Wat is Design thinking precies?
Creative & Design

Wat is Design thinking precies?

4,67/5(6)

Design Thinking is een methode die het mogelijk maakt om veel problemen onder ogen te  komen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen, maar het wordt ook gebruikt om bedrijven te helpen zichzelf opnieuw uit te vinden. Met andere woorden is design thinking een drijvende kracht achter innovatie en wordt tegenwoordig door een groot aantal organisaties die concurrerend willen blijven en zich aan hun markt willen aanpassen, bevoordeeld.

Design thinking: waar bestaat het uit?

Het belang van deze discipline ligt rond twee belangrijke punten van zorg.

In de eerste plaats probeert het een doelpubliek te ontdekken en te identificeren om zijn behoeften te bepalen. De bedoeling is om in deze dynamiek een maximum aan empathie te ontwikkelen om zich in de plaats te stellen van dit publiek, om hun standpunt te begrijpen en om te weten wat ze nodig hebben. Op basis van deze kennis is het dan mogelijk om een aanbod te ontwikkelen dat is aangepast aan de klanten die we willen bereiken. 

In een tweede stap stelt design thinking ons in staat om problemen op te lossen die een bedrijf mogelijk moet doorstaan, door het bedenken van nieuwe oplossingen. Het hele principe is om jezelf los te maken van alle vooroordelen, om alle mogelijke opties in overweging te nemen, en niet om je grenzen te stellen. Het doel moet zijn om zoveel mogelijk ideeën te genereren en zo de beste oplossing voor het probleem te vinden.

Het menselijk brein is gewend om beperkingen op te lossen op basis van wat het al weet en waar het regelmatig mee geconfronteerd wordt. Daarom ontwikkelt zij vooraf gedefinieerde oplossingen op basis van gebeurtenissen en ervaringen die zij al in soortgelijke situaties heeft meegemaakt. Het denkproces stagneert dus uiteindelijk, waardoor er geen nieuwe strategieën en innovatieve voorstellen kunnen worden uitgewerkt.

Aan de andere kant kan dit gebrek aan verbeeldingskracht en creativiteit een echt probleem veroorzaken. De digitale transformatie brengt ongekende veranderingen met zich mee, de behoeften en wensen van de consument evolueren voortdurend, er verschijnen constant nieuwe spelers op de markt en er zullen nieuwe technologieën beschikbaar worden gemaakt. Dit alles om te zeggen dat de instabiliteit van de markt wendbaarheid en creativiteit vereist om relevant te blijven. En dat is waarmee  design thinking je kan helpen. 

Op welke manier kan je aan design thinking doen? 

Design thinking gaat vooral over het kijken naar het probleem dat je probeert op te lossen, tot in de kern. Pas als je de situatie van alle kanten begrijpt, kun je alle oplossingen die ter beschikking staan in overweging nemen.

Als je een nieuw product wilt aanbieden aan jouw consumenten, zal het nodig zijn om hun behoeften diepgaand te bestuderen en de emoties en motivaties te begrijpen die hen kunnen leiden tot het kiezen van jouw aanbod in het bijzonder.

Hoewel er vele varianten van design thinking zijn ontstaan, afhankelijk van de bedrijfscontext, blijft het principe van deze methode hetzelfde. Een van de meest bekende benaderingen is de d.school benadering, geïntroduceerd door het Hasso-Platner Instituut in Stanford. Dit beschrijft de vijf belangrijkste fasen van design thinking. Dit is echter geen stapsgewijs proces, omdat de stappen op hetzelfde moment of in een andere volgorde kunnen worden uitgevoerd:

  1. Ontwikkelen van empathie met de gebruikers ;
  2. Identificeer consumentenperspectieven, -behoeften en -zorgen ;
  3. Creëer nieuwe hypothesen en innovatieve oplossingen;
  4. Het ontwerpen van prototypes van nieuwe diensten en producten;
  5. Het testen van de efficiëntie en effectiviteit van prototypes; 

Bij het creëren van nieuwe hypothesen kunnen technieken zoals brainstormen worden gebruikt om ideeën te verzamelen en deel te nemen aan het ontwerp van prototypes. Het betrekken van teamleden hoeven niet noodzakelijkerwijs uit dezelfde tak als jou te komen. Ze kunnen creatieve en frisse voorstellen doen om het onderwerp te benaderen op een manier die je misschien niet voor mogelijk had gehouden.

Wat zijn de voordelen van design thinking voor merken?

Uiteindelijk heeft  design thinking vele voordelen die gebaseerd zijn op verschillende thema’s.

Het maakt het mogelijk om vanaf het begin de onvervulde wensen van klanten te analyseren. Deze analyse kan vervolgens worden gebruikt om producten en diensten te creëren die perfect zijn aangepast aan de verwachtingen van de consument, waardoor merken zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Bovendien is deze methode voordelig voor bedrijven die er gebruik van maken om de interesse en aantrekkingskracht van hun gebruikers te behouden door middel van innovatieve producten en diensten.

Ten tweede beperkt design thinking de kans op mislukking bij het uitbrengen van nieuwe aanbiedingen. Dit is te danken aan het feit dat er vooraf een grondige studie is uitgevoerd naar de doelgroep en haar behoeften. Het nieuwe aanbod is dan ook bedoeld om direct in te spelen op een onderwerp dat diepgaand is bestudeerd. Dit risico wordt echter alleen verkleind als het aanbod in kwestie daadwerkelijk een oplossing voor het probleem in kwestie biedt. 

Ten slotte stelt deze methode bedrijven in staat om specifieke oplossingen te genereren en niet alleen standaardopties in het licht van de waargenomen beperkingen. Om dit te doen, wordt niet alleen het management van het bedrijf betrokken bij het management -en ontwerpproces, maar ook alle leden die creatieve ideeën en alternatieven willen aankaarten. Deze aanpak draagt dus bij aan de verbetering van de samenhang binnen de teams die er gebruik van maken! 

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email