Studie: 20% van de Belgen vertrouwt influencers meer dan zijn gezondheidsspecialist
Sortlist Insights

Studie: 20% van de Belgen vertrouwt influencers meer dan zijn gezondheidsspecialist

2 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 3,00 van de 53,00/5(2)

Tl;dr: Influencers en sociale netwerken blijven de favoriete bron van informatie en inspiratie voor gebruikers, maar specialisten hebben het laatste woord. 

Denk aan de laatste verandering in je training routine of de laatste financiële trend die je interesse heeft gewekt. Heeft u hierover een arts, trainer of adviseur geraadpleegd? Kwam het idee zomaar in je op? Of ben je geïnspireerd geraakt door een influencer?

Sortlist ondervroeg 1.000 gebruikers die gezondheids- en financiële influencers volgen. Het doel was inzicht te krijgen in de kracht van influencers en influencer marketing op de beslissingen van gebruikers in vergelijking met de invloed van financiële en gezondheidsdeskundigen. Vertrouwt u uw influencer meer dan uw bankier of dokter? Dit is wat we voor België hebben gevonden: 

  • 1 op de 5 gebruikers vertrouwt influencers meer dan zijn artsen en financieel adviseurs.
  • 36,4% van de Belgische respondenten zegt dat influencers hen hebben geholpen met hun financiële investeringen; 40% vindt echter dat specialisten betrouwbaarder zijn.
  • Als het om financiën gaat, zegt 45,5% van de Belgen dat zij de informatie van de influencer controleren. Voor gezondheid en fitness onderzoekt slechts 33,3% wat de influencer zegt.
  • De kostprijs en de moeite om een afspraak te maken, zijn de twee grootste struikelblokken die mensen ervan weerhouden contact op te nemen met een specialist.
  • In België, zowel in de gezondheidszorg als in de financiële wereld, blijft betrouwbaarheid het verschil uitmaken tussen een specialist en een influencer. In Europa wordt transparantie als grote verschil aangegeven. 
  • Ondanks hun invloed staan influencers nog steeds op de laatste plaats wanneer gebruikers wordt gevraagd wie zij het meest zouden vertrouwen. Specialisten komen eerst.

41% van de Belgische respondenten vindt Google de meest toegankelijke bron van informatie. 

Uit onze enquête blijkt dat wanneer de Belgen informatie over gezondheid en financiën nodig hebben, zij de meest toegankelijke bronnen vinden in:

  1. Google (41,3%) 
  2. Specialisten (26,2%)
  3. Vrienden en familie (20,6%) 
  4. Sociale netwerken (11,9%) 
Informatiebron sociale media

In België gebruikt ongeveer 2 op de 5 mensen sociale netwerken om informatie te krijgen over gezondheidsgerelateerde onderwerpen.

Volgens onze studie zijn offline media de belangrijkste bron van informatie voor Belgische respondenten. Slechts 10% van de Belgen die geïnteresseerd zijn in influencers, actief in de financiële sector, gebruiken sociale netwerken om informatie in te winnen. In de gezondheidssector maakt 2 op de 5 Belgen gebruik van sociale media als informatiebron.

Offline media: de minst gebruikte bron voor gezondheidsgerelateerde informatie  

Onafhankelijk van de leeftijdsgroep verkiest de grootste groep (37,5%) sociale media als voornaamste bron van informatie als het om gezondheid gaat, gevolgd door tv programma’s (18,8%). Met betrekking tot financiën raadplegen de Belgen binnen de leeftijdsgroep van 45-55 jaar voornamelijk online media terwijl mensen jonger dan 45 jaar oud specialisten verkiezen. 

De meest gebruikte sociale netwerken voor informatie 

Uit ons onderzoek blijkt dat voor Duitsland, Frankrijk en Spanje YouTube en Instagram de meest gebruikte netwerken zijn voor gezondheids- en financiële informatie. Nederland verkiest voor financiële tips Youtube en Facebook. 

Voor België zijn deze resultaten net iets anders, de meest gebruikte netwerken zijn: 

Gezondheid:

Youtube: 33,3%

Twitter: 16,7%

Facebook: 13,3 %

Financiën:

Youtube: 20,8 %

Twitter/Gespecialiseerde platforms: 15,1%

Instagram: 13,2% 

Sociale media als informatiebron

Waarom vertrouwen mensen social media influencers?

Bij het ontwikkelen van deze studie werd het belangrijk voor ons om te begrijpen hoe mensen de influencers kiezen die ze volgen.

De opkomst van influencer marketing heeft hen in hoge mate gepositioneerd als marktleiders, zozeer zelfs dat één op de vijf mensen influencers meer vertrouwt dan hun gezondheids- en financiële specialisten (hierover later meer).

“Ik benader transparantie door over mijn dagelijks leven te praten, cijfers te laten zien, problemen die ik tegenkom… kortom, het echte leven. Ik zeg geen dingen als: ‘Het is makkelijk om geld te verdienen, ik heb nooit problemen’.”

