Bedrijven zonder website: Een 2022 update over digitalisatie
Sortlist Insights

Bedrijven zonder website: Een 2022 update over digitalisatie

3 stemmen, gemiddeld: 3,67 van de 53 stemmen, gemiddeld: 3,67 van de 53 stemmen, gemiddeld: 3,67 van de 53 stemmen, gemiddeld: 3,67 van de 53 stemmen, gemiddeld: 3,67 van de 53,67/5(3)

Het is 2022, en de wereld keert langzamerhand terug naar een gevoel van normaliteit. Een van de zwaarst getroffenen van de pandemie zijn de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Hun marketingbudgetten zijn nog steeds herstellende van de effecten van Covid-19. Ze hebben hun inspanningen omtrent digitalisatie een halt toegeroepen.

Voor het uitbreken van de pandemie analyseerden we de toenmalige stand van zaken op het gebied van digitalisatie. Het is niet meer dan fair dat we, nu bedrijven hun normale activiteiten hervatten, eens kijken hoe de zaken sindsdien zijn veranderd.

Wilt u alvast een voorproefje? Dit is wat we ontdekt hebben in onze studie van 2022:

  • 20% van de Belgische bedrijven hebben geen website en beschouwen deze niet als een prioriteit.
  • Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven (47%) zegt dat hun website mobielvriendelijk is.
  • Gebrek aan budget staat niet langer in de top drie redenen om geen website te hebben.
  • Bijna 40% van de bedrijven die na de pandemie in een website hebben geïnvesteerd, zegt dat deze minder duur was dan verwacht.
  • 33,8% van de bedrijven is van plan een app te ontwikkelen, maar slechts 12% gebruikt er één in plaats van een website.
  • Wereldgebeurtenissen zoals de pandemie en de Russisch-Oekraïense oorlog hadden geen impact op de marketingbudgetten, behalve in Spanje.
  • De creatie van een website geeft een kickstart aan verdere investeringen in marketing en digitalisatie.
  • Kwaliteitsvolle content is nog steeds de eerste prioriteit van bedrijven voor hun websites.

Digitalisatie anno 2022: zijn er nog steeds Europese bedrijven zonder website?

De studie schetst een positief beeld wat betreft de ontwikkeling van websites, aangezien bijna de helft van de ondervraagde bedrijven (44%) zegt een website te hebben. 

Digitalisatie in 2022

De studie per markt vertelt echter verschillende verhalen. In België bijvoorbeeld heeft het hoogste percentage bedrijven (20%) geen website en beschouwt het ook niet als een prioriteit.

Het is op zijn minst hoopgevend voor België, want dit zou ook de reden kunnen zijn waarom 23% van de Belgische KMO’s van plan is om in 2023 een website te lanceren, een veel hoger percentage in vergelijking met de andere landen. 

Uit onze studie blijkt verder ook dat Belgische bedrijven met een jaarlijkse opbrengst van meer dan 1M het vaakst al over een website beschikken. Anderzijds is deze groep ook het minst bereid veranderingen aan te brengen aan hun website. 

Bovendien had 42% van de Belgische KMO’s 2 jaar geleden nog geen website. Onze meest recente studie wijst dus op een verbetering van de digitalisatie in België.

Frankrijk en Spanje zijn de twee leidende markten wat het aantal KMO’s mét websites betreft. Dit staat in schril contrast met het onderzoek van 2020, waarin Nederland en Duitsland bovenaan de lijst stonden.

Heeft uw bedrijf een website?

Hoe mobielvriendelijk zijn deze websites?

Bijna de helft van de respondenten zegt dat hun website mobielvriendelijk is. Daarnaast geeft 30% van de respondenten toe dat hun website geoptimaliseerd zou kunnen worden voor mobiel gebruik. Voor België specifiek is aantal mobiel geoptimaliseerde websites gelijk aan het aantal websites dat dat niet is.

Mobielvriendelijke digitalisatie

Als je je afvraagt hoeveel het kost om een app te maken, moet je misschien nog eens goed nadenken. Het ontwikkelen van mobiele apps onder bedrijven is nog steeds een discussiepunt. Uit onze survey blijkt dat deze laatste meestal zeiden dat er werd gewerkt aan een app, hoewel dat aantal op de voet wordt gevolgd door het besluit er geen te ontwikkelen.

Dit resultaat zou gemakkelijk gerelateerd kunnen worden aan het aantal bedrijven dat zegt dat hun sites mobielvriendelijk zijn, maar geoptimaliseerd zouden kunnen worden.

België heeft het hoogste percentage (19%) voor bedrijven die al een app hebben in vergelijking met de andere landen uit onze studie.

