breda en Tilburg en werkt voor marktleiders, challengers en start-ups. Wij staan voor onafhankelijk advies en een visie die bijdraagt aan de strategie en groei van onze klanten. We nemen de vrijheid om verder te kijken dan media alleen. Media is niet de enige oplossing voor groei, maar onderdeel van bredere marketing- en salesvraagstukken. Succes wordt geboekt als het hele speelveld wordt overzien, ook als je niet alles zelf uitvoert. Dat is de uitdaging die wij aangaan en waarmee we onze klanten doen groeien. Wij zien het als onze opdracht businessdoelstellingen om te zetten in de beste marketing- en mediastrategieën. Onze onafhankelijkheid maakt ons uniek, objectief en transparant. Media Agency ZIGT ZIGT has been Belgium's leading independent media agency for more than a decade, where "Freedom to grow" and growth are fundamental. This applies to both our people and the brands we work for. We offer services related to strategy, media, performance, and creation. We always work according to your goals and with complete freedom and independence (i.e., no performance agreements with media). ZIGT has offices in Zaventem, Hoofddorp, Utrecht, Arnhem, Breda, and Tilburg and works for market leaders, challengers, and start-ups. We stand for independent advice and a vision contributing to our client's strategy and growth. We take the liberty of looking beyond media alone. Media is always part of broader marketing and sales issues. Success is achieved when the whole playing field is overseen, even if you don't do everything yourself. That is the challenge we take on and with which we grow our clients. It is our mission to convert business objectives into the best marketing and media strategies. Our independence makes us unique, objective, and transparent.
  6 réalisations en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 3000€ en Planification média
 • King of Hearts

  King of Heartscertified-flagverified-flag

  4.5
  (24 avis clients)

  Let's ignite your brand.

  Recommandée
  Récompensée
  We are a full-service branding and communication agency. We believe brands need to move people in order to be successful . Spark session: designed to ignite your brand. Is your brand still relevant in today's fast changing world? During a workshop we dive into your brand. We clarify your objectives and explore new opportunities, which will serve as a kick-start for your battle plan .  Ignite your brand with our battle plan. Do you have great ideas but you feel stuck in your daily business? Do you have a great product or service but you don’t know how to kick-off? The list of questions is loooong when you’re busy building a brand. No matter how big or small your question may be, we can help you define your tactics. Our battle plan gives direction to your brand or company. As you go through the following steps, you’re going to (re)discover where you need to go. Don’t be overwhelmed. Together we will figure out where to start. With this battle plan, we support you intensively and personally during this process to make sure you reach new heights . We are small enough to care, big enough to scale. For each project, we carefully select a dedicated brand team . Our account managers and creative minds pulling together show that different expertise working closely together on the same idea will reinforce your brand. Our team of experts will work closely with your team to achieve your goals. Teamwork makes the dream work, right? We are in for the long run. Did we say we are committed to lead you to your most ambitious and long-lasting business? And so we will, by making the best use of your budget and by maximizing our efforts . With our battle plan tactic, we offer an authentic and personal journey, where we strive to expand your business’s full potential.
  Aucune réalisation en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média
 • WE LIKE YOU

  WE LIKE YOUcertified-flagverified-flag

  4.6
  (7 avis clients)

  Making brands’ social media better since 2016.

  Recommandée
  WE LIKE YOU is a team of social media storytellers, community masterminds and advertising experts. Every day, we look for different ways to bridge the gap between businesses and the ir consumers by using tailored social media strategies and carefully customized creative solutions. We strongly believe that social media requires a unique skillset with little overlap from other marketing forms. We focus on one thing and we do it well. We help brands discover their unique tone of voice, in order to implement a social media plan that increases business successes. We kick off with a brilliant idea, which leads to a customized digital approach attracting your target group. Because that’s what we’re here for: to engage your audience! Anyway, we want you to be a flamingo in a flock of pigeons! Say "Hi" and let's create something great together.
  4 réalisations en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média
 • SQLI Digital Experience

  SQLI Digital Experiencecertified-flagverified-flag

  5
  (1 avis client)

