Bedrijfscultuur: Cruciale elementen
Branding

Bedrijfscultuur: Cruciale aspecten voor het creëren van een krachtige cultuur

5,00/5(1)

Een goede bedrijfscultuur draagt bij aan de prestaties van je werknemers. Het zijn bepaalde waarden, ongeschreven regels die de bedrijfscultuur vormen. Iedereen is betrokken bij het vormen van een bedrijfscultuur en de gedeelde waarden vormen een belangrijk onderdeel. De huidige cultuur in een bedrijf bepaalt hoe de medewerkers zich voelen en bepaalt dus zelfs deels het economisch succes van een bedrijf. De leidinggevenden worden hier verwacht het goede voorbeeld te geven en de volledige organisatie moet erbij betrokken zijn. Het creëren van een bedrijfscultuur doe je samen.

We hebben in dit artikel cruciale elementen opgesteld voor het opbouwen van een nieuwe cultuur of het doorvoeren van een cultuurverandering. We geven antwoord op vragen zoals: wat is bedrijfscultuur, wat is de cultuur definitie, welke soorten bedrijfscultuur zijn er en wat zijn bedrijfscultuur voorbeelden?

Verschillende mensen in een gezonde bedrijfscultuur

Inleiding tot Bedrijfscultuur

Een sterke cultuur heeft heldere waarden die door alle medewerkers van het bedrijf in praktijk worden gebracht. Het geeft weer hoe de leiders met het bedrijf omgaan, hoe de relaties zijn met klanten en collega’s en hoe belangrijke beslissingen worden genomen. Het ontwikkelen van sterke bedrijfsculturen dragen bij aan de merkidentiteit van de bedrijven en aan merkpositionering. Ben je nog niet helemaal zeker van de identiteit van je bedrijf? Neem dan eens een kijkje bij een van de vele bedrijven op Sortlist, ze kunnen je helpen met het bepalen van je merkidentiteit.


Maak de juiste keuze met vertrouwen

Ontdek de meest relevante bureaus voor jouw project op basis van jouw specifieke vereisten.

Vind jouw bureau nu!

Het Brand Key model kan helpen om je merk te positioneren en de basis van je bedrijfscultuur te bepalen. Door middel van verschillende stappen leg je vast wat de historie van de organisatie is, wie de concurrentie is, wat je doelgroep is en welke normen en waarden je organisatie hanteert. Maar we zullen eerst antwoord geven op de vraag: wat is een bedrijfscultuur?

Definitie en belang van bedrijfscultuur

Wat wordt er bedoeld met bedrijfscultuur? Een bedrijfscultuur zijn alle ongeschreven regels, gedrag en andere gewoonten die medewerkers vormen in een bedrijf. Aan de grondslag liggen de normen en waarden van het bedrijf. De bedrijfscultuur betekenis staat dus niet vast, het wordt gevormd door de overtuigingen van de leden van het bedrijf.

Vaak is een organisatie een combinatie van verschillende subculturen. De productievloer kan een andere cultuur hebben dan de administratieafdeling en die is weer anders dan de verkoopgroep. Dit zijn slechts enkele subculturen voorbeelden. Een persoon kan lid zijn van meerdere groepen, elke subcultuur kan zijn eigen normen en waarden hebben. Het hoeft helemaal geen probleem te zijn dat een organisatie uit meerdere subculturen bestaat, als de bepaalde waarden van het bedrijf maar in elke subgroep terugkomt.

Hoe bedrijfscultuur bijdraagt aan succes en groei

Een goede bedrijfscultuur stimuleert productiviteit, betrokkenheid en loyaliteit van niet alleen werknemers, maar ook klanten. Medewerkers weten waar ze aan toe zijn en voelen zich veilig en gesteund om hun ambities te volgen. Een goede organisatiestructuur draagt bij aan de motivatie van medewerkers. Als ze zich gelukkig voelen zal de productiviteit van het bedrijf stijgen. Daarnaast zal een gelukkige medewerker minder snel geneigd zijn om zijn baan op te zeggen.

Bedrijfscultuur groei

Missie, Visie en Waarden

Welke factoren bepalen bedrijfscultuur? Eerst zullen we de definitie cultuur verder toelichten. Wat is cultuur? Een cultuur laat het gedrag en de gedeelde waarden zien van een groep mensen. Factoren die de bedrijfscultuur bepalen zijn het gedrag van de leidinggevenden, de sector en de structuur van de organisatie en de normen en waarden van de medewerkers.

Het fundament van je cultuur

Wat voor soorten bedrijfsculturen zijn er? Er zijn uiteraard verschillende soorten culturen. Bij het ontwikkelen van een bedrijfscultuur is het belangrijk om te kiezen voor een cultuur die past bij de identiteit van het bedrijf. De organisatiecultuur moet passen bij de overtuigingen van alle medewerkers en de doelen van het bedrijf vertegenwoordigen. Er zijn veel verschillende soorten culturen, de volgende soorten kunnen als bedrijfscultuur voorbeeld dienen.