Digitalisatie met behulp van een app

Gebrek aan budget is niet langer een probleem voor digitalisatie

De meest verrassende ontdekking die uit onze enquête van 2022 naar voren kwam, is dat een gebrek aan budget niet langer in de top drie redenen staat waarom sommige KMO’s geen website hebben. In feite heeft slechts 14% van de ondervraagde KMO’s dat antwoord gegeven.

Dit lijkt erop te wijzen dat, althans wat het maken van websites betreft, het ergste deel van de pandemie al achter de rug is.

Voor België blijkt een gebrek aan technische kennis de voornaamste reden om geen website te ontwikkelen. (30%)

Digitalisatie

In onze vorige studie kwam het gebrek aan een specifiek budget voor het maken van websites als derde reden naar voren waarom er bedrijven waren zonder website.

Bovendien lijkt er een hernieuwd vertrouwen te zijn in dit soort digitalisering, aangezien bijna 40% van de bedrijven die na de pandemie in het maken van websites hebben geïnvesteerd, zegt dat deze minder duur waren dan verwacht.

Verwachting budget voor website creatie

Zijn de budgetten voor KMO-websites veranderd?

Het korte antwoord? Nee. Budgetten zijn niet langer de grootste zorg maar toch draaien de meeste van de ondervraagde bedrijven in 2022 de kraan dicht.

Het hoogste budget voor de ontwikkeling van een website ligt tussen de 1.000 en 5.000 euro op alle markten, wat overeenkomt met het onderzoek van 2020.

Budget uitgegeven aan website

Wat de totale marketingbudgetten betreft, hadden zelfs een wereldwijde pandemie of een totale oorlog geen schijn van kans tegen digitalisatie. Spaanse bedrijven daarentegen meldden dat de pandemie hun budget heeft verminderd. 

Welke gebeurtenissen hadden een invloed op uw marketinginspanningen?

Bovendien kwam intern personeel naar voren als de meest gebruikte bron (29,02%) voor webdesign van kleine bedrijven, op de voet gevolgd door gespecialiseerde bureaus – het omgekeerde van wat we in onze vorige studie zagen.

Middelen gebruikt om website te ontwikkelen

Waarom besluiten bedrijven zonder website om in een website te investeren?

In het algemeen waren de kansen die een website biedt (verkoop/leads/branding/verkeer) de belangrijkste redenen voor bedrijven om te investeren in het maken van websites, hoewel Nederlandse bedrijven de pandemie als belangrijkste factor beschouwen.

Reden van website creatie

Verder blijkt uit onze studie dat de creatie van een website kan worden gezien als een katalysator voor verdere investeringen in marketing en digitalisatie, behalve voor Belgische bedrijven. In België is meer dan 60% van de bedrijven van mening dat de creatie van een website niet heeft geleid tot meer investeringen in marketing.

Wat met uw marketingbudget na het maken van een website?

Prioriteit voor KMO-websites: Inhoud blijft koning

Er is geen andere manier om het te zeggen: in 2022 neemt kwalitatieve content creatie de eerste plaats in bij de prioriteiten voor websites van bedrijven, met bijna een kwart van de bedrijven die bereid zijn zich te richten op topkwaliteit content voor hun sites. In onze eerdere studie kwam het op de tweede plaats, achter het hebben van een mobielvriendelijke website.

Voor Belgische bedrijven is de prioriteit nog steeds om websites mobielvriendelijker te maken (41%). Kort daarop geeft men ook aan de focus te willen leggen op meer kwalitatieve content (39%). 

Vreemd genoeg zal slechts 11,06% zich het meest richten op het verbeteren van de beveiliging van hun website.

Topprioriteiten voor website

Digitalisatie: Beter laat dan nooit

Na twee jaar van tests en beproevingen lijkt de digitale wereld klaar om weer op gang te komen. Met name kleine en middelgrote ondernemingen lijken optimistisch te zijn over de invoering of uitbreiding van hun digitale aanwezigheid.

Naarmate meer en meer bedrijven zonder website aan hun digitale reis beginnen, zullen wij er zijn om een oogje in het zeil te houden voor trends en inzichten binnen de digitale marketingwereld. Aangezien sommige bedrijven zelfs twijfelen aan de impact van een website in hun specifieke branche, zal het niet lang duren voordat we ontdekken hoe de volgende stap van e-commerce eruit zal zien.

Methodologie

De studie werd uitgevoerd tussen 4 en 8 april 2022 bij 1.000 bedrijven in België, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland. In het onderzoek hebben we bedrijfseigenaren ondervraagd over de huidige staat van de websites van hun MKB-bedrijven, alsmede over hun plannen met betrekking tot het maken van websites. De antwoorden zijn anoniem.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email