deBottomLine (+ 20 Avis clients) | Sortlist

deBottomLine cover
deBottomLine logo

deBottomLine Kontich, Belgique

Le profil et les détails de cette agence sont gérés par son propriétaire.

deBottomline = resultaten door strategisch & creatief werk op een efficiënte, kostenbewuste manier.

deBottomLine = het bewijs dat uitmuntend strategisch en creatief werk op een efficiënte, kostenbewuste en resultaatgedreven manier kan neergezet worden.

Onze focus ligt op resultaatgedreven communicatie vanuit een strategisch-analytische aanpak. We zijn 'full-service', maar voor PR of evenementen kan je niet bij ons terecht. Conceptueel en planmatig nemen we het mee, maar voor de uitvoering verwijzen we graag door naar collega's!

Wat maakt onze aanpak anders? Wel:

1. Aanspreekpunt

Geen accounts die intern alles moeten navragen, maar korte lijnen met de mensen die werken met jouw merk en product en alle ins- en outs van het dossier kennen. Als je belt, helpen Steven, Veerle en Marlies je meteen verder. Alle informatie is gedeeld, alle kennis is op niveau.

 

2. Creativiteit

Creativiteit is belangrijk… maar niet zo belangrijk als het verhaal. Als het verhaal van jouw merk of product goed zit, kan een straffe creatie je véél meer opbrengen. Is het verhaal niet perfect, dan kan zelfs de beste creatie je geen fantastische resultaten brengen.  Daarom werken we altijd analytisch vanuit het verhaal: eerst de basis, de rest volgt wel. Is een idee geweldig maar past het niet ‘helemaal’ in het verhaal? Dan is het GEEN goed idee!

 

3. ROI

ROI moet meetbaar en aantoonbaar zijn. Daar houden we rekening mee van bij de start van een project. De ROI moet voelbaar zijn voor de eindklant. Het gaat niet over hoeveel prijzen een bureau kan winnen met een idee!

 

4. Teams & Medewerkers

Wij zorgen ervoor dat creatieven en specialisten gekozen worden op basis van hun profiel: passen ze bij een klant, product of opdracht? Zo zorgen we voor een snelle en efficiënte opvolging… die ook kosten scheelt.  We hebben een netwerk van meer dan 70 freelancers waaruit we steeds het best passende team samenstellen. Handig dat we ons niet moeten beperken tot een beperkt aantal personen dat op een loonlijst staat… .

 

5. Tarieven

Uurtarieven hangen niet af van wie je bent, maar wel van wat je doet. En ofwel ben je aan het denken over iets, ofwel ben je iets aan het doen. Dat zijn dan ook onze 2 uurtarieven: denken of doen.  Want waarom zou je méér betalen omdat je ervaring hebt (of toevallig manager bent) als je bijvoorbeeld even naar een drukker belt?

 

6. Technologie

Technologie moet bij een klant passen, niet omgekeerd. We krijgen er de kriebels van om alle klanten op 1 platform of in 1 technologie te duwen omdat we die toevallig beheersen of omdat we commissie zouden krijgen.  Het wordt pas efficiënt voor jou als je technologieën hebt die passen bij je organisatie, structuur, doelstellingen en budget… toch?

 

--------------------------------------------------------------

 

. Nous sommes une agence 'Full-Service' mais pour les RP our des événements nous vous renverrons vers un partenaire!

?

 

1. Point de contact

Pas de commerciaux qui doivent tout demander en interne, mais une communication directe avec les personnes qui travaillent sur votre marque et produit, et connaissent tous les tenants et les aboutissants de votre dossier.  Si vous nous téléphonez, Steven, Veerle et Marlies vous aident immédiatement. Toute l’information est partagée, on est tous au courant de tout.

