Complete Guide over Media Buying in 2021

Vind het perfecte medium dankzij een uitstekende mediaplaning

Vind mijn bureau

Duurt 3 minuten. Helemaal gratis

HomeMedia Planning

In de huidige digitale en hypergeconnecteerde wereld zijn de media een essentieel onderdeel geworden van ondernemingen in alle sectoren waarin zij actief zijn. Zij zorgen voor hun levensvatbaarheid en ontwikkeling, stellen hen in staat hun naamsbekendheid te vergroten en hun zichtbaarheid of conversiepercentage te verhogen. Het onderhouden van marketingactiviteiten en het delen daarvan via media-inhoud is van vitaal belang voor een bedrijf. Om regelmatig in de media aanwezig te zijn, maar ook met het oog op de verschillende marketingdoelstellingen van het bedrijf, is het van essentieel belang na te denken over mediaplanning.

Sortlist helpt u in een paar minuten uw bureau in mediaplanning te vinden.

Wat is mediaplanning?

Voordat een bedrijf inhoud op de media publiceert of uitzendt, moet het eerst bepalen hoe, wanneer, waarom en waar het informatie wil delen. Het antwoord op deze vragen zal worden bereikt door het opstellen van een mediaplan. Het is de mediaplanner die deze taak op zich neemt.

Mediaplanning wordt ook wel strategie voor mediaplanning genoemd. Het is het geheel van processen om te bepalen welke inhoud op welke media, wanneer en via welk medium zal worden gedeeld. Deze missie wordt uitgevoerd volgens nauwkeurige plannen en criteria.

Wat is het verschil tussen een mediastrategie en mediaplanning?

Vaak bestaat er verwarring tussen mediastrategie en mediaplanning. Hoewel beide deel uitmaken van de communicatiestrategie, zijn ze toch totaal verschillend.

De mediastrategie

Dit is het proces waarvan het hoofddoel is alle acties vast te stellen die nodig zijn voor het goede verloop van de communicatie en de overbrenging van de boodschap. De communicatiestrategie omvat verschillende punten, waaronder :

 • Marktanalyse.
 • Definitie van doelstellingen.
 • Keuze van het doelpubliek.
 • Uitvoering van de communicatie-as.
 • Vaststellen van het campagnebudget.

Merk op dat de mediastrategie min of meer het equivalent is van het communicatieplan.

Media planning

De mediaplanning vindt plaats nadat de mediastrategie is ontwikkeld. De planning van de media-inhoud is pas mogelijk als alles op zijn plaats staat en gevalideerd is.

Voor een efficiënt gebruik van media in het bedrijfsleven is mediaplanning noodzakelijk. U kunt deze taak toevertrouwen aan een van de mediabureaus van Sortlist, die de mediacampagnes voor de Paris Air Show of de Wijnen van de Provence hebben uitgevoerd, of de persrelatie-acties voor grote structuren hebben verzorgd.

Even ter herinnering: wat is de media?

Als je de definitie van media in een encyclopedie opzoekt, definieert Larousse de term als volgt: "Een proces dat de verspreiding, uitzending of mededeling van werken, documenten, of geluids- of audiovisuele boodschappen mogelijk maakt (pers, bioscoop, affiche, radio- en televisie-uitzendingen, videografie, kabeltelevisie, telematica, telecommunicatie). Het medium is dus de drager die zorgt voor de overdracht van informatie naar een groep of individu van het ene punt naar het andere. Het maakt dus communicatie op afstand mogelijk. Merk op dat er zowel mediacommunicatie als niet-mediacommunicatie is.

Wat zijn de verschillende mediakanalen?

Traditionele media

De traditionele media, ook wel "massamedia" genoemd, hebben tot doel de boodschap aan een zeer groot publiek over te brengen. Het zijn :

 • Gedrukte media en tijdschriften.
 • De radio.
 • Televisie.
 • Buitenreclame.

