Gen Z studie: Marketing loon vs. loonverwachting
Sortlist Insights

Gen Z studie: Marketing loon vs. loonverwachting

2 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 53,00/5(2)

Tl;dr: De loonverwachting van Gen Z lijkt niet te stroken met de realiteit. Ze verwachten 19% meer te verdienen dan wat bedrijven bereid zijn te bieden

‘’The Great Resignation‘ is aangebroken, en in 2022 is het een van de grote zorgen voor bedrijven. Beyoncé noemde het al; haar onlangs uitgebrachte nummer “Break My Soul” lijkt het volkslied te worden van een hele generatie – Gen Z – die hun ontslag indienen op TikTok.

Er is veel onderzoek gedaan naar de reden waarom mensen ontslag nemen. Naast het zoeken naar een meer bevredigende job is een van de andere redenen ontegenzeggelijk het salaris.

Dus vroegen wij ons af: welke verloning verwachten starters in marketing en hoe verhoudt zich dat tot de realiteit van de markt?

We hebben 500 afgestudeerde marketingstudenten en pas aangeworven marketeers evenals 100 HR-teams in 4 landen ondervraagd om na te gaan of er een kloof bestaat tussen de loonverwachting en het marktaanbod. En het lijkt erop dat verwachtingen een reden kunnen zijn om ontslag te nemen.

Hier is een kort overzicht van onze bevindingen:

  • Gen Z verwacht 19% meer betaald te krijgen dan wat ze in werkelijkheid krijgen.
  • Vrouwen lijken realistischer wat hun salarisverwachtingen betreft en verwachten 100 euro minder betaald te krijgen dan mannen.
  • Duitsland is het land waar marketeers de hoogste beginsalarissen krijgen, gevolgd door België.
  • België en Spanje zijn de landen waar de kloof tussen verwachtingen en realiteit het grootst is, met een verschil van respectievelijk 38% en 25%. Daarna volgen Duitsland, met 10%, en Frankrijk, met 5%.
  • Het gemiddelde salaris dat een starter kan verwachten ligt boven de 1750 euro, behalve in Spanje, waar het 1200 euro bedraagt.
  • Er is een verschil van 54% tussen de salarissen die je kunt krijgen in Spanje (laagste betaler) en in Duitsland (hoogste betaler).

De cijfers spreken voor zich: studenten krijgen tot 1000 euro minder dan hun loonverwachting

We onderzochten 4 landen – Duitsland, België, Frankrijk en Spanje – om de kloof te vinden tussen het verwachte salaris en het werkelijke aanbod van het bedrijf.

In het algemeen verwachten studenten of nieuwe marketeers 19% meer te krijgen dan wat de markt hen kan bieden.

marketing loonverwachting versus realiteit

Gemiddeld bieden de bedrijven een salaris tussen 1000 en 1500 euro voor studenten marketing, wat meer dan 50% minder is dan de studenten verwachtten, die gemiddeld 2000 euro zouden ontvangen.

Wat is het verschil tussen de loonverwachting voor vrouwen en mannen? 

In de meeste landen verwachten vrouwen 5% minder te verdienen dan mannen. De resultaten verschillen echter van land tot land, waarbij Spaanse en Duitse vrouwen meer verwachten dan mannen.

marketing loonverwachting mannen versus vrouwen

België – De grootste kloof tussen verwachting en realiteit

Belgische marketingstudenten hebben verreweg de hoogste salarisverwachtingen van alle markten in onze studie, en worden ook geconfronteerd met de grootste kloof wanneer die verwachtingen worden vergeleken met de realiteit.

Belgische studenten verwachten gemiddeld €2500 te ontvangen, wat zelfs hoger is dan het algemene gemiddelde van alle markten samen. Het marktaanbod voor die studenten bedraagt volgens HR-afdelingen in het hele land 1806 euro.

Hoewel dit slechts het op één na hoogste salaris is in onze enquête (na Duitsland), is de kloof met de loonverwachting van studenten 38%.

loonverwachting België

Mannelijke Belgische studenten verwachten bijna 19% meer te verdienen dan vrouwelijke Belgische studenten en komen daarmee op gelijke hoogte met Frankrijk. Gemiddeld verwachten mannen 2667 euro en vrouwen 2250 euro. De meeste van deze mannelijke studenten komen uit Brussel en Vlaanderen.

loonverwachting België mannen versus vrouwen

Conclusion

De discrepantie tussen wat mensen als loon verwachten te ontvangen en wat zij in werkelijkheid kunnen ontvangen, lijkt een andere factor te zijn die bijdraagt tot het fenomeen van ‘The Great Resignation’ in de marketingsector.

Zelfs studenten in landen waar de verwachtingskloof begint te verdwijnen, zoals Frankrijk, blijven met hetzelfde probleem zitten wat hun geslacht betreft, aangezien het erop lijkt dat vrouwen verwachten een lager salaris te ontvangen dan mannen.

Vooral in landen als Spanje en België, waar niet aan de loonverwachting wordt voldaan, gaan marketingstudenten elders op zoek naar een economische compensatie die aan hun behoeften en verlangens beantwoordt, en zij zullen kosten noch moeite sparen om de wereld dat te laten weten – via de sociale media.

Methodologie

De studie werd uitgevoerd tussen 4 en 8 april 2022, bij 500 afgestudeerde marketingstudenten en pas aangeworven marketeers, evenals 100 HR-teams in 4 landen: België, Duitsland, Spanje en Frankrijk. In de studie vroegen we studenten naar hun salarisverwachting voor hun eerste baan, en HR-afdelingen naar het gemiddelde salarisaanbod voor elk van hun markten. De antwoorden zijn anoniem.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email