 

2. Créativité

La créativité est importante… mais pas aussi importante que le récit. Si le récit de votre marque ou produit est excellent, une solide création peut vous rapporter beaucoup plus. Si le récit n’est pas parfait, même la meilleure création ne vous apportera pas de résultats fantastiques.  C’est pourquoi nous travaillons toujours de manière analytique à partir du récit : d’abord la base, le reste suivra. Une idée est excellente mais ne convient pas ‘entièrement’ au récit ? Dans ce cas, ce n’est PAS une bonne idée …

 

3. ROI

Le retour sur investissement doit être mesurable et démontrable. Nous en tenons compte dès le début d’un projet. Le ROI est pour le client final … et ne concerne pas ‘les statistiques de la campagne’.

 

4. Equipe & Collaborateurs

Nous veillons à ce que les créatifs et les spécialistes soient choisis en fonction de leur profil : Ils conviennent à un client, un produit ou une mission ? C’est ainsi que nous assurons un suivi rapide et efficace… ce qui fait aussi la différence au niveau des coûts.  Nous disposons d’un réseau de plus de 70 freelances et composons toujours l’équipe la plus appropriée. C’est bien pratique de ne pas devoir nous limiter à un nombre restreint de personnes figurant sur notre payroll.

 

5. Tarifs

Les tarifs horaires ne dépendent pas de qui vous êtes, mais bien de ce que vous faites. Soit vous réfléchissez à quelque chose, soit vous faites quelque chose. Ce sont nos 2 tarifs horaires : réfléchir ou faire.  En effet, pourquoi faudrait-il payer plus parce que vous avez de l’expérience (ou êtes occasionnellement manager) alors que vous téléphonez à un imprimeur par exemple ?

 

6. Technologie

La technologie doit s’adapter aux clients et non l’inverse. Cela nous donne des sueurs froides à l’idée d’obliger tous les clients à passer à 1 plateforme ou 1 technologie parce qu’il s’avère que nous la maîtrisons ou recevons une commission.  Il est question d’efficacité pour vous seulement lorsque vos technologies conviennent à votre organisation, votre structure, vos objectifs et votre budget… vous ne trouvez pas ?

 

--------------------------------------------------------------

25 personnes dans leur équipe
Parle Anglais, Français, Néerlandais, Néerlandais, Belgique
8 projets dans leur portfolio
21 collaborations commencées sur Sortlist
Membre Sortlist depuis 2018
Fondée en 2012
1 prix décerné

Services

6 services offerts par deBottomLine

Nom du service
Niveau d'expérience

Avis clients connexes
À partir de

 • Description
  Reclame in al zijn vormen.... maar steeds met focus op meetbaarheid en resultaat (zelfs in off-line media!). ------ Advertising in all of its shapes and forms... but always focused on measurability and results (even in off-line media!).
  Compétences en Publicité (91)
  TV / Internet CommercialsDisplay Advertising CampaignsCreative ConceptRadioPrint AdvertisingTV PublicityRadio PublicityNative AdvertisingAdvertisingDigital Advertising+81
  Projets en Publicité (6)
  Flexibiliteit is ook: een klant even helpen! - Publicité
  Video zet een complexe dienst duidelijk neer! - Publicité
  De eerste online verkochte auto in België! - Publicité
  INTENSE: het belang van een goed logo én verhaal! - Publicité
  Avis clients en Publicité (5)
  Dominic Dhaene
  Tim Van Camp
  Wim Maes
  Joris Smets
  Clients en Publicité (6)
  SuzukiAutomobile | international
  VandersandenConstruction | international
  INTENSEÉvénements et Spectacles | national
  Suzuki Belgium NVAutomobile | international