  • Innovatieve cultuur. Bij deze cultuur zullen leidinggevenden stimuleren dat de werknemers hun vaardigheden benutten. De organisatie richt zich op nieuwe producten of diensten, het is belangrijk dat medewerkers zelf initiatief tonen.
  • Hiërarchische cultuur. Bij deze bedrijfsculturen zijn er veel regels. De managers zorgen dat alles in goede banen geleid wordt en de werknemers weten precies waar ze aan toe zijn. Deze bepaalde cultuur heeft veel procedures.
  • Marktgerichte cultuur. Bij dit bedrijfscultuur model staat de concurrentie centraal. De focus ligt op het eindproduct van de organisatie, het is belangrijk dat de werknemers resultaat leveren. Hierdoor is er veel competitie en kan het voor nieuwe medewerkers moeilijker zijn om een plekje binnen de organisatie te vinden.
  • Familiecultuur. Bij deze organisatiecultuur zijn de medewerkers en klanten het belangrijkste. Het welzijn van de medewerkers staat voorop en ze vormen een hechte groep. De betrokkenheid van de leidinggevenden is groot, er is constant zorg en motivatie om zo klantgericht mogelijk te zijn.

Hoe je medewerkers betrekt bij deze kernprincipes

Zoals in elke organisatie valt of staat een product of dienst met zijn medewerkers. De medewerkers vormen de basis van een organisatiecultuur, de gedeelde basisaannames en onderlinge relaties zijn belangrijke bouwstenen. Een bedrijfscultuur veranderen of creëren is niet eenvoudig en het is dus belangrijk om je medewerkers daarbij te betrekken. De heersende cultuur moet bij iedereen passen, anders zijn het zwakke punten in de organisatie.

Het onderhouden van de status quo bij een goed functionerende organisatiecultuur is ook belangrijk. De status quo betekenis is de huidige gang van zaken. Als er een bedrijfscultuur bestaat die aangenaam is voor de medewerkers en past bij de merkidentiteit, is het helemaal niet nodig om een nieuwe cultuur te ontwikkelen.

Communicatie en Transparantie

Bedrijfscultuur heeft verschillende definities, maar een belangrijk onderdeel in elke definitie is communicatie en transparantie. Om de gewenste cultuur te bekomen moet je zowel rekening houden met de zichtbare elementen als de onzichtbare elementen. Dit betekend dat een organisatie niet alleen rekening moet houden met bijvoorbeeld kleding of taal, maar ook met onzichtbare elementen zoals de waarden.

Bedrijfscultuur binnen werkomgeving

Het belang van open communicatie binnen je bedrijfscultuur

Bij een open bedrijfscultuur is een gesprek altijd mogelijk: de leukste jobs bij elk soort bedrijf waarin werknemers zich veilig en gehoord voelen. Dit is een van de cultuur voorbeelden dat laat zien dat een positieve bedrijfscultuur grote invloed kan hebben op de werknemers. Het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, het vermindert verzuim en zorgt ervoor dat werknemers hun leidinggevenden vertrouwen.

Strategieën voor het bevorderen van transparantie

Transparantie is een ander woord dat vaak in de cultuur betekenis wordt genoemd. Het zorgt ervoor dat werknemers inzicht krijgen in wat er in de organisatie gebeurt. Er wordt hierbij vooral gepraat over doelstellingen van het bedrijf, belangrijke beslissingen of verloningen. Iedereen is belangrijk in deze organisatiestructuur. Het is iets dat in iedere bedrijfscultuur past. In de praktijk blijkt het best moeilijk te zijn om een goede transparantie te handhaven. Sommige informatie is gevoelig en hoeft, of mag, niet met iedereen gedeeld worden. De leidinggevenden spelen een belangrijke rol om te bepalen welke informatie wel en niet gedeeld kan worden.

Een organisatiecultuur veranderen is altijd mogelijk. Begin bij de transparantie klein. Informeer je medewerkers over een of meer belangrijke beslissingen die je binnenkort gaat maken. Ook transparantie naar klanten kan belangrijk zijn. Met deze manier van handelen laten organisaties hun klanten meekijken in het proces. Hierdoor voelen ze zich meer betrokken en geeft dit een betere positie op de markt.

Verschillende soorten bedrijfsculturen

Inclusiviteit en Diversiteit

Inclusiviteit en diversiteit kunnen de productiviteit en werknemerservaring binnen een organisatie verbeteren. Het wordt steeds belangrijker om teams samen te stellen met verschillende achtergronden, leeftijden of religieuze overtuigingen. Deze eigenschappen zijn maar een kleine greep uit de grote pool. Naast deze diversiteit is er ook nog inclusiviteit. Hiermee worden alle medewerkers gelijk behandeld en hebben ze evenveel kans om zich te ontwikkelen en op het krijgen van hulp.