  We craft digital experiences

  Recommandée
  Récompensée
  SQLI Digital Experience is a digital agency founded in 1999 with 50 people located in Ghent & Brussels and part of the international SQLI Group. We are specialized in social media content marketing, traffic, marketing automation, web & e-commerce. We work for brands such as Colruyt Laagste Prijzen, Collect&Go, Xtra, Dreamland, Dreambaby, Nestlé, AG Insurance, Tissot, Vandemoortele, Cointreau & more...
  3 réalisations en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  Pas de budget pour Planification média
 • S1 Digital

  S1 Digitalcertified-flagverified-flag

  4.7
  (6 avis clients)

  Helping you reach your audience

  Recommandée
  Récompensée
  At S1 Digital knowledge, experience and technology come together to help brands grow and succeed online.  We connect brands with their respective audiences through exclusive partnerships with fast-growing media platforms combined with advanced ad tech solutions. It all starts with the customer who’s embracing the expanding opportunities to enjoy media and online experience uniquely tailored to their own personal preferences , contexts and schedules.  Consumers are moving towards the creation of a new type of personal space by carefully selecting their preferred media platforms and experiences, one which continues to evolve by new social-media splinters and technology. The result is a rapid expansion in consumer touchpoints.  With the combination of biddable solutions, media representation and tech & insights we are able to connect your brand with the consumer where they are throughout their customer journey. Aggregating data across platforms to see the big picture while we analyze, optimize and adjust our online channels with campaign data to reach your business goals . 
  17 réalisations en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 2500€ en Planification média
 • Perfect Pixel

  Perfect Pixelcertified-flagverified-flag

  (0 avis clients)

  Your branding agency

  Een creatieve partner die meedenkt én meedoet. Perfect Pixel is een branding agency dat voor een totaalpakket gaat – van concept, over vormgeving, tot communicatie. Een cliché, maar daarom niet minder waar. Wij jagen geen wilde ideeën je richting uit om dan, net wanneer die tot leven moeten komen, onze handen ervan af te trekken.Branding is voor ons geen eenrichtingsverkeer: we zijn meedenkers én meedoeners. We betrekken je bij alle fases – van eerste brainstorm tot laatste bijschaving – en nemen samen de nodige stappen. Co-creatie noemen ze dat in fancy marketingtermen. Op die manier word je volop mee ondergedompeld in het creatieve proces. Op het lijf geschreven. Wij gaan voor originele realisaties die onze klanten op het lijf geschreven zijn.Geïnspireerd door hun unieke eigenschappen en kenmerkend dna.Kortom, we gaan voor een tailor-made aanpak. Gewoon perfect. Waar we voor staan?Voor perfectie. In een wat langere uitleg klinkt dat zo: uit een zee van duizenden zwarte pixels halen we bij Perfect Pixel meteen die éne donkergrijze. Sterker nog: die verkeerde pixel komt er bij ons niet in. Want wat sommigen ‘muggenziften’ noemen, noemen wij ‘onze job doen’. (Voila, nu weet je ineens vanwaar onze naam komt). Probleemoplosser. Niet dat we ons willen vergelijken met een psychiater, maar toch … ook wij zijn ‘probleemoplossers’. Klanten stappen binnen met een probleem en wij stemmen onze dienstverlening en doelstellingen daarop af. Om er dan nog een tikkeltje aan toe te voegen: we hanteren immers steeds een langetermijnvisie en gaan – zonder overdrijven – voor the extra mile.  Zonder je budget uit het oog te verliezen natuurlijk. Anders zouden we alleen maar meer problemen veroorzaken. Small studio great impact. We zijn middelgroot, of bovengemiddeld klein. Het is maar hoe je het bekijkt. Klein genoeg om het persoonlijk en direct te houden.Groot genoeg om op korte tijd veel werk te verzetten (en hoe?!). Onze omvang maakt ons ook betaalbaarder, bereikbaarder en – hoewel dat nu even niet zo overkomt – bescheidener dan een groot agency.
  Aucune réalisation en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média
 • deBottomLine

  deBottomLinecertified-flagverified-flag

  4.7
  (44 avis clients)

  deBottomline = resultaten door strategisch en creatief werk op een efficiënte, kostenbewuste manier.

