deBottomLine (+ 34 Avis clients) | Sortlist
Sortlist
Sortlist
deBottomLine cover
deBottomLine logo

deBottomLine Kontich, Belgique

Le profil et les détails de cette agence sont gérés par son propriétaire.certified-flag
deBottomline = resultaten door strategisch en creatief werk op een efficiënte, kostenbewuste manier.
deBottomLine = het bewijs dat uitmuntend strategisch en creatief werk op een efficiënte , kostenbewuste en resultaatgedreven manier kan neergezet worden. Onze focus ligt op resultaatgedreven communicatie vanuit een strategisch-analytische aanpak . We zijn 'full-service', maar voor PR of evenementen kan je niet bij ons terecht. Conceptueel en planmatig nemen we het mee, maar voor de uitvoering verwijzen we graag door naar collega's! Wat maakt onze aanpak anders ? Wel: 1. Aanspreekpunt Geen accounts die intern alles moeten navragen, maar korte lijnen met de mensen die werken met jouw merk en product en alle ins- en outs van het dossier kennen. Als je belt, helpen Steven, Veerle en de projectverantwoordelijke je meteen verder. Alle informatie is gedeeld, alle kennis is op niveau. 2. Creativiteit Creativiteit is belangrijk… maar niet zo belangrijk als het verhaal. Als het verhaal van jouw merk of product goed zit, kan een straffe creatie je véél meer opbrengen. Is het verhaal niet perfect, dan kan zelfs de beste creatie je geen fantastische resultaten brengen.  Daarom werken we altijd analytisch vanuit het verhaal: eerst de basis, de rest volgt wel. Is een idee geweldig maar past het niet ‘helemaal’ in het verhaal? Dan is het GEEN goed idee! 3. ROI ROI moet meetbaar en aantoonbaar zijn. Daar houden we rekening mee van bij de start van een project. De ROI moet voelbaar zijn voor de eindklant. Het gaat niet over hoeveel prijzen een bureau kan winnen met een idee! 4. Teams & Medewerkers Wij zorgen ervoor dat creatieven en specialisten gekozen worden op basis van hun profiel: passen ze bij een klant, product of opdracht? Zo zorgen we voor een snelle en efficiënte opvolging… die ook kosten scheelt.  We hebben een netwerk van meer dan 70 freelancers waaruit we steeds het best passende team samenstellen. Handig dat we ons niet moeten beperken tot een beperkt aantal personen dat op een loonlijst staat… . 5. Tarieven Uurtarieven hangen niet af van wie je bent, maar wel van wat je doet. En ofwel ben je aan het denken over iets, ofwel ben je iets aan het doen. Dat zijn dan ook onze 2 uurtarieven: denken of doen.  Want waarom zou je méér betalen omdat je ervaring hebt (of toevallig manager bent) als je bijvoorbeeld even naar een drukker belt? 6. Technologie Technologie moet bij een klant passen, niet omgekeerd. We krijgen er de kriebels van om alle klanten op 1 platform of in 1 technologie te duwen omdat we die toevallig beheersen of omdat we commissie zouden krijgen.  Het wordt pas efficiënt voor jou als je technologieën hebt die passen bij je organisatie, structuur, doelstellingen en budget… toch? -------------------------------------------------------------- . Nous sommes une agence 'Full-Service' mais pour les RP our des événements nous vous renverrons vers un partenaire! ? 1. Point de contact Pas de commerciaux qui doivent tout demander en interne, mais une communication directe avec les personnes qui travaillent sur votre marque et produit, et connaissent tous les tenants et les aboutissants de votre dossier.  Si vous nous téléphonez, Steven, Veerle et Marlies vous aident immédiatement. Toute l’information est partagée, on est tous au courant de tout. 2. Créativité La créativité est importante… mais pas aussi importante que le récit. Si le récit de votre marque ou produit est excellent, une solide création peut vous rapporter beaucoup plus. Si le récit n’est pas parfait, même la meilleure création ne vous apportera pas de résultats fantastiques.  C’est pourquoi nous travaillons toujours de manière analytique à partir du récit : d’abord la base, le reste suivra. Une idée est excellente mais ne convient pas ‘entièrement’ au récit ? Dans ce cas, ce n’est PAS une bonne idée … 3. ROI Le retour sur investissement doit être mesurable et démontrable. Nous en tenons compte dès le début d’un projet. Le ROI est pour le client final … et ne concerne pas ‘les statistiques de la campagne’. 4. Equipe & Collaborateurs Nous veillons à ce que les créatifs et les spécialistes soient choisis en fonction de leur profil : Ils conviennent à un client, un produit ou une mission ? C’est ainsi que nous assurons un suivi rapide et efficace… ce qui fait aussi la différence au niveau des coûts.  Nous disposons d’un réseau de plus de 70 freelances et composons toujours l’équipe la plus appropriée. C’est bien pratique de ne pas devoir nous limiter à un nombre restreint de personnes figurant sur notre payroll. 5. Tarifs Les tarifs horaires ne dépendent pas de qui vous êtes, mais bien de ce que vous faites. Soit vous réfléchissez à quelque chose, soit vous faites quelque chose. Ce sont nos 2 tarifs horaires : réfléchir ou faire.  En effet, pourquoi faudrait-il payer plus parce que vous avez de l’expérience (ou êtes occasionnellement manager) alors que vous téléphonez à un imprimeur par exemple ? 6. Technologie La technologie doit s’adapter aux clients et non l’inverse. Cela nous donne des sueurs froides à l’idée d’obliger tous les clients à passer à 1 plateforme ou 1 technologie parce qu’il s’avère que nous la maîtrisons ou recevons une commission.  Il est question d’efficacité pour vous seulement lorsque vos technologies conviennent à votre organisation, votre structure, vos objectifs et votre budget… vous ne trouvez pas ? --------------------------------------------------------------
25 personnes dans leur équipe
Parle Anglais, Français, Néerlandais
16 projets dans leur portfolio
30 collaborations commencées sur Sortlist
Membre Sortlist depuis 2018
Fondée en 2012
4 prix décernés

