Hoe gebruik je de metaverse? Studie zegt: Als het niet voor vermaak is, doe dan geen moeite
Sortlist Insights

Hoe gebruik je de metaverse? Studie zegt: Als het niet voor vermaak is, doe dan geen moeite

2 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 53,00/5(2)

TL;DR: Gebruikers hebben niet genoeg vertrouwen in de metaverse om het als meer dan een entertainmentplatform te beschouwen.

De metaverse was lang een idee dat voorbehouden was aan sciencefictionschrijvers, maar heeft nu de tech- en zakenwereld veroverd. Of het nu een nieuw marketinginstrument is of een nieuwe manier om jezelf te vermaken, als we de hype mogen geloven, is de metaverse de nieuwe “place to be”.

Bij Sortlist zijn we gewend om een eindeloze voorraad gegevens te beheren die de trends in de marketingwereld verklaren. Dit betekent dat we niet simpelweg konden toekijken hoe de metaverse zich voltrok.

Daarom hebben we besloten een enquête te houden in België, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland, om na te gaan wat de mensen van deze virtuele wereld verwachten. We gingen ook na wat hun gedachten zijn over het gebruik van de metaverse, of ze eraan willen deelnemen en of het echt iets van de toekomst is of gewoon een nieuwe trend. 

Onze laatste studie heeft uitgewezen dat:

 • Meer dan de helft van de mensen een virtuele wereld niet zou vertrouwen.
 • Bijna 70% van de respondenten begrijpt wat de metaverse is.
 • De meerderheid ziet virtuele werelden als plaatsen om “aan de echte wereld te ontsnappen“.
 • Vrouwen (91,43%) zijn zich meer bewust van wat de metaverse is dan mannen (88,54%).
 • NFT’s zijn nog steeds een punt van discussie voor de mensen; 61% van de respondenten zou er niet aan denken erin te investeren.
 • Bijna 60% van het grote publiek zegt op de hoogte te zijn van wat NFT’s zijn. Van hen zijn mannen beter op de hoogte dan vrouwen (76% vs. 46%).
 • De metaverse vertegenwoordigt een manier om aan de echte wereld te ontsnappen voor vrouwen (58%), terwijl het de toekomst vertegenwoordigt voor mannen (53%).
 • Gebruikers ouder dan 54 jaar wisten meer dat de metaverse een virtuele wereld was (63%) dan jongere gebruikers tussen 25 en 34 jaar (59%).

De mensen reageren: Wat is de metaverse?

Ons idee achter dit rapport werd gevoed door een eenvoudige vraag: weten gebruikers eigenlijk wel wat de metaverse is?

Het leek ons een goed idee om eerst bij het grote publiek na te gaan hoe zij tegen deze virtuele wereld aankijken. Van daaruit besloten we om ons te richten op specifieke vragen die een breder beeld (kunnen helpen) schetsen.

Weten gebruikers dat Facebook zijn naam heeft veranderd?

Over een nieuwswaardig weetje gesproken: 65% van de ondervraagde gebruikers in heel Europa was perfect op de hoogte van de naamswijziging van Facebook. In België stijgt dit cijfer tot 69%: 83% van de vrouwen zegt te weten dat Facebook zijn naam heeft veranderd, tegenover 60% van de mannen.

Dit komt overeen met de resultaten van onze vorige enquête over de metaverse voor het bedrijfsleven, waaruit bleek dat de meeste bedrijven begrepen dat de virtuele wereld vooral op mannen was gericht.

Metaverse

Een ander merkwaardig inzicht dat uit onze studie naar voren kwam, is dat het grote publiek beter dan marketeers weet wat de nieuwe bedrijfsnaam van Facebook is.

We stelden een open vraag om gebruikers en marketeers te laten invullen wat zij dachten dat de nieuwe naam van Facebook was.

Bijna 90% van het grote publiek vermeldde “Meta.” Daarentegen noemde slechts 81% van de marketeers “Meta”. 12% van hen gaf als antwoord “Ik weet het niet/weet het niet zeker”, een reactie die in het algemene publieksonderzoek niet voorkwam.

Meta

Door hun naam te veranderen, verzekerde Meta zich ook van een nieuw doel dat verder gaat dan Facebook’s missie om mensen met elkaar in contact te brengen.

Hun eigen website zegt het al: “De visie van ons bedrijf is om te helpen de metaverse tot leven te brengen, dus veranderen we onze naam om onze toewijding aan deze toekomst te reflecteren.”

Meta probeert zich te positioneren als een leider in de metaverse, met duidelijke communicatie over haar doelstellingen en een ondubbelzinnige naam. Het risico blijft echter bestaan dat het publiek de metaverse verwart met een sociaal netwerk omdat de betekenissen van “meta” en “metaverse” door elkaar worden gehaald.

