Complete Guide op Branding in 2021

Branding: het bouwen van een consistent merk

Vind mijn bureau

Duurt 3 minuten. Helemaal gratis

HomeBranding & Positionering

De consumptiemaatschappij dwingt merken een sterke persoonlijkheid aan te nemen en zich in één oogopslag herkenbaar te maken voor de consument. Door middel van branding zal een merk namelijk verschillende acties rond marketing uitvoeren met één doel: dat de consument het merk gemakkelijker aan zich zal binden. Hoe kan dit gedaan worden? Alle antwoorden staan in dit artikel.

Wat is branding?

De definitie van branding

Branding verwijst naar alle technieken die helpen een gunstig beeld van uw bedrijf te vormen in de hoofden van het grote publiek. Ongeacht het merk bouwt iedereen een bepaald imago op, en het is op dit punt dat elementen zoals het grafisch charter, de naam, en meer algemeen, het universum van het merk in het spel komen.

Bovendien is het aantal merken tegenwoordig zo groot dat het van essentieel belang is een unieke identiteit te hebben om zich van de anderen te onderscheiden. Uiteindelijk lijkt het moeilijk om niet aan deze aspecten te werken: het is noodzakelijk voor een onderneming om een doeltreffend merkbeleid te voeren.

Waarom personal branding?

Uiteindelijk is de logica van de aanpak eenvoudig te begrijpen: hoe meer je werkt aan de positionering van het bedrijf, hoe meer je erin zult slagen dichter bij de consument te komen. Branding stelt u dus in staat dicht bij de consument te staan en past perfect in een meer globale marketingstrategie.

Photos gratuites de aider, campagne, collaboration

Of het nu op sociale netwerken is, via een reclamecampagne, op een website of in een blogartikel, een merk moet zijn universum kunnen uitbreiden om de plaatsen te bereiken waar de consument zich bevindt. Mettertijd zal het merk zich associëren met bepaalde waarden, een bepaalde uitdrukkingsstijl en een bepaald design, die alle zullen bijdragen tot de positionering van het merk. Een goed merkontwerp moet resulteren in een vlotte en positieve positionering in het hoofd van de consument.

Hoe bepaal je een merkidentiteit?

Elementen waarmee rekening moet worden gehouden

Een identiteit is meer dan alleen logo's ontwerpen en productnamen vertalen in eender welke taal. Deze stap vereist zorgvuldigheid en vaardigheden op het gebied van grafisch ontwerp, psychologie en communicatie. De meest succesvolle bedrijven weten dit. Daarom is het van essentieel belang om in een permanent onderzoeksproces te blijven. Op die manier kan uw concept mettertijd en samen met uw consumenten evolueren.

Het is essentieel om een unieke branding te creëren. Alle merken moeten echter dezelfde problemen aanpakken:

 • Het vinden van een naam, een grafisch charter,
 • Werken aan merkcommunicatie,
 • Kies uw fysieke en virtuele media,
 • Een merkmarketingplan op middellange/lange termijn hebben.

Vind het juiste gereedschap en de juiste steunen

Photos gratuites de annonces, architecture, bâtiments

Er bestaan veel steunpunten om aan uw branding te werken. Uiteraard denken we dan in de eerste plaats aan netwerken als LinkedIn en YouTube, aangezien het eerste netwerk gericht is op professionals en het tweede de populairste online videosite is voor bedrijven om producten en diensten bij consumenten te promoten. Maar ook andere soorten media mogen niet worden verwaarloosd:

 • Visitekaartjes,
 • Het briefhoofd,
 • De presentatie brochures,
 • Digitale presentaties zoals PowerPoint,
 • Derivaten,
 • Sociale netwerken,
 • Reclame inzetstukken,
 • Product investeringen,
 • Blog berichten,
 • Publicaties op sociale netwerken,
 • Verhalen op sociale netwerken,
 • Livestreams,
 • Publicaties op een partnerwebsite.

Het hangt allemaal af van het beheer van uw campagne en de consumenten waarop u zich richt. Als sommigen geen fervente lezers zijn, zijn blogberichten misschien niet aan de orde. Omgekeerd zult u moeten werken aan de titel van uw inhoud, de structuur ervan en toegevoegde waarde bieden aan uw consumenten. Een gids van goede praktijken, een encyclopedie met actuele informatie, definities van bepaalde woorden: dit alles kan deel uitmaken van een aanpak waarbij het merk de consument helpt, zodat het vervolgens in staat is hun gunst te verwerven.