  Recommandée
  Récompensée
  deBottomLine = het bewijs dat uitmuntend strategisch en creatief werk op een efficiënte , kostenbewuste en resultaatgedreven manier kan neergezet worden. Onze focus ligt op resultaatgedreven communicatie vanuit een strategisch-analytische aanpak . We zijn 'full-service', maar voor PR of evenementen kan je niet bij ons terecht. Conceptueel en planmatig nemen we het mee, maar voor de uitvoering verwijzen we graag door naar collega's! Wat maakt onze aanpak anders ? Wel: 1. Aanspreekpunt Geen accounts die intern alles moeten navragen, maar korte lijnen met de mensen die werken met jouw merk en product en alle ins- en outs van het dossier kennen. Als je belt, helpen Steven, Veerle en de projectverantwoordelijke je meteen verder. Alle informatie is gedeeld, alle kennis is op niveau.   2. Creativiteit Creativiteit is belangrijk… maar niet zo belangrijk als het verhaal. Als het verhaal van jouw merk of product goed zit, kan een straffe creatie je véél meer opbrengen. Is het verhaal niet perfect, dan kan zelfs de beste creatie je geen fantastische resultaten brengen.  Daarom werken we altijd analytisch vanuit het verhaal: eerst de basis, de rest volgt wel. Is een idee geweldig maar past het niet ‘helemaal’ in het verhaal? Dan is het GEEN goed idee!   3. ROI ROI moet meetbaar en aantoonbaar zijn. Daar houden we rekening mee van bij de start van een project. De ROI moet voelbaar zijn voor de eindklant. Het gaat niet over hoeveel prijzen een bureau kan winnen met een idee!   4. Teams & Medewerkers Wij zorgen ervoor dat creatieven en specialisten gekozen worden op basis van hun profiel: passen ze bij een klant, product of opdracht? Zo zorgen we voor een snelle en efficiënte opvolging… die ook kosten scheelt.  We hebben een netwerk van meer dan 70 freelancers waaruit we steeds het best passende team samenstellen. Handig dat we ons niet moeten beperken tot een beperkt aantal personen dat op een loonlijst staat… .   5. Tarieven Uurtarieven hangen niet af van wie je bent, maar wel van wat je doet. En ofwel ben je aan het denken over iets, ofwel ben je iets aan het doen. Dat zijn dan ook onze 2 uurtarieven: denken of doen.  Want waarom zou je méér betalen omdat je ervaring hebt (of toevallig manager bent) als je bijvoorbeeld even naar een drukker belt?   6. Technologie Technologie moet bij een klant passen, niet omgekeerd. We krijgen er de kriebels van om alle klanten op 1 platform of in 1 technologie te duwen omdat we die toevallig beheersen of omdat we commissie zouden krijgen.  Het wordt pas efficiënt voor jou als je technologieën hebt die passen bij je organisatie, structuur, doelstellingen en budget… toch?   --------------------------------------------------------------   . Nous sommes une agence 'Full-Service' mais pour les RP our des événements nous vous renverrons vers un partenaire! ?   1. Point de contact Pas de commerciaux qui doivent tout demander en interne, mais une communication directe avec les personnes qui travaillent sur votre marque et produit, et connaissent tous les tenants et les aboutissants de votre dossier.  Si vous nous téléphonez, Steven, Veerle et Marlies vous aident immédiatement. Toute l’information est partagée, on est tous au courant de tout.   2. Créativité La créativité est importante… mais pas aussi importante que le récit. Si le récit de votre marque ou produit est excellent, une solide création peut vous rapporter beaucoup plus. Si le récit n’est pas parfait, même la meilleure création ne vous apportera pas de résultats fantastiques.  C’est pourquoi nous travaillons toujours de manière analytique à partir du récit : d’abord la base, le reste suivra. Une idée est excellente mais ne convient pas ‘entièrement’ au récit ? Dans ce cas, ce n’est PAS une bonne idée …   3. ROI Le retour sur investissement doit être mesurable et démontrable. Nous en tenons compte dès le début d’un projet. Le ROI est pour le client final … et ne concerne pas ‘les statistiques de la campagne’.   4. Equipe & Collaborateurs Nous veillons à ce que les créatifs et les spécialistes soient choisis en fonction de leur profil : Ils conviennent à un client, un produit ou une mission ? C’est ainsi que nous assurons un suivi rapide et efficace… ce qui fait aussi la différence au niveau des coûts.  Nous disposons d’un réseau de plus de 70 freelances et composons toujours l’équipe la plus appropriée. C’est bien pratique de ne pas devoir nous limiter à un nombre restreint de personnes figurant sur notre payroll.   5. Tarifs Les tarifs horaires ne dépendent pas de qui vous êtes, mais bien de ce que vous faites. Soit vous réfléchissez à quelque chose, soit vous faites quelque chose. Ce sont nos 2 tarifs horaires : réfléchir ou faire.  En effet, pourquoi faudrait-il payer plus parce que vous avez de l’expérience (ou êtes occasionnellement manager) alors que vous téléphonez à un imprimeur par exemple ?   6. Technologie La technologie doit s’adapter aux clients et non l’inverse. Cela nous donne des sueurs froides à l’idée d’obliger tous les clients à passer à 1 plateforme ou 1 technologie parce qu’il s’avère que nous la maîtrisons ou recevons une commission.  Il est question d’efficacité pour vous seulement lorsque vos technologies conviennent à votre organisation, votre structure, vos objectifs et votre budget… vous ne trouvez pas ?   --------------------------------------------------------------
  5 réalisations en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média
 • Culture Kids