De webmedia

De webmedia zijn ontstaan met de komst van het internet. Zij zijn nu onze dagbladen binnengedrongen en krijgen de overhand over de traditionele media. Hun bijzonderheid? Ze zijn volledig in digitale vorm. Dat zijn ze:

 • De online pers.
 • Sociale media (blog, forum, sociale netwerken, enz.).

Wat is communicatie buiten de media om?

Het is wanneer marketing wordt gedaan zonder de tussenkomst van de media. Hier zijn een paar voorbeelden:

 • Evenementen: beurzen, conferenties, opleidingen, straatmarketing, enz.
 • Promoties.
 • Sponsoring, mecenaat en sponsoring.
 • Persrelaties.
 • E-mailing campagnes en nieuwsbrieven.
 • Website.
 • Mobiele toepassingen.

Vertrouw op Sortlist om het beste bureau in mediaplanning te vinden.

Waarom mediaplanning?

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan mediaplanning binnen uw bedrijf. Dit proces wordt over het algemeen gebruikt voor marketingdoeleinden en wordt voornamelijk toegepast in het kader van reclamecampagnes. In feite stelt de zorgvuldige ontwikkeling van een mediaplan u in staat de reclamecampagne uit te voeren, omdat het u in staat stelt de beste keuzes te maken om uw doelstellingen te bereiken. Wat zijn de andere voordelen van een mediaplanning?

Kennis van het publiek

De keuze van het doelpubliek is een van de belangrijkste stappen tijdens de ontwikkeling van het communicatieplan van uw bedrijf. Het is ook een essentiële stap bij het opstellen van uw mediaplan.

Bestudeer uw doelgroep nauwkeurig, zodat u over nauwkeurigere gegevens over uw consumenten beschikt. Dit is een doeltreffende manier om het schema van uw reclamecampagne in te vullen en uw toekomstige media-inhoud te schrijven.

Anticiperen op de concurrentie

Wanneer u een mediaplan opstelt, zult u een concurrentieonderzoek moeten uitvoeren. Hiervoor moet informatie worden verzameld over de meest recente mediapublicaties van uw concurrenten: boodschap in een televisiereclame, informatie gedeeld op sociale netwerken, foto gebruikt op billboards, enz.

Zo kunt u ideeën voorstellen waar uw concurrenten nog niet aan hebben gedacht. Het is een goede manier om hen voor te zijn en zo de bekendheid van uw bedrijf te vergroten.

Blijf op de hoogte van de laatste mediatrends op de markt

Mediatrends veranderen vaak, afhankelijk van de actualiteit en de nationale of internationale context. De uitvoering van het mediaplan zal hierop worden gebaseerd. U moet dus op de hoogte blijven van de actualiteit om te weten op welk kanaal en via welk soort medium de communicatie op een bepaald moment plaatsvindt.

Als u media-inhoud publiceert die verband houdt met recent medianieuws dat een sensatie heeft veroorzaakt, zult u meer werelden aantrekken door een buzzmarketing of virale marketing te creëren. Dit is een geweldige strategie die bezoekers naar uw website of sociale netwerken zal vermenigvuldigen en uw marketingdoelstellingen zal stimuleren.

Betere kennis van de media-activiteit van uw bedrijf

Met een mediaplan weet u hoe u het medialeven van uw bedrijf moet beheren. De mediaplanning maakt het immers mogelijk een analyse te maken van de gunstige momenten voor een doeltreffende verspreiding in de media. Deze strategie zal u helpen de beste beslissingen te nemen wat betreft de communicatie-uren, de aan uw doelgroep aangepaste zendsteun en het voorstellen van de meest opvallende boodschappen.

Een welomschreven budget voor mediaverspreiding

Het mediaplan zal u in staat stellen alle mogelijke alternatieven voor uw mediacampagne te bepalen. Met een mediaplan beslist u of u uw informatie verspreidt in kranten, op tv, radio, sociale media of alle media samen.