Het kiezen van een instrument is al minder voor de hand liggend, omdat het afhangt van de manier waarop u uw boodschap wilt overbrengen. Er is geen kant-en-klare oplossing om een goede branding te creëren. Niettemin komen we vaak dezelfde namen tegen bij professionals in de sector:

 • Photoshop en inDesign voor de creatie van uw visuele identiteit,
 • Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok en Snapchat voor sociale netwerken,
 • Hootsuite om uw sociale netwerken centraal te beheren,
 • Mailchimp om e-mailcampagnes te organiseren,
 • Videospelletjes zoals Fortnite om een interactieve branding operatie te creëren.

Alles wat uw merkidentiteit kan versterken, aan uw merkimago kan werken en het gemakkelijker kan maken om uw bedrijf bij de consument onder de aandacht te brengen, is goed om te nemen.

Hoe creëer je een sterke merkidentiteit?

De visuele identiteit

Het creëren van een visuele identiteit is verre van triviaal, aangezien het zal dienen als een vaandel voor uw merk in al zijn communicatie-operaties. Deze stap is zeer belangrijk in uw merkstrategie en zal doorslaggevend blijken voor de marketing, vooral wanneer u een reclamecampagne organiseert.

Dit werk begint met een diepgaande zoektocht naar de betekenis achter de verschillende grafische vormgevingstechnieken. Kleuren, vormen en hun schikking zijn immers allemaal aspecten die een bewuste of onbewuste boodschap overbrengen in de geest van de consument. Gespecialiseerde bureaus zijn gewend om met dit soort zaken om te gaan, zodat u dit werk kunt toevertrouwen aan professionals. Een ander voordeel van het inschakelen van een bureau is dat het u veel werk uit handen neemt en u een resultaat garandeert dat aan uw verwachtingen voldoet.

De elementen die bij voorrang moeten worden geproduceerd

Visueel zijn de volgende elementen van het grootste belang:

 • Uw logo,
 • De naam van het bedrijf en de typografie,
 • De kleuren van het logo,
 • De grafische stijl van de dragers van het merk.

Om ze te bewerken kunt u een beroep doen op een grafisch ontwerper die verantwoordelijk is voor de productie ervan en die u suggesties kan doen die in overeenstemming zijn met de waarden van uw merk. Ook deze stap is van cruciaal belang omdat hij bijdraagt tot de ontwikkeling van uw merkimago.

De tekstuele identiteit

Het tekstuele gedeelte van de branding, dat een kwalitatieve visuele identiteit aanvult, steunt evenzeer op inhoud als op vorm om uw boodschappen over te brengen aan uw doelconsumenten. In deze rubriek vindt u de volgende elementen. Ook hier zullen ze essentieel zijn in uw merkmarketingstrategie:

 • De naam,
 • De te gebruiken sleutelwoorden,
 • Zinswendingen in uw redactionele inhoud.

Door een redactioneel charter op te stellen, zorgt u ervoor dat iedereen die met uw merk moet werken, dit met één stem zal doen.

Visueel ontwerp is belangrijk voor uw merkimago. U vindt het op uw website of in uw communicatieactiviteiten. Op dezelfde manier kan de manier waarop u uw inhoud schrijft u in een oogwenk identificeerbaar maken in slechts een paar woorden. De kracht van branding ligt precies hier, in het feit dat je opvalt, ongeacht het medium.

Hoe creëer je een merkimago?

De juiste brandingstrategie kiezen

Natuurlijk is het niet voldoende om alleen maar te posten om uw merkidentiteit vast te stellen en aan uw merkmarketing te werken. Uw merkimago zal, naast uw stroomopwaartse denkwijze, ook afhangen van de acties die u onderneemt om uw doel te bereiken. Als je plan niet een bepaalde logica volgt, zullen je acties nooit het gewenste effect hebben.

Ook hier kan een agentschap u helpen de juiste strategie te vinden naargelang van de doelstellingen die u wilt bereiken. Het kan ook dienen als een leidraad voor uw teams om problemen in verband met uw merkidentiteit aan te pakken.

Relevante doelstellingen bepalen

Een goede personal branding strategie houdt in dat er een doel wordt gesteld om te bereiken. Hoe wilt u door uw doelwit worden gezien? Hebt u een sterke identiteit die niet iedereen zal aanspreken, of moet uw naam bij zoveel mogelijk mensen weerklank vinden? Wie wil je op de lange termijn bereiken? Voor wie is jouw universum ? Hoe zijn andere concurrenten in uw sector reeds gepositioneerd?