  Culture Kidscertified-flagverified-flag

  5
  (4 avis clients)

  Impactful digital storytelling for B2B and B2C brands.

  Recommandée
  Unleash your potential with bold marketing that operates at the intersection of culture and creativity. Our 360-degree marketing campaigns are infused with unmatched creativity and executed with a robust delivery plan, resulting in highly relevant and engaging digital experiences. The outcome for your business? More brand awareness Enhanced lead generation Improved sales Our all-star team of digital natives is dedicated to empowering B2B and B2C brands to tell their stories. We’re energetic and ambitious, bringing Gen Z digital expertise where it’s needed the most. Seriously – nobody in our office is over 30. But we don’t kid around when it comes to our results. Our office in Antwerp is a creative hub for all things marketing strategy, content creation, influencer marketing, social media management, performance marketing, and SEO. So – are you ready? Let’s boost your brand and make intelligent marketing moves that ensure your impact in the ever-evolving digital world.
  1 réalisation en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média
 • Lust4Live bv

  Lust4Live bvcertified-flagverified-flag

  5
  (1 avis client)

  Come on, bring it on!

  Recommandée
  Récompensée
  Als creatief digitaal marketing- en communicatiebureau is ons doel om samen groeien met onze klanten en impact voor hen te creëren.
  1 réalisation en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média
 • Native Nation

  Native Nationcertified-flagverified-flag

  4.5
  (8 avis clients)

  NATIVE NATION, YOUR SOCIAL MEDIA SOULMATE

  Recommandée
  Récompensée
  We are not a big creative agency that has adapted to social media. We are not a PR agency that turned into an influencer agency. We are born on social, it’s in our DNA. Native Nation started out as an influencer marketing agency and platform since 2017, but quickly evolved to a broader social media first agency. We work with the next generation, have an eye for real time cultural insides and make social content that actually has an impact on it’s target audience. We continuously revamp influencer marketing & focus on creating branded entertainment rather than boring social media ads. We built a company that is small enough to move as fast as the social algorithms, yet big enough to create impact for strong brands. We are trustworthy professionals with 12 years of combined social media expertise, who help you craft social media stories from concept to realization. You can hire us for video content, copywriting, growth hacking, paid strategies, influencer collaborations, ambassador programs, UGC, social media management, … We help your brand grow by crafting stories that create impact on Social Media and beyond.
  1 réalisation en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média
 • Gamned!