Elk mediaplatform heeft zijn eigen distributieprijs. Vandaag de dag lijkt het uitzenden van inhoud via webmedia het interessantst te blijven vanwege de uitstekende resultaten, die echter niet zo veel kosten.

Dankzij een agentschap gevonden op Sortlist, profiteert u van al deze voordelen van mediaplanning.

Hoe maak je een goed mediaplan?

De vaststelling van het mediaplan is gebaseerd op de tenuitvoerlegging van de marketingstrategie en de uitwerking van het communicatieplan. U zult verschillende stappen moeten doorlopen voordat u een mediaplanning krijgt die perfect aan uw verwachtingen voldoet.

Marktonderzoek

De acties die tijdens dit proces worden ondernomen zijn: de studie van de markttendensen en de omschrijving van de potentiële klanten.

Als u op de hoogte blijft van de laatste trends, weet u wat de volgende campagne moet zijn en hoe u die moet uitvoeren.

Zodra het project is gedefinieerd, kunt u de persoonlijkheid van uw consumenten bepalen. Wat zal hun leeftijdsgroep zijn? Hun geslacht? Hun geografische locatie? Hun levensstandaard? Etc. Al deze criteria zullen helpen bij de volgende stappen.

Definitie van doelstellingen

Weten wat het doel van het mediaplan zal zijn, helpt om de communicatiestrategie beter voor te bereiden en een tijdschema voor de bekendmaking op te stellen. Uw doelstelling moet beantwoorden aan de SMART-methode: Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Realistisch en Tijdgebonden. Enkele voorbeelden van mogelijke doelstellingen zijn de volgende:

 • Verbetering van de naamsbekendheid.
 • Ontwikkeling van media-aanwezigheid.
 • Vermenigvuldiging van bezoekers op de website.
 • Promotie van een product.
 • Presentatie van een nieuw product.
 • Gemeenschapsontwikkeling.
 • Uitwisseling tussen leden van de gemeenschap.
 • Lood acquisitie.

De doelstellingen van een mediaplan zijn dus niet noodzakelijk van marketing aard. Ze kunnen speels zijn, participatief, enz.

Nadenken over de boodschap die moet worden overgebracht

Deze stap is pas mogelijk nadat het doel en de doelstellingen zijn vastgesteld. Dit is het moment om teksten of scènes voor te stellen van de boodschap die u wilt overbrengen. Er zullen meerdere voorstellen nodig zijn, zodat de projectmanager de beste keuzes kan maken.

Keuze van media en dragers

De besluitvorming zal afhangen van de criteria die zijn vastgesteld bij de bepaling van de doelgroep en de boodschap die moet worden overgebracht.

Keuze van media

Radio

Het is het ideale medium voor korte marketingboodschappen. De informatie zal worden verstrekt via advertenties of flitsen tussen de uitzendingen. Door op de radio uit te zenden, bereikt u een breed publiek en richt u zich vooral tot de middenklasse. U hebt ook de mogelijkheid om verschillende berichten op verschillende tijdstippen uit te zenden. De radio maakt lange-afstand uitzendingen mogelijk tegen een interessante kostprijs.

Televisie

Een televisiecampagne zal waarschijnlijk voor een zeer groot publiek worden uitgezonden. Televisie is ideaal als u emoties wilt opwekken bij uw klanten, omdat u gebruik maakt van visuele en auditieve inhoud. Van alle media is de televisie nog steeds het meest geschikt om een boodschap over te brengen, omdat zij voor de meeste huishoudens toegankelijk is. Het is ook doeltreffend omdat het de uitzending van gemengde berichten van een bepaalde duur op verschillende tijdstippen van uw keuze mogelijk maakt.

