Positioneringsmatrix
Marketing

Positioneringsmatrix: in 3 stappen de positionering van je merk bepalen

5,00/5(1)

Het is niet altijd eenvoudig om een nieuw bedrijf of een worstelend bedrijf te starten in een competitieve markt. Het creëren van een sterk merk is daarom essentieel om te profiteren van het potentieel van een markt.

Voordat de positioneringsmatrix goed kan worden gebruikt, moet de gebruiker eerst goed begrijpen wat de termen zijn. In dit artikel kom je dan ook te weten wat onder positionering wordt verstaan, een positioneringsmatrix, hoe je deze kan opstellen en hoe deze verder te implementeren in de bedrijfsvoering.

Wat wordt bedoeld met positionering?

Als je een groep van honderd personen zou vragen wat marketing is , dan zou je waarschijnlijk veel verschillende antwoorden krijgen. Als je wilt weten wat marketing is, dan moet je vooral denken aan de soorten doelen, die men voor ogen heeft en wat deze doelen eigenlijk zijn. Bij marketing overweegt men de verschillende activiteiten die een bedrijf doet om deze doelen te bereiken.

Positie is anders dan het concept van branding. Het gaat erom een merk zo te vermarkten, dat de doelgroep er een positief oordeel over heeft. De onderscheidende voordelen van een merk worden vaak benadrukt om een unieke associatie met de doelgroep te creëren.

Positioneren gaat over het creëren van een mentale plek in de markt waar de doelgroep zich makkelijk mee kan verbinden.

Zo gaat de merknaam Amstel over vriendschap. Deze unieke positionering is ook de basis voor de associatie met het biermerk.

Waarom zou je (her)positionering moeten overwegen?

Waarom zou je in het begin jouw merk willen verbeteren of jouw bestaande positionering herpositioneren? Er zijn veel motieven om een positioneringsstrategie te bedenken om te geraken tot een gewenste positionering. Sommige mensen willen alleen maar zichtbaarder worden, terwijl anderen hun onderscheidend vermogen willen vergroten.

1 – De hersenen

Brain Connections Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Jow merk goed positioneren is de sleutel tot een sterke hersenpositie in de hoofden van jouw potentiële klanten. Het hersenbeeld dat mensen hebben, wordt bepaald door hun netwerken van associaties.

Een merk positioneringsstrategie helpt je de plaats van jouw merk in het hoofd van jouw doelgroep te bepalen. Het geeft ook aan in welke mate jouw merk opvalt ten opzichte van de concurrentie.

2 – Het nemen van risico’s

Om de gewenste positionering te bereiken moet je risico’s durven nemen. Dit concept van ‘durf‘ is erg belangrijk in het management van organisaties, omdat het hen in staat stelt kritische en gedurfde beslissingen te nemen. ‘Durven’ kan echter een moeilijk punt zijn in het management van een organisatie, omdat het moed vereist om risico’s te nemen.

3 – Het belang van merkpositionering en branding

Omdat emotie heel belangrijk is voor mensen, is het heel belangrijk om je bedrijf sterk te positioneren. De gewenste positionering bereiken is echter niet eenvoudig. De mentale kaders van jouw doelgroep worden gevormd door de emoties en indrukken, die jouw doelgroep naar je toe heeft laten zien.

Door ervoor te zorgen dat ze gefocust zijn op het juiste product of dienst, kun je als organisatie snel groeien. Dit brengt wel met zich mee, dat je onder andere ook zal moeten werken aan een strategisch communicatieplan en een goede prijs kwaliteitverhouding bij het bieden van goederen en diensten.

4 – Fundamentele keuzes durven maken

Positionering gaat over het identificeren van de eisen van de markt en de unieke kenmerken van een organisatie. Deze stap houdt in dat je jezelf afvraagt wat je anders maakt dan de rest. Je zou in dit kader onder andere jouw bestaande positionering alsook de stand van zaken met betrekking tot concurrerende producten onder de loep moeten nemen.

Positionering bepalen voor een merk

Het is voor de meeste bedrijven een hele uitdaging om hun ideale merkstrategie te vinden of een bestaande positionering te heroverwegen om te geraken tot een sterke positionering. Vanwege de hevige concurrentie in sommige sectoren, besteden veel bedrijven veel tijd aan het ontwikkelen en onderhouden van een merkidentiteit om te geraken tot een juiste positionering. Hiervoor zou je onder andere jouw eigen merk moeten evalueren, jouw doelgroep in kaart brengen alsook de concurrenten op de markt.

1 – Jouw merk

Voordat je van start gaat met jouw onderneming dien je eerst in kaart te brengen wat jouw bedrijf anders maakt dan de rest. Je moet dus weten wat jouw onderneming onderscheidt van de concurrentie. Om een sterke positie op de markt in te nemen dien je onder andere de bestaande situatie op de markt te bestuderen.

‘Hoe wordt jouw merk beoordeeld?