Services

6 services offerts par deBottomLine

Nom du service
Niveau d'expérience

Avis clients connexes
À partir de

 • Description
  Reclame in al zijn vormen.... maar steeds met focus op meetbaarheid en resultaat (zelfs in off-line media!).
  ------
  Advertising in all of its shapes and forms... but always focused on measurability and results (even in off-line media!).
  Compétences en Publicité (106)
  Social Media AdvertisingDisplay Advertising CampaignsCreative ConceptRadioPrint AdvertisingTV PublicityRadio PublicityNative AdvertisingAdvertisingDigital Advertising+96
  Projets en Publicité (10)
  TUKADOO’s rebranding maakt de bon waardevoller - Publicité
  Beleving, bestellingen en binding met een merk - Publicité
  Tankkaarten voor bedrijven met een focus op CPA! - Publicité
  Private Bankers: hoe de top van de privé-investeer - Publicité
  Avis clients en Publicité (7)
  Laura Fattouch
  Tim Van Camp
  Dominic Dhaene
  Joris Smets
  Clients en Publicité (10)
  TukadooE-commerce |
  SuzukiAutomobile | international
  Suzuki Belgium NVAutomobile | international
  LUKOILEnergie et Pétrole | national

  En savoir plus sur Publicité


 • Description
  Digital is nooit zo complex geweest in het aantal touchpoints en de mogelijkheden van deze touchpoints. Samen kijken we naar waar we aanwezig moeten, willen én kunnen zijn en hoe we daar aanwezig zijn. Uiteraard steeds met de focus op objectieven en resultaten.
  ------
  Digital has never been so complex: the number of touchpoints and the possibilities of each touchpoint are always evolving. Together we'll look at where we have to, want to and can be present and how. Of course always with a clear focus on objectives and results.
  Compétences en Stratégie digitale (121)
  Performance MarketingSocial Media MarketingEmail MarketingContent StrategyContent MarketingOnline Video MarketingDirect MarketingOnline MarketingFacebook Video MarketingCMS+111
  Projets en Stratégie digitale (8)
  Nieuwe website met geïntegreerde PIM - Stratégie digitale
  Beleving, bestellingen en binding met een merk - Stratégie digitale
  Tankkaarten voor bedrijven met een focus op CPA! - Stratégie digitale
  Het potentieel van data: van een Excel naar Market - Stratégie digitale
  Avis clients en Stratégie digitale (7)
  Gustavo Gerzanich
  Els de Schepper
  Ilir Kovaci
  Karolien Deben
  Clients en Stratégie digitale (8)
  TheumaConstruction |
  Continental FoodsAlimentaire | international
  Levi StraussAccessoires & vêtements | international
  ATAG verwarmingEnergie et Pétrole |