Weergave

Relatief weinig bedrijven kiezen voor OOH vanwege de beperkte mogelijkheden die het biedt. Opdat de boodschap op het bord goed wordt overgebracht, moet het zich op een plaats bevinden die door potentiële klanten gemakkelijk kan worden gezien. Het display heeft beperkte ruimte voor de boodschap. Het moet dus duidelijk en beknopt zijn, maar wel pittig. Dit medium wordt ook minder gewaardeerd, omdat het alleen gericht is op mensen die de taal van de boodschap kunnen lezen en begrijpen, terwijl de kosten van uitzending vrij hoog zijn.

Druk op

De pers is een krachtig medium voor communicatie in de zakenwereld. Uw boodschap in de krant of een tijdschrift krijgen betekent het publiek zo veel mogelijk informatie geven. De pers maakt het inderdaad mogelijk om zeer gedetailleerde berichten te schrijven. Het kleine probleem met dit medium is dat het een publieke geletterdheid vereist.

Keuze van media

Het medium is het instrument/middel dat zal worden gebruikt om de over te brengen boodschap te bevatten. Ook hier moet bij de keuze van het meest geschikte medium voor communicatie rekening worden gehouden met verschillende criteria.

Geluid

Meer specifiek, dit is audio opname. Het geluid is bedoeld voor radio-uitzendingen.

Afbeeldingen en foto's

Een boodschap met een visueel medium heeft meer impact dan een boodschap zonder. Klanten zijn inderdaad gevoeliger voor het visuele dan voor het tekstuele. Afbeeldingen en foto's zijn ideaal voor sociale media en displays.

Video's

Dit kan een gefilmd interview zijn of een videoconferentie. Net als afbeeldingen helpt video u om uw doel te bereiken, omdat het klanten ontvankelijker maakt. In vergelijking met andere media is video het duurst. Maar met het oog op de mogelijke resultaten, is het de moeite waard.

Podcasts

Als u in een Larousse-encyclopedie zoekt, vindt u de volgende definitie van een podcast: "Een radio- of televisieprogramma dat een internetgebruiker kan downloaden en overbrengen naar een digitale muziekspeler; overeenkomstig bestand".

In werkelijkheid is de podcast veel meer dan dat. Niet per se een tv- of radioprogramma, maar een video- of audio-opname die u op elk moment kunt downloaden en bekijken of beluisteren wanneer u vrij bent. U vindt veel podcasts om te downloaden op Google.

Prestatiemeting

Zodra uw mediaplan is uitgevoerd, moet u de resultaten evalueren. Was uw mediaplan effectief? Heb je je doel bereikt of niet? Wat was het resultaat? Heeft u tijdens de uitvoering van het mediaplan problemen ondervonden? De antwoorden op deze vragen zullen u in staat stellen uw volgende mediaplan aan te passen indien het reeds opgestelde plan niet tot overtuigende resultaten heeft geleid; of, integendeel, het reeds opgestelde plan te handhaven of de criteria ervan te verbeteren.

Wat is media-inkoop?

Media-uitzendingen hebben een prijs. Met andere woorden, je moet de media betalen om je boodschap uit te dragen. Het heet een media aankoop.

Deze actie is nuttig om de doelstellingen te kunnen halen en overtreffen. U kunt zowel traditionele als webmedia kopen. De campagne wordt verspreid via video's en posters in de traditionele media. Wat de webmedia betreft, zijn er specifieke platforms voor de fasen van marketingcampagnes, zoals Google Adwords, Google My Business of Google Analytics voor Google en Facebook Ads voor Facebook.

Goed onderhandelen over de aankoop van mediaruimte

Alvorens met de media van uw keuze te onderhandelen, moet uw communicatieplanning tot in de puntjes zijn uitgewerkt en moeten uw doelstellingen goed zijn gedefinieerd. Het is de marketing campaign manager die onderhandelt met de media.