Ons artikel is uiteraard een van de vele bronnen die u zult vinden wanneer u dit onderwerp onderzoekt. Vertrouw op een solide website met goede referenties voor het beheer van uw merken.

Begrijp de werking van de consument geest

Merken die een proximiteitsbenadering willen aangaan, moeten begrijpen wat de consument verwacht. Waar staat hun geest open of gesloten voor? Is hij of zij gevoelig voor bepaalde onderwerpen: milieu, politiek, gezondheid, economie? Hebben zij een voorkeur voor regelmatige, minder frequente, meer intense communicatie? Hoe bereid is hij om een stempel te drukken op zijn leven als individu?

Door deze verschillende onderwerpen aan te pakken, zult u beter begrijpen hoe u dichter bij uw doel kunt komen. Afhankelijk van criteria zoals leeftijd, beroep, gezinsachtergrond en opleidingsniveau, zullen uw consumenten niet op hetzelfde moment op dezelfde plaats zijn. Een gebruiker die bijvoorbeeld vrij jong is en gewend is video te consumeren, zal zeker ontvankelijker zijn voor een video van u dan voor een gedocumenteerd artikel. Een eenvoudige zoekopdracht kan u toegang geven tot statistieken over dit onderwerp. U moet waarschijnlijk een website vinden die gespecialiseerd is in dit onderwerp.

Wat is merknamen?

Kies uw naam

Het kiezen van uw merknaam is een belangrijke stap in het creëren van uw identiteit. Daartoe moet u creatief zijn, maar u ook intelligent positioneren ten opzichte van uw identiteit. Dit deel van branding is complex. De aard zelf van de oefening maakt het proces delicaat: een naam kiezen die weergeeft wat uw bedrijf doet, de waarden die het uitdraagt en die gemakkelijk te onthouden is.

Een ander punt van waakzaamheid betreft het gebruik. Kan uw merk op het internet worden gebruikt? Door een domeinnaam te kopen, bijvoorbeeld? Zorg ervoor dat de domeinnaam beschikbaar is voor verschillende extensies voordat u de aankoop doet en uw merk registreert.

Alvorens een naam te kiezen, moet researchtijd worden besteed aan drie fundamentele aspecten van :

 • Verzamel gegevens over je doelwit,
 • Bepaal uw merkidentiteit,
 • Begrijp de positionering van uw concurrenten.

Een naam moet pas worden gekozen als u weet tot wie hij is gericht en wat hij moet oproepen. Omgekeerd zult u een beter idee hebben van waar u naar op zoek bent als u weet tot wie het merk moet spreken en wat het moet oproepen.

Soorten namen

Merknamen vallen in vier verschillende categorieën. Ze hebben allemaal hun voor- en nadelen.

Beschrijvende namen

Deze namen vinden onmiddellijk weerklank omdat ze duidelijk maken wat het bedrijf doet of wat het is. Burger King is een goed voorbeeld omdat het onmiddellijk duidelijk is dat het een bedrijf is dat hamburgers aanbiedt. Andere voorbeelden, zoals PayPal, zijn suggestief. In het geval van deze dienst gaat het om een betalingssysteem. Microsoft, een samentrekking van microcomputer en software, roept onvermijdelijk de associatie op met informatica.

Een van de voordelen is het gemak waarmee deze merken met mensen praten, zelfs zonder ze te kennen. Maar let op, het is niet mogelijk om een woord in alledaagse taal te registreren. Een parfumerie die het merk "Les Parfums" wenst te deponeren, zou dit immers niet kunnen doen. Evenzo kunnen lovende bijvoeglijke naamwoorden zoals "Super", "Plus" of "Extra" niet worden geregistreerd. Tenslotte kan een appellation d'origine contrôlée zoals "Bordeaux" voor een wijn niet worden geregistreerd.

Afgekorte namen

DHL, KFC, HP, IBM en UPS behoren tot de merken die voor een acroniem hebben gekozen. Dit belet hen niet om populair te zijn en hun publiek te vinden, terwijl ze een naam hebben die gemakkelijk te gebruiken is. UPS is inderdaad een veel eenvoudiger naam om uit te spreken dan United Parcel Service.

Het acroniem is gemakkelijk uit te spreken en te onthouden, en is ook zeer eenvoudig te klasseren. Helaas heeft het een groot nadeel: gebrek aan persoonlijkheid. Deze namen betekenen niets omdat het gewoon groepen letters zijn. Ze hebben geen speciale betekenis. Daarom kost het tijd en geld om ze in de geest van de consument met waarden te associëren.