  Gamned!certified-flagverified-flag

  4.5
  (2 avis clients)

  Your Digital Media Expert

  Recommandée
  Récompensée
  Gamned! is specialized in Digital Media Advertising, and works with more than 400 brands, running real-time media campaigns in more than 80 territories.  Gamned! offers advertisers advanced personalized Display/Video/Audio/Search/Data campaigns, highly scalable, to reach their prospects and customers, for branding, acquisition, or retargeting campaigns.  We have offices in Belgium (Brussels), France (Paris), Switzerland (Geneva, Zurich), Brazil (São Paulo), Malaysia (Kuala Lumpur), UAE (Dubai), and Italy (Milan).  Our expertise: Digital Advertising, Targeted advettising, Social audit and strategy, SEA, CPA/CPL-based campaigns, Dynamic Creative Optimizations, Consulting in analytics, Data consulting ...
  2 réalisations en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 5000€ en Planification média
 • Izoard

  Izoardcertified-flagverified-flag

  4.9
  (7 avis clients)

  Generating business for companies with digital ads!

  Recommandée
  As a digital performance marketing agency, we accompany our clients in their digital journey to maximize their digital investments. Along the elaboration of the digital strategy, we execute campaign management and measurement. Reactive, flexible and business-oriented defines us best! Happy to generate leads for a real estate project in Brussels, position a NEW player in the B2C retail market in the sauces segment, drive in-store traffic for a big car concession in Antwerp, position a new Hotel in Brussels on the Belgian market and abroad,... And many more challenges ahead us to come!
  7 réalisations en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média
 • Gaspa Agency

  Gaspa Agencycertified-flagverified-flag

  5
  (11 avis clients)

  Votre présence en ligne, notre expertise.

  Recommandée
  Récompensée
  Gaspa Agency est une agence web située à Charleroi. Votre présence en ligne, notre expertise. Pourquoi Gaspa-Agency ? Vous souhaitez lancer votre business en ligne ou bien améliorer ce dernier ? Ne cherchez plus Gaspa Agency est là pour propulser votre business. Nos Services : Création de Sites Web : Gaspa Agency ne se contente pas de construire des sites web, nous créons des expériences en ligne. Notre équipe d'experts collabore avec vous pour concevoir des sites web non seulement attrayants visuellement, mais aussi hautement fonctionnels. Que vous ayez besoin d'un site d'entreprise élégant, d'un blog engageant ou d'un portfolio innovant, nous avons les compétences pour vous satisfaire. Webdesign : Le design de votre site web est sa vitrine sur le monde. Nos designers talentueux travaillent avec diligence pour créer des interfaces visuellement captivantes et conviviales qui laissent une impression durable. Nous nous assurons que votre site est réactif et fonctionne parfaitement sur tous les appareils. Solutions E-commerce : Dans le marché numérique d'aujourd'hui, le commerce électronique est essentiel. Gaspa Agency se spécialise dans le développement de boutiques en ligne performantes qui stimulent les ventes et les conversions. Des listes de produits aux passerelles de paiement sécurisées, nous fournissons des solutions e-commerce complètes adaptées à vos besoins commerciaux uniques. Marketing Digital : Se démarquer dans le paysage numérique nécessite une stratégie de marketing ciblée. Gaspa Agency renforce votre présence en ligne grâce à des campagnes de marketing digital ciblées. Nous obtenons des résultats, vous aidant à atteindre efficacement votre public. Web3 et Blockchain : Nous sommes à la pointe de la révolution Web3 et Blockchain, offrant des solutions innovantes pour tirer parti de ces technologies émergentes. Que ce soit pour des contrats intelligents, des applications décentralisées ou des solutions blockchain, nous sommes là pour vous guider vers l'avenir numérique. Unissez vos forces à celles de Gaspa Agency et transformons votre présence en ligne en une réussite numérique. Votre voyage vers le succès commence avec nous !
  3 réalisations en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 750€ en Planification média
 • Propaganda Group

  Propaganda Groupcertified-flagverified-flag

  (0 avis clients)