Tony Jazz, Investeerder, Ondernemer, Spreker en Adviseur

In alle markten is geloofwaardigheid de belangrijkste factor bij het selecteren van influencers op het gebied van gezondheid en financiën.

In de gezondheidssector is de inhoud belangrijker dan de geloofwaardigheid van de influencer. Dit is in tegenstelling tot de financiële sector waar een omgekeerde perceptie geldt.

vertrouwen in influencers

De invloed van influencers op crypto-investeringen

In de financiële sector is elke ondervraagde markt het erover eens dat zij financiële beïnvloeders in de eerste plaats volgen voor crypto-activa (29,06%).

In Europa is de leeftijdsgroep die het minst geneigd is een financiële influencer te volgen 35-44 jaar.

Op het gebied van gezondheid zijn influencers voor 27% een belangrijke bron van inspiratie 

Op het gebied van gezondheid is het type inhoud waarvoor zij influencers volgen een combinatie van inspiratie en ideeën (27,12%) en informatie (25,47%). In België overheerst het zoeken naar inspiratie (66,7%). 

39% van de Belgen controleert de informatie die door influencers wordt gegeven 

Het is belangrijk te weten wie er praat. Dat is althans de mening van 68% van de Europese ondervraagden die influencers uit de financiële sector volgen en 50% van de mensen die influencers uit de gezondheidssector volgen. Zij zeggen dat zij de antecedenten van de influencers onderzoeken, evenals de informatie die zij verstrekken. 

geloofwaardigheid influencers

Voor België concreet geeft 33,3% van de ondervraagden aan dat ze influencers in de gezondheidsbranche natrekken, voor finance stijgt dit percentage naar 45,5%. Gemiddeld komt dit neer op 39,4% voor beide sectoren. 

Impact van influencer marketing op gebruikers

Toen we Belgen vroegen of een influencer hen ooit had “beïnvloed” om een product te kopen of in een specifiek activum te beleggen, waren de antwoorden overweldigend positief. Hierbij gaf 4 op de 5 volgers van financiële influencers aan al een financieel product t ehebben gekocht dankzij een influencer.

De 35-44-jarigen keerden de andere leeftijdsgroepen wang toe; zij zijn de groep die het minst wordt beïnvloed om een gezondheidsproduct te kopen. Oudere gebruikers (45-54 jaar) werden het meest beïnvloed om dit te doen.

Bovendien bevestigde 57,5% van de 35- tot 44-jarigen dat zij bepaalde, door-gezondheids influencers, aanbevolen producten gebruiken, maar de levensstijl nog niet volledig hebben overgenomen.

Daarnaast beweerde 46,51% van de respondenten dat de hulp van financiële beïnvloeders een positieve invloed had op beleggingsbeslissingen. Alleen in Frankrijk zeiden de meeste respondenten dat hun hulp het meeste effect had op hun “mentale instelling” (52,63%).

overtuigingskracht influencers

Op het gebied van gezondheid zijn de resultaten veel gevarieerder. Twee markten zeggen dat gezondheids influencers het meest behulpzaam waren bij het vinden van “een nieuwe levensstijl” die aan hun behoeften voldeed: België (55,56%) en Frankrijk (45,83%).

De andere drie markten beweren in plaats daarvan dat ze bepaalde producten/technieken hebben gebruikt die door die influencers werden gepromoot, maar dat ze de levensstijl niet volledig hebben overgenomen. Deze markten zijn Duitsland (48,94%), Spanje (45,76%) en Nederland (40%).

Waarom verliezen influencers het vertrouwen van hun volgers? 

Er zijn verschillende redenen waarom een persoon besluit te stoppen met het volgen van een influencer. Uit onze studie blijkt dat de drie belangrijkste redenen zijn :

ontvolgen influencers

Vanuit het oogpunt van een merk lijden influencers er echter niet onder. Een door ons geïnterviewde zorgverzekeraar beschreef hoe belangrijk influencer marketing nu voor hen is.

Influencers zijn nodig voor de toegankelijkheid, die via de ‘normale’ kanalen niet zo groot is. Daarnaast is de geloofwaardigheid van influencers veel hoger. Als een influencer tegen zijn community zegt ‘dit is de beste zorgverzekeraar’, dan geloven ze dat. Dus ja, mensen vertrouwen de influencers daar ook daadwerkelijk.

Waar zit de kloof tussen influencers en specialisten?

Tot nu toe hebben we gezien hoeveel macht influencers in zowel de gezondheidszorg als de financiële wereld hebben over hun volgers, en de waarde die zij bieden. Betekent dit het einde voor specialisten?

Volgens onze gegevens… niet. Kiezen voor een specialist in plaats van voor een influencer, of omgekeerd, heeft zo zijn voor- en nadelen.

Wat specialisten inbrengen: vertrouwen en transparantie

Drie belangrijke factoren weerhouden gebruikers ervan een influencer te verkiezen boven een specialist. Zoals we hieronder kunnen zien, hebben ze betrekking op betrouwbaarheid en een persoonlijke benadering, zowel in de gezondheidsindustrie als in de financiële sector.