Het zal nodig zijn de media te identificeren die overeenstemmen met uw doelgroep en uw doelstellingen. De beheerder neemt contact op met de geselecteerde media en gaat over tot de prijsopgave en de onderhandelingen over de kosten van de uitzending. De uitwisselingen moeten worden gearchiveerd, voor het geval u ze in de toekomst nodig hebt. Dit bespaart u tijd voor toekomstige media-aankopen. Om een goede deal te sluiten, moet u het budget in het oog houden en uw mediaplan bij de hand hebben zodat u geen details vergeet. Aangezien de data tijdens de uitwisseling zullen worden besproken, moet u ook een kleine kalender bij de hand houden.

De prijs van de media varieert naar gelang van het kanaal en het medium van communicatie. Sociale netwerken, radio, pers en tijdschriften zijn de media die het meeste waar voor hun geld bieden. De kosten van televisie-uitzendingen en het drukken op beeldschermen zijn vrij hoog.

Tip: vraag bij het onderhandelen wat de kleine extra actie is, zoals een bonus, die de media u kunnen bieden als u uw campagne aan hen toevertrouwt.

Media-aankopen controleren

Zodra de manager een overeenkomst heeft ondertekend, moet u ervoor zorgen dat de media-aankoop in overeenstemming is met het geplande mediaplan. U moet dus controleren of het bericht daadwerkelijk op het afgesproken tijdstip wordt uitgezonden of gepubliceerd. Volg ook de evolutie van uw mediaplanning op: is de marketingstrategie doeltreffend? Worden de doelstellingen bereikt? Moeten er nog aanpassingen in de plannen worden aangebracht? Etc. Zo kan het mediaplan indien nodig worden gewijzigd.

Als u van plan bent om mediaruimte te kopen voor uw campagne, werkt Sortlist samen met de beste mediabureaus over de hele wereld. Bezoek gewoon ons platform om uw toekomstige partner te zien.

Hoe sociale netwerken integreren in een mediaplan?

Groot merk of klein bedrijf, alle activiteiten zijn tegenwoordig aanwezig op sociale netwerken. Het aanbieden van inhoud op deze platforms is dan ook van groot belang. Om dit te doen, is het noodzakelijk om over te gaan tot de juiste opstelling van het marketingplan op sociale netwerken. De planning van de sociale media lijkt sterk op het mediaplan voor de traditionele media: bestudering van de doelgroep, omschrijving van de doelstellingen, vaststelling van de boodschap, enz. Daarnaast moet u overgaan tot een audit van het sociale netwerk en de verbetering van de sociale accounts van uw bedrijf om uw doel te bereiken. Al deze criteria stellen u in staat om krachtige marketinginhoud te creëren. Het is de social media manager of community manager die de webplanning maakt.

De integratie van sociale netwerken in uw mediaplanning kan bijvoorbeeld betekenen dat u inhoud van uw blog deelt op uw sociale account. U kunt uw publiek ook teasen over uw volgende product of promotie op sociale netwerken. Deze platforms vertegenwoordigen een potentieel van groot belang en stellen u in staat de marketingdoelstellingen van uw merk in uw bedrijfstak te overtreffen.

Tools om een planning te maken op sociale media

Voor de inhoud van uw sociale netwerken of uw blog zijn er specifieke tools om de publicatie in de sociale media te plannen. Dit zijn platforms die een publicatieschema presenteren dat het gemakkelijk maakt om uw inhoud op te zetten. Er zijn ook platforms die secties hebben voor het creëren van inhoud. Het zal dus mogelijk zijn de datum van publicatie te plannen en er vóór die tijd een voorproefje van te hebben.

Het door Sortlist geselecteerde bureau zal u in dit proces begeleiden.

Wat doet een media-agentschap?

Een mediabureau werkt nauw samen met adverteerders en het communicatiebureau om de marketingstrategie van uw merk zo goed mogelijk uit te voeren. Het mediabureau is degene die zorgt voor het opstellen en naleven van het mediaplan van uw bedrijf, evenals voor het media-inkoopgedeelte. Als specialist op dit gebied zal hij u de weg kunnen wijzen naar de belangrijkste diensten, aangepast aan uw marketingbudget, die u in staat zullen stellen uw doelstellingen te overtreffen. Als u niet beschikt over de marketingmiddelen op dit gebied, kunt u deze taak heel goed toevertrouwen aan een mediabureau zoals Sortlist.