  En savoir plus sur Publicité


 • Description
  Digital is nooit zo complex geweest in het aantal touchpoints en de mogelijkheden van deze touchpoints. Samen kijken we naar waar we aanwezig moeten, willen én kunnen zijn en hoe we daar aanwezig zijn. Uiteraard steeds met de focus op objectieven en resultaten. ------ Digital has never been so complex: the number of touchpoints and the possibilities of each touchpoint are always evolving. Together we'll look at where we have to, want to and can be present and how. Of course always with a clear focus on objectives and results.
  Compétences en Stratégie digitale (96)
  Strategic PlanningWebsite MarketingInfluencer MarketingMarketingCommunication DigitaleExperiential MarketingCMSFacebook Video MarketingOnline MarketingOnline Video Marketing+86
  Projets en Stratégie digitale (4)
  De eerste online verkochte auto in België! - Stratégie digitale
  Levi's: Boosting sales through CRM - Stratégie digitale
  Duizenden leads voor een duur en complex product! - Stratégie digitale
  Hoe een CRM-platform kiezen - Stratégie digitale
  Avis clients en Stratégie digitale (4)
  Gustavo Gerzanich
  Karolien Deben
  mark van aelst
  Chris Cauwenberghs
  Clients en Stratégie digitale (4)
  Levi StraussAccessoires & vêtements | international
  Suzuki Belgium NVAutomobile | international
  VandersandenConstruction | international
  Continental FoodsAlimentaire | international

  En savoir plus sur Stratégie digitale


 • Description
  Branding & Positionering is waar alles start. Het is de basis, de leidraad. ------ Branding & Positioning is where it all starts. It's the basis.
  Compétences en Image de marque & branding (88)
  Brand ActivationBrand StoryBrand NamingProposition de valeurPositionnementMedia PositioningBranding StrategyStratégie & image de marqueBrandPositioneringsonderzoek+78
  Projets en Image de marque & branding (5)
  Video zet een complexe dienst duidelijk neer! - Image de marque & branding
  INTENSE: het belang van een goed logo én verhaal! - Image de marque & branding
  Levi's: Boosting sales through CRM - Image de marque & branding
  Duizenden leads voor een duur en complex product! - Image de marque & branding
  Avis clients en Image de marque & branding (5)
  Alec Jervis
  Veerle Tielemans
  Elien Van Sande
  Nick Peeters
  Clients en Image de marque & branding (5)
  INTENSEÉvénements et Spectacles | national
  ArtoosMarketing & Publicité | national
  VandersandenConstruction | international
  SuzukiAutomobile | international

  En savoir plus sur Image de marque & branding


 • Description
  Online Advertising is complexer dan ooit... maar toch slaan we er in door bodstrategieën, budgetallocaties en creatie slim te combineren de algoritmes voor CPC en CPA te verslaan! ----------- Online Advertising is more complex than ever... but still, by cleverly combining bid strategies, budget allocations and creation, we manage to beat the algorithms for CPC and CPA!
  Compétences en Publicité en ligne (17)
  website advertisingonline advertisinginternet advertisinglocal advertisingonline promotionadvertising salesdigital campaignsales marketingonline digital marketingonline public relations+7
  Projets en Publicité en ligne (3)
  Video zet een complexe dienst duidelijk neer! - Publicité en ligne
  De eerste online verkochte auto in België! - Publicité en ligne
  Duizenden leads voor een duur en complex product! - Publicité en ligne
  Avis clients en Publicité en ligne (2)
  annemie vandevelde
  Geert Heylen
  Clients en Publicité en ligne (3)
  Suzuki Belgium NVAutomobile | international
  ArtoosMarketing & Publicité | national
  VandersandenConstruction | international

  En savoir plus sur Publicité en ligne


 • Description
  Denk je dat je niets te zeggen hebt? Op zoek om op te vallen met content die werkt (bereik - engagement - leads)? Als we zelfs over 'raambeslag' boeiende content kunnen maken... dan weet je dat je aan het juiste adres bent! ---------------- Think you have nothing to say? Looking to get noticed with content that works (reach - engagement - leads)? If we can create compelling content even about 'window dressing'... Then you know you've come to the right place!
  Compétences en Stratégie de contenu (13)
  content marketingweb sitecontent strategywebsite marketingweb contentweb pageecommerce web designecommerce web developmentdatabase marketingvirtuemart+3
  Projets en Stratégie de contenu (7)
  Flexibiliteit is ook: een klant even helpen! - Stratégie de contenu
  Video zet een complexe dienst duidelijk neer! - Stratégie de contenu
  De eerste online verkochte auto in België! - Stratégie de contenu
  Levi's: Boosting sales through CRM - Stratégie de contenu
  Avis clients en Stratégie de contenu (3)
  Patrick Houben
  Tania Platteeuw
  Lena Lacambra
  Clients en Stratégie de contenu (7)
  Levi StraussAccessoires & vêtements | international
  VandersandenConstruction | international
  Continental FoodsAlimentaire | international
  Suzuki Belgium NVAutomobile | international