Het belang van inclusiviteit en diversiteit binnen de bedrijfscultuur

Het toepassen van inclusiviteit en diversiteit is niet alleen van belang voor de reputatie van je bedrijf. Een organisatie die actief inclusiviteit en diversiteit nastreeft krijgt productievere medewerkers, een bedrijf waar innoveren mogelijk is, betere resultaten en ook een goede reputatie. Door mensen van verschillende achtergronden samen te brengen kan de organisatie zowel op het gebied van innoveren als financieel winst behalen.

Bedrijfscultuur samen wijn

Hoe je een inclusieve en diverse cultuur kunt bevorderen

Een van de belangrijkste stappen is diversiteit en inclusiviteit onderdeel maken van de organisatiecultuur. De medewerkers moeten het eens zijn met de wijze waarop diversiteit wordt toegepast en alle neuzen moeten dezelfde kant op staan. Probeer een werkomgeving te creëren waar iedereen zichzelf mag en kan zijn.

Het verbeteren van inclusiviteit en diversiteit begint bij het wervingsproces van nieuwe medewerkers. De vacature moet daarom van toepassing zijn op een zo breed mogelijk publiek, stel tijdens sollicitaties aan iedereen dezelfde vragen en probeer een divers team samen te stellen.

Inclusiviteit binnen een bedrijf

Daarnaast is het belangrijk om je medewerkers te informeren. Waarom is diversiteit zo belangrijk en wat houdt inclusiviteit in? Er bestaan voor zowel medewerkers als leidinggevenden gerichte trainingen om hier goed mee om te kunnen gaan.

Teamwerk en Samenwerking

Een cultuur betekenis geven kun je doen door samenwerking. Hierbij is het belangrijk dat alle medewerkers met elkaar samen kunnen werken en een hechte groep vormen.

De rol van teamwork in een sterke bedrijfscultuur

Voor elk proces waar meerdere personen bij betrokken zijn geldt dat samenwerking doorslaggevend is voor de uitkomst. Door te werken in een team maak je gebruik van elkaars kwaliteiten en bekom je het beste eindresultaat. Goed teamwerk verhoogt de productiviteit en de tevredenheid van de medewerkers. Dit geldt voor alle verschillende bedrijfsculturen.

Manieren om samenwerking binnen je team te bevorderen

Door open te communiceren en zo direct mogelijk, verbeter je de samenwerking. Stuur geen lange rij met e-mail, maar ga eens bij je collega langs. In dit digitale tijdperk hoeft dit helemaal niet meer fysiek, het kan namelijk heel eenvoudig door even te videobellen.

Door gezamenlijke doelen te stellen wijzen alle neuzen in dezelfde richting. Iedereen wil hetzelfde doel behalen, en dit gaat het beste door samen te werken. Daar is wel wat flexibiliteit van de medewerkers voor nodig, iedereen is tenslotte anders. Bij samenwerken is het een beetje geven en nemen, maar door gebruik te maken van iedereens unieke eigenschappen groeit het bedrijf.

Inspirerende Case Studies

Wat is een goede bedrijfscultuur? De cultuur organisatie binnen een bedrijf richt zich vooral op de medewerkers. Het is belangrijk dat er gemeenschappelijke waarden zijn en dat de heersende bedrijfscultuur bij iedereen past. Er zijn verschillende bedrijven die dit succesvol hebben toegepast, we geven daar enkele voorbeelden van.

Voorbeelden van bedrijven met een sterke en succesvolle bedrijfscultuur

Google is het eerste voorbeeld dat we willen aanhalen. Ze hebben een video uitgebracht die de eerste week van een stagiair in beeld brengt. In de video zie je hoe leuk het is om voor Google te werken. Medewerkers staan centraal bij dit bedrijf, waarbij gratis maaltijden en de mogelijkheid om huisdieren mee naar het werk te nemen nog maar de tip van de ijsberg is. Google promoot openheid en stimuleert medewerkers om hulp te vragen en elkaar te helpen.

Disney is een ander bedrijf waar de bedrijfscultuur sterk ontwikkeld is. Niet alleen de klanten moeten blij zijn, er wordt ook hard gewerkt om het personeel een goede plek te geven. Disney staat bekend om de diversiteit en verbondenheid onder de medewerkers.

Amazon is een goed voorbeeld van een marktgerichte cultuur. De constante groei en nieuwe producten laten zien dat Amazon luistert naar de feedback van klanten. Resultaat is bij dit bedrijf een belangrijk uitgangspunt.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email