Enkele zaken die je zullen inspireren

Een mooie selectie van het laatste werk van onze agencies

SEO y SEM para ONG
SEO y SEM para ONGDoor Comunicare Marketing 360Non-profit
Social Ads y Google Ads + Captación de LEADS
Social Ads y Google Ads + Captación de LEADSDoor Comunicare Marketing 360Auto
Web, Marketing y publicidad 360 Centro Comercial
Web, Marketing y publicidad 360 Centro ComercialDoor Comunicare Marketing 360Retail
Marketing estratégico para promotora real state
Marketing estratégico para promotora real stateDoor Comunicare Marketing 360Vastgoed
SEM y Social Ads para red de concesionarios
SEM y Social Ads para red de concesionariosDoor Comunicare Marketing 360Auto
Social Ads para empresa financiera en Real State
Social Ads para empresa financiera en Real StateDoor Comunicare Marketing 360Juridische diensten

Duizenden bedrijven gebruiken Sortlist

CamberPierre marcoliniManietProxyclickRtl tviPuratosSoftscaleAerosleepTbc postOmnimutLampiris

Andere onderwerpen die mogelijk interessant zijn

ReclameContent StrategyErgonomie (UX / UI)Digital StrategyFilmMotion DesignOntwerpWeb ApplicatieSocial mediaE-commerce3DOnline AdvertisingE-mailSEOEvenementGamingInnovatieWeb analytics / Big dataFotografieWebsite CreatiePublic Relations (PR)CopywritingMobile AppBranding & PositioneringData Consulting

Ontdek de beste Media Planning agencies in Belgique

Wat is frustrerender dan niet kunnen vinden wat je zoekt? Op Sortlist is daar geen sprake van. Van grote steden tot kleine dorpjes, wij hebben meer dan 80.000 marketingbureaus wereldwijd!

Bekijk agencies die gespecialiseerd zijn in Media Planning

Werkt u in een marketingbureau?

Sluit u aan bij de grootste community van experts

Word nu lid
Aansluiten bij Sortlist als marketingbureau
Uitstekend
Gebaseerd op 406 recensiesTrustpilot

Veel gestelde vragen

Waarom Sortlist gebruiken voor uw marketing project?

Sortlist is de ideale partner als u een marketingproject heeft, maar niet weet welk bureau het beste is op Google. Door Sortlist te gebruiken, wordt u doorverwezen naar het marketingbureau dat het beste bij uw behoeften past. Dit bespaart u kostbare tijd!

Hoe neem ik contact op met een mediabureau van Sortlist?

Als u op zoek bent naar een mediabureau van Sortlist, vul dan gewoon het formulier op onze website in. U hoeft alleen maar de antwoorden aan te kruisen die overeenkomen met uw project. Zodra het formulier is ingevuld, zal ons algoritme zoeken naar agentschappen die aan uw criteria voldoen. De lijst van marketingbureaus zal u dan per e-mail worden toegezonden. Het is aan u om te kiezen welke het beste bij u past.

Wat zijn de beste mediabureaus van Sortlist?

Sortlist werkt met veel mediabureaus. Wij hebben ervoor gezorgd met de beste dienstverleners samen te werken om u serieuze medewerkers te kunnen aanbieden. Onder onze media-agentschappen vindt u PR-bureau Melodik, Goodangel media, Adwise Media, Eficiens, La Mondaine, Ekstend, enz. Als u in contact wilt komen met de marketingmiddelen van deze bureaus, kunt u eenvoudig een afspraak maken via de bureaupagina op ons platform.

Sortlist, voor alles wat u nodig heeft!

Vereenvoudig uw onderzoeksproces en vind het perfecte marketingbureau.

Vind mijn bureau
Blader door de marketingbureaus van Sortlist