  Driven by Data, Connected by Content

  Récompensée
  The Propaganda Group brings together a variety of agencies in the communications and marketing spectrum. Our common ground: communication and marketing as a long-term effort, with a content-first mindset and driven by data. Together we can rely on a joint team of +100 experts, working for +100 active clients. Our agencies: Propaganda, Cypres, We Are Digital, f-twee and Content Makers. We tell inspiring stories for top national and international brands and organizations from various sectors. We offer an end-to-end service, categorized in eight working domains, both for B2C and B2B, as well as B2E. Our domains of expertise: research and insights, strategy, content marketing, performance marketing, marketing automation, tracking and reporting, creation & production and marketing governance. Some of our clients: Proximus, Carrefour, Santander, Cera, Engie, Foodmaker, Pfizer, Voka, ...
  Aucune réalisation en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média
 • JUICY LETTERS

  JUICY LETTERScertified-flagverified-flag

  5
  (6 avis clients)

  Experts en communication créative, nous faisons briller votre marque !

  Juicy Letters est un studio de design graphique et de communication spécialisé dans la création d'univers de marque, et l'accompagnement des entreprises dans le développement de leur stratégie marketing. Au coeur de notre Digital Lab, nous aidons également les marques et les commeblob:https://app.sortlist.com/b4611324-b25e-411f-9b79-d6d97c8a8a0drces à se déployer en ligne et sur les réseaux sociaux. blob:https://app.sortlist.com/b4611324-b25e-411f-9b79-d6d97c8a8a0d
  Aucune réalisation en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 259€ en Planification média
 • The Wave

  The Wavecertified-flagverified-flag

  4.9
  (9 avis clients)

  Unleash the power of data.

  Recommandée
  Récompensée
  En tant que propriétaire exclusif d'une base de données regroupant plus de 3 800 000 consommateurs qualifiés , avec plus de 100 critères et des touchpoints multiples, nous sommes le leader incontesté du marché. Dès le début, nous avons été pionniers dans la collecte de données en parfaite conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) , offrant ainsi à nos clients une sécurité juridique maximale. Comment pouvons-nous vous être utile ? Nos services de génération de leads. Nous mettons en place des campagnes de génération de leads personnalisées pour attirer des prospects qualifiés et augmenter vos chances de conversion. Nos services de génération de trafic. Nous développons des stratégies pour augmenter le trafic vers votre site web ou vos points de vente physiques, en utilisant des techniques de référencement, de publicité en ligne, de marketing sur les réseaux sociaux, et de mailing. Nos services campagnes drive-to-store . Nous concevons et exécutons des campagnes SMS et Email ciblées pour inciter les consommateurs à se rendre dans vos magasins physiques et à profiter de vos offres spéciales. Nos services de segmentation pour vos envois. Nous explorons & exploitons toutes les sources de données disponibles pour décrypter le comportement de vos clients et prospects sur l’ensemble des touch points afin d'analyser et interpréter vos données pour prendre des décisions marketing plus éclairées et optimiser vos performances. 🌟 2024 - L'arrivée de notre plateforme digitale : Instadata 🌟 Instadata c'est quoi ? Cette plateforme révolutionnaire a été spécialement conçue pour répondre à vos besoins spécifiques en tant qu'agence digitale. Elle vous offre la possibilité de créer vos segmentations personnalisées et de générer des audiences sur mesure en seulement quelques clics. Grâce à Instadata, vous pouvez facilement déployer vos campagnes à travers divers canaux de communication tels que META, Google, SMS, e-mailing,... tout en accédant aux analyses détaillées des performances. Vous aurez donc accès à notre base de données ainsi qu'à celles de nos partenaires, comme Bpost, facilitant la mise en œuvre de vos campagnes omnicanales. Cette introduction ne fait qu'effleurer les vastes possibilités offertes par notre plateforme ; N'attendez plus et contactez-nous dès maintenant ! Ce qui est compris dans nos services : ✔️ Analyse de vos besoins en génération de leads et en trafic, afin de développer des stratégies sur mesure qui répondent à vos objectifs commerciaux. ✔️ Analyse des résultats , avec des rapports réguliers pour évaluer la performance de vos campagnes et apporter des ajustements si nécessaire. 📩 Alors, si vous recherchez une agence spécialisée en marketing de données et génération de leads, ne cherchez plus ! Contactez THE WAVE dès maintenant pour une consultation GRATUITE et sans engagement.
  Aucune réalisation en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média
 • 26lights