Inzicht in de metaverse

Uit onze enquête blijkt dat deze visie blijkbaar duidelijk is voor de gebruikers, aangezien 67% van de respondenten zegt te begrijpen wat de metaverse is.

Wat is metaverse?

Bovendien zijn de gebruikers in Spanje het best op de hoogte van de metaverse, aangezien bijna 80% bevestigde te weten wat het is. De gebruikers in Frankrijk zijn het minst goed op de hoogte; slechts iets meer dan de helft van de respondenten (55%) had er een idee van. Voor België gaf 69% van de ondervraagden aan dat ze begrepen wat de metaverse was.

Iets meer dan de helft van de gebruikers had het bij het rechte eind toen hen werd gevraagd de metaverse, de virtuele wereld, te definiëren. Dat weerhield 26% er echter niet van te zeggen dat het “de nieuwe naam van Facebook” was. In België antwoordde 19% dat de metaverse de nieuwe naam voor Facebook is.

Een kleine fractie dacht ook dat de metaverse “verbonden is met Web3” en een “nieuwe Google” is.

Hier zijn de antwoorden die in België werden gegeven:

Visie op de metaversePercentage 
Het is een virtuele wereld56%
Al deze vernoemde25%
Het is de nieuwe naam van Facebook19%
Het is verbonden met Web313%
Het is een nieuwe Google6%
Het is crypto0%

Gebruikers ouder dan 54 jaar wisten beter dat de metaverse een virtuele wereld was (63%) dan jongere gebruikers tussen 25 en 34 jaar (59%).

virtuele wereld

Metaverse acceptatie: ter discussie

Bovenstaande cijfers geven een duidelijk beeld van de huidige perceptie van de metaverse door algemene gebruikers. Het is een perceptie die nu op een diepgaande manier kan worden geanalyseerd om te zien of ze correleert met het gebruik van de metaverse.

Wat gebruikers verwachten van de metaverse

Volgens onze enquête hebben de opvattingen van de mensen over het gebruik van de metaverse allemaal te maken met ofwel escapisme ofwel de avant-garde. Een belangrijke 20% zei dat een virtuele wereld “een manier is om aan de echte wereld te ontsnappen”, gevolgd door 17% die zei dat het de toekomst is en 16% die het ziet als een manier van afleiding.

Hieronder staan de belangrijkste toepassingen die mensen verwachten van de metaverse:

GebruikGlobaalBelgië
Een manier om aan de echte wereld te ontsnappen20%20%
De toekomst17%16%
Een manier om jezelf af te leiden16%22%
Een nieuwe manier van interactie13%13%
Vol mogelijkheden13%13%
Gevaarlijk10%7%
Een nieuwe manier van zaken doen 10%9%
Nutteloos2%0%

De metaverse is voor vrouwen (58%) een manier om aan de echte wereld te ontsnappen, terwijl het voor mannen (53%) de toekomst vertegenwoordigt.

Metaverse

Bij al het gepraat over de enorme impact van virtuele werelden op het bedrijfsleven, lijken gebruikers er maar op één manier tegenaan te kijken: als middel voor entertainment.

Dit zou een reden kunnen zijn waarom bedrijven het bij het verkeerde eind hebben: een kwart van de ondervraagde merken voor onze bedrijfsstudie verwachten dat metaverse initiatieven boven alles winst zullen opleveren.

Metaverse

Is de metaverse een goede zaak?

Uit onze (bedrijfs) enquête blijkt dat bedrijven snel aan boord van de metaverse trein springen, maar hun hoop kan van korte duur zijn, aangezien de meerderheid van de ondervraagde gebruikers opmerkte dat zij een virtuele wereld niet zouden vertrouwen. In België gaf slechts een vierde van de ondervraagden aan dat ze een virtuele wereld wél zouden vertrouwen.

virtuele wereld

Dit cijfer geeft het belangrijkste probleem aan waarmee de massale invoering van de metaverse geconfronteerd wordt.

Van alle leeftijdsgroepen zeiden alleen gebruikers tussen 25 en 34 jaar dat zij een virtuele wereld zouden vertrouwen, meer dan degenen die dat niet zouden doen. Het grootste verschil is te zien bij gebruikers ouder dan 54 jaar, waar slechts 13% zegt een virtuele wereld te vertrouwen en 88% zegt dat niet te doen.

Met andere woorden, oudere gebruikers weten genoeg over metaverse om te besluiten het niet te vertrouwen. Omgekeerd lijken jongere gebruikers optimistischer te zijn ondanks het feit dat ze minder weten.

In wezen lijkt het erop dat ondanks alle kennis over de virtuele wereld en zijn entertainmentwaarde de meeste gebruikers nog niet klaar zijn om aan te kloppen.