  En savoir plus sur Stratégie digitale


 • Description
  Branding & Positionering is waar alles start. Het is de basis, de leidraad.
  ------
  Branding & Positioning is where it all starts. It's the basis.
  Compétences en Image de marque & branding (97)
  Création nom de marquePlateforme de marqueValue PropositionCorporate PositioningImage de marqueUnivers de marqueRepositionnementPlatforme de marqueStratégie de marqueÉtude de positionnement+87
  Projets en Image de marque & branding (10)
  Nieuwe website met geïntegreerde PIM - Image de marque & branding
  TUKADOO’s rebranding maakt de bon waardevoller - Image de marque & branding
  De toon zetten met een gloednieuwe catalogus! - Image de marque & branding
  Tankkaarten voor bedrijven met een focus op CPA! - Image de marque & branding
  Avis clients en Image de marque & branding (7)
  Alec Jervis
  I. Franken
  Wim van Sprundel
  Gert Haubrechts
  Clients en Image de marque & branding (10)
  TukadooE-commerce |
  TreeTop Asset ManagementBanque et Finance | national
  Levi StraussAccessoires & vêtements | international
  ArtoosMarketing & Publicité | national

  En savoir plus sur Image de marque & branding


 • Description
  Online Advertising is complexer dan ooit... maar toch slaan we er in door bodstrategieën, budgetallocaties en creatie slim te combineren de algoritmes voor CPC en CPA te verslaan!
  -----------
  Online Advertising is more complex than ever... but still, by cleverly combining bid strategies, budget allocations and creation, we manage to beat the algorithms for CPC and CPA!
  Compétences en Publicité en ligne (22)
  Coût-par-ClicAmazon PPConline public relationswebsite advertisingdirect advertisingsports advertisinggrey advertisingpay per click advertisinglocal online marketinglocation based advertising+12
  Projets en Publicité en ligne (6)
  TUKADOO’s rebranding maakt de bon waardevoller - Publicité en ligne
  Tankkaarten voor bedrijven met een focus op CPA! - Publicité en ligne
  Het potentieel van data: van een Excel naar Market - Publicité en ligne
  Video zet een complexe dienst duidelijk neer! - Publicité en ligne
  Avis clients en Publicité en ligne (2)
  annemie vandevelde
  Geert Heylen
  Clients en Publicité en ligne (6)
  VandersandenConstruction | international
  ArtoosMarketing & Publicité | national
  LUKOILEnergie et Pétrole | national
  THoCCAutres | international

  En savoir plus sur Publicité en ligne


 • Description

  Aucune description n'est fournie pour ce service.

  Compétences en Réseaux sociaux (44)
  content creatiedigitale campagnesocial media brandingsocial media betrokkenheidreclamemarketing ontwerpLinkedIn Marketingsocial media ontwerpe-mail marketing campagnetwitter marketing+34

  En savoir plus sur Réseaux sociaux


 • Description
  Denk je dat je niets te zeggen hebt? Op zoek om op te vallen met content die werkt (bereik - engagement - leads)? Als we zelfs over 'raambeslag' boeiende content kunnen maken... dan weet je dat je aan het juiste adres bent!
  ----------------
  Think you have nothing to say? Looking to get noticed with content that works (reach - engagement - leads)? If we can create compelling content even about 'window dressing'... Then you know you've come to the right place!
  Compétences en Stratégie de contenu (14)
  seo contentecmmoodlevirtuemartdatabase marketingecommerce web developmentecommerce web designweb pageweb contentwebsite marketing+4
  Projets en Stratégie de contenu (10)
  TUKADOO’s rebranding maakt de bon waardevoller - Stratégie de contenu
  De toon zetten met een gloednieuwe catalogus! - Stratégie de contenu
  Het potentieel van data: van een Excel naar Market - Stratégie de contenu
  Flexibiliteit is ook: een klant even helpen! - Stratégie de contenu
  Avis clients en Stratégie de contenu (3)
  Tania Platteeuw
  Lena Lacambra
  Patrick Houben
  Clients en Stratégie de contenu (10)
  KambukkaProduits ménagers |
  Continental FoodsAlimentaire | international
  VandersandenConstruction | international
  Levi StraussAccessoires & vêtements | international