Daarnaast is transparantie een andere belangrijke eigenschap die specialisten in beide sectoren onderscheidt van influencers. In de gezondheidszorg wordt gepersonaliseerde ondersteuning door specialisten als waardevoller beschouwd (32,8%) dan in de financiële sector (23,2%).

Voor België specifiek kwamen volgende resultaten uit de bus: 

specialisten versus influencers

Er zijn ook dingen die mensen een influencer gewoon niet zouden toevertrouwen.

Op financieel gebied kunnen dit zaken zijn die te maken hebben met de vraag welke activa te kopen (27,65%) en welke platforms te gebruiken (21,23%).

Op gezondheidsgebied gaat het om informatie over gezondheidsaandoeningen of symptomen (47,68%) en welke producten te gebruiken (31,89%), ondanks dat gebruikers eerder zeiden dat de belangrijkste reden waarom ze deze influencers volgden inspiratie en informatie was.

Wat influencers inbrengen: toegankelijke en gratis informatie 

“Nabijheid wint het van bekwaamheid! Daarom vertrouwen we influencers meer. Je bent eerder geneigd een vriend te vertrouwen dan een vreemde. En influencers bouwen vriendschappelijke relaties op met hun gemeenschap.”

Tony Jazz, Investeerder, Ondernemer, Spreker en Adviseur

Toch zijn betrouwbaarheid en persoonlijke ondersteuning niet voldoende om mensen massaal naar specialisten te doen gaan.

Met name de kosten (51,8%) en de bereikbaarheid, of de moeilijkheid om een afspraak te maken (25,75%), zijn de twee grootste struikelblokken voor gebruikers wanneer zij besluiten contact op te nemen met hun gezondheidsspecialist.

In de financiële sector is het patroon vergelijkbaar: 49,12% van de ondervraagde gebruikers op alle markten zegt dat hun financiële specialisten “duur” zijn en 22,06% zegt dat het gemak van toegang een belemmering vormt wanneer zij besluiten contact met hen op te nemen.

België en Nederland springen eruit als uitzonderingen op deze financiële tendens. Beide landen zijn het erover eens dat specialisten duur zijn, maar vinden ook dat het feit dat men niet weet welke specialist te kiezen een grote belemmering vormt.

Parodie-influencer Objectif Quadrillionaire heeft een andere mening:

Ik denk dat sommige mensen influencers meer vertrouwen dan experts, omdat de influencer je het verhaal vertelt dat je wilt horen: geld is toegankelijk en makkelijk.”

Objectif Quadrillionnaire, Parodisch Ondernemersaccount

Specialisten of influencers: wie vertrouwen mensen meer?

Dit is de kern van ons rapport: vertrouwen mensen gezondheids influencers meer dan hun artsen, voedingsdeskundigen en personal trainers? Verkiezen zij financiële influencers boven hun adviseurs, bankiers en accountants?

Hoewel zij luisteren naar het advies van deze influencers, de producten kopen die zij aanbevelen, hun beleggingsadvies direct opvolgen en belangrijke beslissingen nemen op het gebied van gezondheid en investeringen, zijn de gebruikers stellig van mening dat op de vraag wie zij het meest zouden vertrouwen, de meerderheid deskundigen op de eerste en influencers op de laatste plaats zetten.

Slechts 1 op de 5 Belgische gebruikers vertrouwt gezondheids influencers meer dan de specialisten op die gebieden. Voor de financiële sector vertrouwt amper 1 op de 20 personen een influencer eerder dan een specialist. Toch is dit een belangrijk cijfer, omdat het aangeeft dat er een trend in opkomst zou kunnen zijn naarmate de wereld dieper in het digitale ecosysteem doordringt.

vertrouwen in influencers

Het laatste woord is aan…

Wat hebben influencers nodig om specialisten te vervangen? De meeste gebruikers erkennen de geloofwaardigheid ervan, maar kiezen er toch voor hun reguliere medisch of financieel adviseur te raadplegen.

De gemakkelijke toegang tot influencers maakt hen tot de ideale bron van inspiratie, die de eerste wil aanwakkert om een levensstijl te veranderen of een routine te ontwikkelen, wat ons het belang van influencer marketing laat zien. Wanneer echter nadere gegevens nodig zijn of wanneer de eerste actie klaar is om te worden ondernomen, wenden de mensen zich vaak tot specialisten, zelfs wanneer er belemmeringen zijn zoals kosten en moeilijkheden bij het maken van afspraken.

Voor specialisten is het daarom zinvoller dan ooit om met influencers en influencer marketing bureaus samen te werken, aangezien zij een van de favoriete informatie- en inspiratiebronnen van de gebruikers blijven.  

Methodologie

De studie werd tussen 1 en 8 juni 2022 uitgevoerd bij 1000 bedrijven in België, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland. In de studie hebben we gebruikers ondervraagd die influencers volgen op het gebied van gezondheid en voeding en op het gebied van financiën en rijkdom, om hun voorkeuren te bepalen wat betreft vertrouwen, betrouwbaarheid en acties met betrekking tot het advies van influencers. De antwoorden zijn anoniem.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email