Verzonnen namen

Het is een tweesnijdend zwaard strategie om een verzonnen naam uit het niets te kiezen. Dit soort namen is speciaal ontworpen om een merk te vertegenwoordigen en een bepaald gevoel over te brengen.

Klanten gebruiken deze namen graag, maar er is een enorm communicatiebudget voor nodig om het merk in het geheugen van de mensen te krijgen, maar ook in het dagelijks taalgebruik. Net als acroniemen hebben verzonnen merken geen specifieke betekenis. Dit belet hen niet om via klank en uitspraak bepaalde dingen bij de consument op te roepen.

Namen

Dit zijn veruit de meest invloedrijke namen. Apple, Virgin, Caterpillar en Oracle zijn goede voorbeelden.

Meer dan namen zijn het echte slogans die bij de consument onmiddellijk verwachtingen of verlangens wekken.

Het ingewikkeldste bij dit soort namen is om het idee van ervaring te associëren met de merknaam. De keuze van de naam is belangrijk, anders verliest het merk zijn aantrekkingskracht, maar dat is niet alles. De visuele identiteit en het communicatieplan rond deze namen spelen een belangrijke rol in de perceptie van het merk door de consument.

Hoe maak je een goede branding?

Creëer uw merkstrategie

Dit artikel zou niet compleet zijn zonder een actieplan om uw eigen branding strategie op te bouwen. Wij raden u aan de volgende stappen te volgen tot het einde van het creatieproces.

Verzamel alle nuttige elementen

Het kan verleidelijk lijken om een strategie te overwegen zonder de nodige middelen en met een hypothetische toekomst voor ogen. Bedenk dat het creëren van een merk een langetermijnproces is dat moet worden uitgevoerd met volledige kennis van de nodige informatie. Zorg er ook voor dat je het volgende hebt voordat je begint:

 • Gegevens over uw doelwit: wie is het? Wat is zijn of haar beroep, salaris, werktempo? Wat zijn hun passies of dromen? Waar gaat ze heen op vakantie? Hoe beheert ze haar budget? Welke merken maken al deel uit van haar dagelijks leven? Bezoekt ze bepaalde fysieke of internet sites? Wat is haar familiestructuur?
 • Uw doelstellingen: Als u weet wat uw klanten willen, kunt u doelstellingen vaststellen die al uw medewerkers moeten volgen. Zonder een gemeenschappelijke visie en aanpak zal uw strategie niet het gewenste effect sorteren als u deze stap niet doorloopt.

Bepaling van de missie

Waarom biedt u uw product of dienst aan? Wat wil je bereiken? Uw missie moet in één duidelijke zin worden samengevat. Als je zelfstandige bent, gaat het niet om flexibiliteit in je schema of je beslissingsbevoegdheid. Kijk welwillend naar uw missie en vraag u af wat u anderen kunt brengen bij het realiseren van uw visie. Denk groot en heb geen gebrek aan ambitie. Of u nu geld wilt verdienen, het leven van uw klanten gemakkelijker wilt maken, een grootschalig fenomeen wilt bestrijden of gewoon uit nieuwsgierigheid wilt innoveren en bestaande grenzen wilt verleggen, alle redenen zijn geldig als ze een bredere betekenis hebben dan alleen u.

De consumenten worden niet voor de gek gehouden. Door te veel de nadruk te leggen op uw missie, uw verbintenissen en uw visie zullen zij zich niet zeker voelen. Het is aan u om eerlijk te zijn in uw aanpak en te praten over wat u weet en beheerst.

Bepaal de aard van uw kernwaarden

Deze waarden zullen de kern vormen van al uw toekomstige acties. Het gaat erom waar je naar zoekt en waar je voor wilt vechten. Als je rond deze aspecten communiceert, trek je al diegenen aan die je waarden delen. Dit betekent dat u niet iedereen tevreden zult kunnen stellen, maar dat degenen die zich bij u aansluiten uw visie zullen delen.

Uw waarden zullen ook uw keuzes sturen in bepaalde situaties waar meerdere uitkomsten mogelijk zijn. Hoe bepaalde beslissingen te nemen, welke weg te volgen, of omgekeerd, welke weg te verlaten, zijn allemaal elementen die je kernwaarden zullen bepalen. Een eenvoudig voorbeeld met het merk Google. Google staat bekend om de eenvoud van zijn zoekmachine en het zou dan ook niet logisch zijn dat het zijn merk associeert met een dienst die te ingewikkeld of te gespecialiseerd is. Het bedrijf streeft ernaar eenvoudige diensten aan te bieden met een strak en intuïtief ontwerp. Deze eenvoud maakt deel uit van de waarden van Google, en alle hulpmiddelen die door dit bedrijf worden geproduceerd, delen dezelfde filosofie. U zult dus waarden moeten aannemen die zinvol zijn in uw aanpak, en nogmaals, niet iedereen zal ze leuk vinden. Het is ook wat je uniek maakt.