  En savoir plus sur Stratégie de contenu


 • Description
  We helpen onze klanten graag met het samenstellen van de puzzel: waar te adverteren, waarom, hoeveel en vooral: meten wat het opbrengt! --------------- We are happy to help our customers put together the puzzle: where to advertise, why, how much and, above all, measure the return!
  Compétences en Planification médias (16)
  Organic SEOSearch Marketingsocial media managementseabingprofessional seowebsite optimizationsocial media marketing strategysearch engine rankingpaid search marketing+6
  Avis client en Planification médias (1)
  Dominique Nassen

  En savoir plus sur Planification médias

Vous avez besoin d'un de ces services ?

Demandez un devis à deBottomLine et obtenez une réponse en un rien de temps.Portfolio

8 projets ajoutés par deBottomLine

Flexibiliteit is ook: een klant even helpen!
Flexibiliteit is ook: een klant even helpen!

Projet réalisé pour Bank Van Breda dans l'industrie Banque et Finance pour un B2B / B2C public en 2018.Ook al heeft een klant een interne grafische dienst... als er nood is om te helpen, dan doen we dat toch gewoon!

Design & graphismePublicitéRédaction et traduction+1
En savoir plus
Video zet een complexe dienst duidelijk neer!
Video zet een complexe dienst duidelijk neer!

Projet réalisé pour Artoos dans l'industrie Marketing & Publicité pour un B2B public en 2017.We gebruiken video om een complexe dienst uit te leggen aan marketing professionals!

Image de marque & brandingPublicitéPublicité en ligne+2
En savoir plus
De eerste online verkochte auto in België!
De eerste online verkochte auto in België!

Projet réalisé pour Suzuki Belgium NV dans l'industrie Automobile pour un B2C public en 2013.deBottomLine verkocht de eerste auto on-line in België ... in 2013!

Design & graphismeE-commerceE-mailing+6
En savoir plus
INTENSE: het belang van een goed logo én verhaal!
INTENSE: het belang van een goed logo én verhaal!

Projet réalisé pour INTENSE dans l'industrie Événements et Spectacles pour un B2B / B2C public en 2018.Hoe het verhaal van een Indoor Via Ferrata 'aan den lijve' ondervinden als basis van een succesvolle rebranding!

Design & graphismeImage de marque & brandingPublicité
En savoir plus
Levi's: Boosting sales through CRM
Levi's: Boosting sales through CRM

Projet réalisé pour Levi Strauss dans l'industrie Accessoires & vêtements pour un B2B public en 2016.Levi Strauss heeft zijn eigen Levi’s-winkelpunten in Europa, maar is ook nog sterk afhankelijk van de klassieke retail. Gaande van grote winkels tot kleine boetiek: allemaal hebben ze voorraad nodig. Cross-sell is altijd een uitdaging, want de klassieke ‘501’ kent iedereen, maar Levi’s en Dockers hebben veel meer te bieden. Het bijbestellen van voorraad door de winkelpanden gebeurde klassiek via InBound en CallCenter... maar daar noteerden ze orders. Daarom vroeg Levi’s ons om hun internationale sales-portaal uit te bouwen en zichtbaar te maken.

Design & graphismeE-commerceE-mailing+5
En savoir plus
Duizenden leads voor een duur en complex product!
Duizenden leads voor een duur en complex product!

Projet réalisé pour Vandersanden dans l'industrie Construction pour un B2B / B2C public en 2018.Tijdens een consultatieronde (pitch) ging Vandersanden op zoek naar een nieuwe partner om 'e-board' in de markt te zetten aan de hand van een campagne. E-board is een oplossing waarbij de buitengevel wordt geïsoleerd. Concreet worden isolatieplaten op de gevel bevestigd en afgewerkt met steenstrips.