  En savoir plus sur Stratégie de contenu

Vous avez besoin d'un de ces services ?

Demandez un devis à deBottomLine et obtenez une réponse en un rien de temps.Portfolio

16 projets ajoutés par deBottomLine

CRM strategy make-over
CRM strategy make-over

Projet réalisé pour Friesland Campina dans l'industrie Alimentaire pour un public B2C en 2021.FrieslandCampina levert onder andere consumentenproducten, zoals melk, yoghurt, kaas, kindervoeding en desserts. Ze gebruikten al jaren 'LeefLekker' als overkoepeld CRM platform waaronder al hun merken zijn verzameld. Via dit platform voerden ze al hun CRM-acties: , activaties, win- en spaaracties, e-coupons, recepten, inbound campagnes, ...

Data ConsultingInnovationWeb analytique/Big data
En savoir plus
Nieuwe website met geïntegreerde PIM
Nieuwe website met geïntegreerde PIM

Projet réalisé pour Theuma dans l'industrie Construction pour un public en 2022.Theuma is één van de grootste producenten van deursets (binnendeuren en kozijnen) in Europa. Met een uitgebreid gamma, ontelbare specificaties én certificaten die variëren voor de verschillende landen waarin ze hun producten verdelen.

Création de site internetDesign & graphismeImage de marque & branding+4
En savoir plus
TUKADOO’s rebranding maakt de bon waardevoller
TUKADOO’s rebranding maakt de bon waardevoller

Projet réalisé pour Tukadoo dans l'industrie E-commerce pour un public B2B / B2C en 2022.Een cadeaubon, dat kennen we allemaal. Een personaliseerbare cadeaubon die een wereld opent van meer dan 700 winkelpunten, dat is andere koek. Tukadoo tovert een lach op zowel het gezicht van de gever als de ontvanger. Hun unieke aanpak had nood aan een duidelijke strategie die hun identiteit én toekomstvisie omarmt.

Design & graphismeE-commerceImage de marque & branding+4
En savoir plus
De toon zetten met een gloednieuwe catalogus!
De toon zetten met een gloednieuwe catalogus!

Projet réalisé pour Kambukka dans l'industrie Produits ménagers pour un public B2B / B2C en 2021.Kambukka is een Belgisch premium merk dat trendy drinkoplossingen voor onderweg aanbiedt. Ze hebben één missie (tevens ook de betekenis van 'Kambukka'): mensen laten genieten van het leven en dus ook van hun praktische, lekvrije producten die trouwens nog eens mooi zijn om naar te kijken. Nu was het onze beurt om Kambukka te laten genieten.

Design & graphismeImage de marque & brandingRédaction et traduction+1
En savoir plus
Beleving, bestellingen en binding met een merk
Beleving, bestellingen en binding met een merk

Projet réalisé pour ATAG verwarming dans l'industrie Energie et Pétrole pour un public B2B / B2C en 2021.ATAG verkoopt zijn CV-ketels niet rechtstreeks aan de eindklant, maar werkt met speciaal opgeleide ATAG SelectDealers. Om de SelectDealers vlak voor het ketelseizoen de kans te geven groots ketels in te kopen aan een kleine prijs, lanceerden we een pop-up webshop.

Création de site internetDesign & graphismeE-mailing+4
En savoir plus
Tankkaarten voor bedrijven met een focus op CPA!
Tankkaarten voor bedrijven met een focus op CPA!