  26lightscertified-flagverified-flag

  4.9
  (9 avis clients)

  We help you grow

  Recommandée
  Récompensée
  We are growth architects. We help companies to get through the next stage of its growth. What do we do? We help Start-Ups, Scale-Ups and SMEs in Business and IT consulting and delivery. We support our clients in IT Development, Digital Marketing, Process and Roles, Growth Strategy... At 26lights, we believe that launching or running a company is an incredible but challenging journey. Finding good partners is one of the toughest challenges. Our services cover different aspects, avoiding the need to find new partners with long-term engagement. At 26lights, we value agility as a mindset and as a competitive advantage. Most importantly, we pay attention to help you align your strategy with who you are. Together with the 10 years experience we gained from the 100 clients that we work with and the use of the best techniques to perform productively, we will work to provide the best value / cost ratio as much as possible.
  Aucune réalisation en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média
 • G&G Digital Solutions

  G&G Digital Solutionscertified-flagverified-flag

  4.5
  (3 avis clients)

  Connecter, engager, transformer : Votre succès digital commence ici.

  Recommandée
  Récompensée
  Transformez votre vision en succès Chez G&G Digital Solutions, nous comprenons que chaque entreprise est unique. C'est pourquoi nous vous proposons des stratégies digitales sur-mesure, parfaitement alignées avec vos objectifs d'affaires, qu'il s'agisse de lancer des campagnes payantes impactantes sur Google et les réseaux sociaux, ou d'optimiser votre présence en ligne. Pourquoi choisir G&G Digital Solutions ? Parce que nous ne sommes pas juste une agence de marketing digital. Nous sommes votre partenaire de croissance, dédié à générer des résultats tangibles pour votre entreprise. Que vous soyez une association, une administration publique, une PME ou un indépendant , notre approche personnalisée et notre écoute active nous permettent de comprendre vos besoins spécifiques et de transformer vos défis en opportunités. Notre Pack 360° Devenir votre partenaire numéro 1 pour tous vos projets numériques. De la conception de sites web à l'optimisation pour les moteurs de recherche, de la définition de votre stratégie numérique à sa mise en œuvre opérationnelle. Notre souhait le plus cher est de devenir votre partenaire privilégié, et non un simple exécutant. Du conseil à la mise en œuvre, le succès de vos campagnes est le nôtre, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape. Pour atteindre vos objectifs, il ne suffit pas d'avoir une belle campagne si votre site ne répond pas aux attentes de ses utilisateurs. Il est également inutile de collecter des leads si votre automatisation marketing n'est pas bien pensée et si vous n'avez pas mis en place un flux pour les traiter. C'est donc tout le processus de décision qu'il faut prendre en compte. Revoyez et reformulez votre stratégie, vos objectifs et mettez-les en adéquation avec vos actions et vos ressources humaines et budgétaires. C'est l'ensemble des maillons de la chaîne que nous examinerons avec vous pour assurer votre réussite. C'est l'ensemble de ces étapes que nous vous proposons avec le PACK 360°. Voyez-le plutôt comme un partenariat dans lequel vos objectifs commerciaux deviennent les nôtres. En bref, VOTRE SUCCÈS EST NOTRE SUCCÈS (et c'est vrai !). Nos Services Exclusifs : Campagnes Payantes Multicanal : Du Search au Display, en passant par les Video Ads sur YouTube et les campagnes sur META, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn, jusqu'au Programmatic/RTB, nous maîtrisons l'art de toucher votre audience cible avec précision et créativité. Analyse et Insights Google Analytics : Nous plongeons dans vos données pour vous fournir des insights précieux, vous permettant d'ajuster vos stratégies en temps réel et de maximiser votre ROI. Optimisation SEO : Avec l'accès aux outils les plus avancés, notre expert SEO travaille sur tous les fronts, du back-end au front-end, pour assurer votre positionnement optimal sur les moteurs de recherche. Conception Web : Nos sites vitrines et landing pages sont conçus pour offrir une expérience utilisateur inégalée, renforçant ainsi l'engagement de vos visiteurs et la conversion. Stratégie Digitale Intégrée : En étroite collaboration avec votre équipe, nous développons une stratégie digitale qui s'intègre parfaitement à votre communication globale, propulsant votre entreprise vers de nouveaux sommets.
  Aucune réalisation en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média
 • ESCAPE ADVERTISING