Om u van uw concurrenten te onderscheiden, moet u uw sterke punten en drijfveren in kaart brengen om de waarde te bepalen die u in uw werk inbrengt. Naast theorie is het door concrete voorbeelden te gebruiken dat u uw merk geloofwaardigheid geeft. Hoe brengt u uw waarden concreet in de praktijk? Deze vraag moet leiden tot een eenvoudig, treffend en onbetwistbaar antwoord. Als u met consumenten te maken hebt, wilt u natuurlijk oprecht en eerlijk zijn en een bepaald niveau van dienstverlening garanderen. Zonder in karikaturen te vervallen, probeer bescheiden en eerlijk te blijven.

Toon wat persoonlijkheid

Beschouw je merk als een persoon. Hoe wil je dat ze zich gedraagt?

Het gaat niet zozeer om het ontwerpen van een mascotte als wel om het vaststellen van een gedrag voor je merk. Denk aan haar karakter, haar stemmingen, wat ze wel of niet leuk vindt en hoe ze in bepaalde situaties reageert. Zo kunt u de toon bepalen die u zult gebruiken, evenals uw redactionele lijn in uw marketingactiviteiten. Gebruik menselijke bijvoeglijke naamwoorden om uw merk te beschrijven.

Tijd voor branding

U bent klaar om uw grafisch handvest te maken met een logo en dragers. Deze creatieve fase bevat ook een stukje psychologie in de keuze van uw kleuren en het ontwerp van uw logo. U bent nu klaar om uw merk te gebruiken.

Een brandingagentschap inschakelen

Als al deze stappen moeilijk voor u lijken, zijn er bureaus die u kunnen helpen. Aarzel niet hen om hulp te vragen, zelfs als u al met het onderwerp begonnen bent.

Enkele zaken die je zullen inspireren

Een mooie selectie van het laatste werk van onze agencies

Web para Coto Verde
Web para Coto VerdeDoor Comunicare Marketing 360Anderen
Publicidad ON y OFF para ecommerce
Publicidad ON y OFF para ecommerceDoor Comunicare Marketing 360E-commerce
SEM y Social Ads para red de concesionarios
SEM y Social Ads para red de concesionariosDoor Comunicare Marketing 360Auto
Social Media + Social Ads + Google Ads @Automoción
Social Media + Social Ads + Google Ads @AutomociónDoor Comunicare Marketing 360Auto
Creación web, SEM, posicionamiento para consultora
Creación web, SEM, posicionamiento para consultoraDoor Comunicare Marketing 360Management Consulting
Gestión campañas Publicidad Online Carplus lujo
Gestión campañas Publicidad Online Carplus lujoDoor Comunicare Marketing 360Luxe Goederen en Juwelen

Duizenden bedrijven maken gebruik van Sortlist

NatagoraTelemisNeckermannSoftscaleEuresysT powerMrgeniusPuratosSchneider electricDelhaizeZipcar

Andere onderwerpen die mogelijk interessant zijn

ReclameContent StrategyErgonomie (UX / UI)Digital StrategyFilmMotion DesignOntwerpWeb ApplicatieSocial mediaE-commerce3DOnline AdvertisingE-mailMedia PlanningSEOEvenementGamingInnovatieWeb analytics / Big dataFotografieWebsite CreatiePublic Relations (PR)CopywritingMobile AppData Consulting

Ontdek de beste Branding & Positionering agencies in Belgique

Wat is frustrerender dan niet kunnen vinden wat je zoekt? Op Sortlist is daar geen sprake van. Van grote steden tot kleine dorpjes, wij hebben meer dan 80.000 marketingbureaus wereldwijd!

Bekijk agencies die gespecialiseerd zijn in Branding & Positionering

Werkt u in een marketingbureau?

Sluit u aan bij de grootste community van experts

Word nu lid
Aansluiten bij Sortlist als marketingbureau
Uitstekend
Gebaseerd op 430 recensiesTrustpilot

Sortlist, voor alles wat u nodig heeft!

Vereenvoudig uw onderzoeksproces en vind het perfecte marketingbureau.

Vind mijn bureau
Blader door de marketingbureaus van Sortlist