Cyberbeveiliging is voor bedrijven wat vertrouwen is voor gebruikers

Uit onze bedrijfsenquête bleek dat cyberbeveiliging een van de grootste zorg is voor bedrijven. Het kwam naar voren als de grootste twijfel die bedrijven hebben met de metaverse, met 38% van de merken die zich zorgen maken over de veiligheid van hun bedrijf en gegevens, en die van hun klanten.


Want to join the metaverse?

Discover the most relevant agencies for your augmented reality project based on your own specific requirements.

De beste Augmented Reality bureaus van België

NFT investering

We kunnen het hierboven beschreven patroon zien wanneer we het hebben over non-fungible tokens (NFT’s) binnen de metaverse.

Onze cijfers lijken in principe optimistisch voor wie NFT’s maakt die in de metaverse te koop zijn. Maar een nadere beschouwing van de gegevens vertelt een ander verhaal.

NFT’s: de Belgen zijn het best geïnformeerd.

Drie vierde van de ondervraagde Belgen gaf aan op de hoogte te zijn van wat NFT’s zijn. België spant hiermee de kroon als winnaar wat betreft land met de meeste kennis over NFT’s.

Weet u wat NFT’s zijn?JANEEN
België75%25%
Frankrijk46%54%
Nederland53%46%
Duitsland66%34%
Spanje69%31%

Van het grote publiek zegt bijna 60% dat ze op de hoogte zijn van wat NFT’s zijn. Hiervan zijn mannen beter op de hoogte dan vrouwen (76% vs. 46%).

Dit komt overeen met de bevindingen van onze merken studie, waarin bedrijven zien dat de beste aanpak voor het gebruik van de metaverse is om initiatieven vooral op mannelijke gebruikers te richten.

NFT

Ook dit is in principe goed nieuws, vooral het feit dat NFT’s tot de topinvesteringen van ondernemingen behoren binnen de virtuele wereld.

Is het de moeite waard om in NFT te investeren?

Hetzelfde vertrouwensprobleem met betrekking tot virtuele werelden doet zich echter ook voor bij NFT’s. Precies 61% van de respondenten zou er niet aan denken om in deze activa te investeren.

 • Spanje en Nederland lijken het meest vooruitstrevend te zijn wat betreft investeringen in NFT. 
 • België is het onderzochte land met de meeste kennis over wat NFT’s zijn en is ook het meest terughoudend. Slechts 17% van de respondenten denkt aan beleggen, 83% doet dat niet.
 • Frankrijk staat op de tweede plaats van minst geïnteresseerden in NFT’s, met minder dan een derde van de respondenten die overwegen te investeren in NFT’s voor de metaverse (29%).
 • Duitsland bevindt zich in het midden en vertoont het kleinste verschil tussen gebruikers die NFT-beleggingen zouden overwegen (45%) en gebruikers die dat niet zouden doen (55%).

Op de vraag of zij NFT’s als betrouwbare beleggingsmogelijkheden zouden zien, antwoordden de meeste gebruikers dan ook aarzelend. Slechts 18% zei dat zij mogelijke investeringen in NFT’s overwogen.

Conclusie: Zal de metaverse falen?

Op dit moment wordt er veel gesproken over hoe de metaverse te gebruiken, en veel moet nog worden gezegd. De studies die we bij Sortlist hebben uitgevoerd, tonen aan dat zowel het merk als de gebruiker in richtingen lijken te gaan die niet altijd op één lijn liggen, wat de synergie tussen beide moeilijk maakt. 

Ondanks het feit dat bedrijven zich op de juiste groep richten (jonge mannen die volgens ons het meest geïnteresseerd zijn), moet de metaverse nog steeds de kwesties van vertrouwen en cyberveiligheid correct aanpakken om slagen.

Uit ons gebruikersonderzoek blijkt dat gebruikers er gewoon nog niet klaar voor zijn om de metaverse als iets anders dan een entertainment instrument te beschouwen, en zelfs dan zijn zij huiverig om hun persoonlijke gegevens vrijelijk in deze virtuele wereld te verstrekken.

Facebook is niet onbekend met zorgen over gegevens. Maar met de kracht van zijn merk achter virtuele werelden zou de metaverse wel eens snel van een hype kunnen overgaan in een dagelijkse realiteit.

Methodologie

De studie werd uitgevoerd tussen 24 februari en 1 maart 2022, bij 1000 respondenten ouder dan 18 jaar in België, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland. In de studie bevroegen we bedrijfseigenaars, het publiek en marketeers met de bedoeling te weten te komen hoe verschillende mensen reageren op de metaverse. De antwoorden zijn anoniem.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email