  ESCAPE ADVERTISINGverified-flag

  (0 avis clients)

  We like to advertease

  Zoek je naar een reclamebureau, kom je altijd hetzelfde tegen... Creativiteit, Service, Added-Value,... Allemaal zeer fijne termen die natuurlijk belangrijk zijn en die je verwacht van een bureau. Hoe zit het met ons? Jawel wij hebben dit ook, en veel meer, maar bij ons is het eerste contact het allerbelangrijkste. Klikt het tussen ons en zien we iets in uw product of dienst, zit dit goed, dan kunnen we beginnen om elkaar beter te leren kennen. Al begint dit maar met een mini flyertje of visitekaartje. Nog een plusje: door onze vaste prijzenpolitiek kom je nooit voor verrassingen te staan. Met quasi al onze klanten hebben we op die manier een langetermijnrelatie opgebouwd. Maar ook voor eenmalige opdrachten halen we onze neus niet op.
  Aucune réalisation en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 1000€ en Planification média
 • Studio Mecaro

  Studio Mecarocertified-flagverified-flag

  5
  (4 avis clients)

  Creative services for all your (crude) ideas 💡

  Recommandée
   #branding #webdesign #identities #socialmedia
  Aucune réalisation en Planification média
  Actif à Anvers, Belgique
  À partir de 500€ en Planification média

Vous avez du mal à choisir ? Laissez-nous vous aider.

Publiez un projet gratuitement et rencontrez rapidement des prestataires qualifiés. Utilisez nos données et nos experts à la demande pour choisir le bon prestataire gratuitement. Embauchez-les et faites passer votre entreprise à la vitesse supérieure.


Collaborer avec des agences media à Anvers

Une agence de planification médias, elle vous offre quoi comme prestations ?.

Les agences travaillant en planification médias offrent un panel très large de prestations et de services.

Connaissez-vous le facteur clé de la réussite de votre projet, qu'il soit en audit sur les investissements média, ou optimisation des achats médias? D'après notre expertise dans le domaine, l'élément clé, sera une bonne collaboration avec son agence de planification médias.

Un projet en audit sur les investissements média ? Ou peut-être recherchez-vous une agence en media planning pour du optimisation des achats médias ? Découvrez, grâce à notre service, le collaborateur en media planning correspondant à vos attentes à Anvers !

Anvers, de multiples avantages à collaborer avec une spécialiste de la planification des médias.

Collaborer avec une bonne agence de planification médias vous assure d'une part accès à une équipe d'experts dans leur secteur, mais également un très bon moyen de gérer de façon optimale vos ressources. Votre temps sera mieux utilisé si vous vous focalisez sur ce que vous faites le mieux, gérer votre business! Laissez dans ce cas un spécialiste s'occuper de votre projet en media planning.

Débusquer la bonne agence pour son projet en media planning

Pratiquement, voici comment se passe notre offre. Sur base de la première description de vos besoins sur notre site, l'un de nos spécialistes de mise en relation prendra contact avec vous pour rédiger un briefing plus complet. Sur base de celui-ci, nous ne recherchons que les agences en planification médias adaptées pour votre entreprise.

La sélection d'une agence n'est vraiment pas une étape facile. Pour être sûr de ne pas vous tromper, faites appel à notre équipe !

Notre processus est simple, rapide et clair!

Décidés? Lancez votre projet dès à présent en envoyant votre briefing en ligne.