Design & graphismeE-mailingImage de marque & branding+6
En savoir plus
Vous avez un projet similaire ?

Demandez un devis à deBottomLine et obtenez une réponse en un rien de temps.


Équipe

25 membres dans l'équipe de deBottomLine

deBottomLine cover
Histoire
Contactez facilement l'équipe de deBottomLine.

Envoyez-leur un message et recevez une réponse rapidement.


Récompenses

deBottomLine a été récompensé 1 fois

SortList Award 'Highest Customer Satisfaction'2021-02-28Customer Satisfaction

Avis clients

20 Avis clients pour deBottomLine

4.82/5
(20 avis clients)
Veerle TielemansMarketing & Communications Manager chez Auto Natie Group
ServiceImage de marque & branding
4.75/5
Budget
Qualité
Planification
Collaboration
Quel était l'objectif de votre collaboration ?
De Bottomline heeft ons begeleid in het hele rebrandingtraject, waar rekening werd gehouden met alle stappen, van een nieuwe merkstrategie (missie, visie, waarden, positionering), een aangepaste huisstijl tot een nieuw, fris logo.
Qu'avez-vous le plus apprécié pendant votre collaboration ?
het samen kunnen sparren, ideeën uitwisselen, kortom een klankbord. en als kers op de taart ook nog veel flexibiliteit, snel schakelen en betaalbaar, en dit alles begeleid door een TOP account!

Veerle Tielemans recommande cette agence


ServiceImage de marque & branding

Chris CauwenberghsHead of product range marketing & market requirements chez Roto Frank
ServiceStratégie digitale
SecteurBiens et services industriels
Équipe11 - 50
4.5/5
Budget
Qualité
Planification
Collaboration
Quel était l'objectif de votre collaboration ?
De weg van digitalisatie en sociale media waren wij als Roto ingeslagen. De wens was echter om een beter zicht te krijgen op sociale media en het naar een volgende fase te brengen. Niet enkel communiceren maar ook actief hiermee omgaan.
Qu'avez-vous le plus apprécié pendant votre collaboration ?
In het voor traject ben ik zeer nauw betrokken geweest. Het deBottomLine team heeft de tijd genomen om onze industrie en topics e begrijpen. Dit leiden tot leuke maar pittige gesprekken: allemaal in het verkennend voortraject. Dit schept vertrouwen als je een partner hebt die ons wil begrijpen en dus ook zaken in vraag stelt vooraleer te gaan adviseren, ... Hun directe transparante aanpak, gecombineerd door hun kennis, flexibiliteit en creatieve insteek = goede samenwerking/resultaten.

Chris Cauwenberghs recommande cette agence


ServiceStratégie digitale
SecteurBiens et services industriels
Équipe11 - 50

Wim van SprundelCEO chez FLEXAMIT
ServiceImage de marque & branding
SecteurLogiciels et services informatiques
Équipe11 - 50
5/5
Budget
Qualité
Planification
Collaboration
Quel était l'objectif de votre collaboration ?
deBottomLine heeft ons geholpen een hedendaagse huisstijl te ontwerpen die matcht met onze identiteit als bedrijf om zo tot een professionele publieke website te komen.
Qu'avez-vous le plus apprécié pendant votre collaboration ?
De no-nonsense strategie en uiteraard ook de deskundigheid.
Y a-t-il des domaines où l'agence peut s'améliorer ?
-

Wim van Sprundel recommande cette agence


ServiceImage de marque & branding
SecteurLogiciels et services informatiques
Équipe11 - 50


Contact

Coordonnées de deBottomLine


Détails • Siège socialPrins Boudewijnlaan 24, 2550 Kontich, Belgium

 • Italiëlei, Antwerpen, Belgium

 • Grote Markt, 1000 Brussel, Belgium

deBottomLine-twitterdeBottomLine-facebookdeBottomLine-linkedindeBottomLine-instagram