Projet réalisé pour LUKOIL dans l'industrie Energie et Pétrole pour un public B2B en 2022.LUKOIL is waarschijnlijk bekend van de tankstations en de 'Lucky Donderdagen'. Wat je misschien niet weet, is dat zij ook een heel performante (en gratis) tankkaart hebben die je laat tanken bij hun eigen stations... maar ook bij 1.200 partnerstations. Hun vraag was om deze kaart zo geautomatiseerd mogelijk te verkopen en tegen een zo laag mogelijke acquisitiekost omdat de marges op brandstof relatief laag zijn.

Design & graphismeE-commerceImage de marque & branding+7
En savoir plus
Vous avez un projet similaire ?

Demandez un devis à deBottomLine et obtenez une réponse en un rien de temps.


Équipe

25 membres dans l'équipe de deBottomLine

deBottomLine cover
HistoireOpgericht in 2012 na meer dan 15 jaar in grote bureau's. Gestart vanuit een passie voor communicatie en de wil om het anders te doen dan anderen: als een echte dienstverlener ten dienste van zijn klanten. Zonder overhead, zonder verspilling, met meer efficiëntie en oog voor resultaten!
Contactez facilement l'équipe de .

Envoyez-leur un message et recevez une réponse rapidement.


Récompenses

deBottomLine a été récompensé 4 fois

SortList Award 'Top Perfomer'2022-02-28Top Perfomer
SortList Award 'Highest Customer Satisfaction'2022-03-01Customer Satisfaction
SortList Award 'Most Attractive Agency'2022-03-01Most Attractive Agency
SortList Award 'Highest Customer Satisfaction'2021-02-27Customer Satisfaction

Avis clients

34 Avis clients pour deBottomLine

4.78/5
(34 avis clients)
Ilir KovaciChief Business Development Officer chez iKanbi
ServiceStratégie digitale
SecteurAutres
Équipe1001 - 5000
5/5
Budget
Qualité
Planification
Collaboration

Quel était l'objectif de votre collaboration ?

Qu'avez-vous le plus apprécié pendant votre collaboration ?

Ilir Kovaci recommande cette agence


ServiceStratégie digitale
SecteurAutres
Équipe1001 - 5000

Sarah De MeesterCommunication & PR Officer chez FrieslandCampina Belgium
SecteurAlimentaire
5/5
Budget
Qualité
Planification
Collaboration

Quel était l'objectif de votre collaboration ?

Qu'avez-vous le plus apprécié pendant votre collaboration ?

Sarah De Meester recommande cette agence


SecteurAlimentaire

Gert Haubrechtseigenaar, managing director chez Watz
ServiceImage de marque & branding
SecteurEnergie et Pétrole
5/5
Budget
Qualité
Planification
Collaboration

Quel était l'objectif de votre collaboration ?

Qu'avez-vous le plus apprécié pendant votre collaboration ?

Y a-t-il des domaines où l'agence peut s'améliorer ?

Gert Haubrechts recommande cette agence


ServiceImage de marque & branding
SecteurEnergie et Pétrole

Vous avez travaillé avec deBottomLine?

Partagez votre expérience avec nous.

Publier un avis client


Contact

Coordonnées de deBottomLine

Détails • Siège socialPrins Boudewijnlaan 24, 2550 Kontich, Belgium

 • Italiëlei, Antwerpen, Belgium

 • Grote Markt, 1000 Brussel, Belgium

deBottomLine-twitterdeBottomLine-facebookdeBottomLine-linkedindeBottomLine-instagram
Sortlist

Building great business stories.

Nous sommes un partenaire indépendant qui connaît le paysage concurrentiel des agences de Marketing & Publicité. Partagez-nous vos besoins et nous vous présenterons les agences que vous devez rencontrer.

TwitterFacebookLinkedinInstagramYouTube
Pour les clients
 • Explorez
 • Obtenir des conseils
 • Recherchez
Pour les agences
 • Comment cela fonctionne-t-il ?
 • Prix
 • Je suis une agence
Ressources
Entreprise
 • À propos de Sortlist
 • Contacts
 • Emplois
 • 2022 © Sortlist - Tous droits réservés
 • Conditions générales
 • Politique de confidentialité