Aan de hand van de huidige situatie dien je te weten te komen waar jouw onderneming goed in is en wat de wensen van klanten zijn, wat jouw bedrijf bijzonder maakt, wat jouw doelgroep is en hoe je bekendheid wil werven bij jouw doelgroep. Alleen op deze manier kan je ten opzichte van concurrenten een sterke positionering innemen bij het willen positioneren van jouw nieuwe onderneming.

2 – Doelgroep in kaart brengen

De doelgroep is het belangrijkste aspect van merkpositionering. Het is de reden waarom de meeste bedrijven geen rekening houden met de merk aspecten als het gaat om hun marketing van een product. Een goede positionering is opgebouwd rond wat de klant wil en nodig heeft.

3 – Concurrentie

Hoewel het heel belangrijk is om op eigen kracht te gaan, is het ook belangrijk om de concurrentie te kennen. Weten hoe de andere kant van de medaille werkt, kan helpen om de gunstige of nadelige effecten van jouw merk te bepalen.

Aan de hand van de huidige situatie dient je op gegeven moment te gaan naar een gewenste situatie waarbij jouw onderneming betere plaats inneemt ten opzichte van concurrenten.

Een positioneringsmatrix maken

Alvorens in te gaan op hoe een positioneringsmatrix gemaakt kan worden is het natuurlijk interessant om te weten wat deze matrix nou eigenlijk inhoudt.

Een positioneringsmatrix is een rechthoekige structuur die de merkpositie ten opzichte van de concurrentie weergeeft. Het gebruikt de assen van onderscheidend vermogen en knipkwadranten om knip-en-merklijsten te maken.

De positioneringsmatrix kunt u ook wel zien als een eenvoudig en visueel model, dat de positie van het merk in de markt weergeeft. Door zijn positie in de grafiek weer te geven, helpt het de juiste concurrenten en potentiële klanten te identificeren.

Het andere deel van een positioneringsmatrix wordt gebruikt om de gewenste situatie te visualiseren. Door alle concurrenten in kaart te brengen, helpt deze matrix bij het identificeren van zwakke punten of kansen voor een merk.

De Positioneringsmatrix van Kotler

De Kotler positioneringsmatrix wordt niet vaak gebruikt. In plaats daarvan is het een conceptueel kader dat verschillende merken classificeert op prijs en kwaliteit. De meeste literatuur over marketing is gebaseerd op het idee dat consumenten snel bewegende consumptiegoederen kopen, zoals wasmiddel. Dit is niet de juiste positioneringsstrategie voor de merken van vandaag.

Marketing Legends 2.0 Kotler - STRAREX
Kotler – He’s the man!

Waarom een positioneringsmatrix maken?

Een positioneringsmatrix is een strategie die wordt gebruikt om kansen voor differentiatie te identificeren en de marges van een onderneming te verbeteren.

De meest waardevolle merken zijn merken die zichzelf voortdurend opnieuw uitvinden en unieke producten en diensten produceren. Dit is een principe dat zowel voor B2B als B2C geldt. De grootste kans op onderscheidend vermogen ligt niet in de kwaliteit of prijsverschillen van producten of diensten. In plaats daarvan vind je jezelf opnieuw uit.

Assen van de positioneringsmatrix bepalen

De positioneringsmatrix is ​​een set elementen die helpen bij het bepalen van de algehele look en feel van een apparaat. Om er het maximale uit te halen, moet je weten uit welke elementen onderscheidend vermogen bestaat.

Voorbeeld van een doorsnee positioneringsmatrix

De twee assen van de positioneringsmatrix

  • De assen van de positioneringsmatrix worden door je bepaald. Om er het maximale uit te halen, moet je weten uit welke elementen onderscheidend vermogen bestaat.
  • De waarden op de assen worden bepaald door de belangrijksteafwegingen die een bedrijf moet maken om zijn positionering vorm te geven.
  • De assen kunnen ook worden ingevuld met verschillendefactoren die verband houden met de doelgroep. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingevuld met de verschillende factoren die een merk doen opvallen.

Meestal wordt er veel tijd besteed aan het analyseren van het potentieel van een bedrijf om zich in de toekomst te positioneren. Vervolgens worden de optimale assen voor de positionering bepaald.

Een lege positioneringsmatrix voor markeringen

Er zijn genoeg bedrijven die zich goed thuis voelen in het Conservatieve of Ego-kwadrant. Maar net zo belangrijk is of jouw merk al dan niet een eigen positie in de markt heeft gevonden.

Aspositioneringsmatrix: Medium/Medium

De horizontale as toont de conservatieve en progressieve kanten van het merk. Je moet zich afvragen: “Wat is de strategie van het merk?” Als het merk voornamelijk dezelfde oude technieken en media gebruikt, dan is het conservatief.

Aspositioneringsmatrix: bericht

De as loopt van Ego naar Sociaal en richt zich op de boodschap van het merk. Als je vooral met jezelf bezig bent, dan zou het merk socialer moeten zijn. Hoewel het subjectief is, kunnen de meer objectieve assen helpen de markt duidelijk te visualiseren. Als je bijvoorbeeld wilt weten wat er in de supermarkten gebeurt, ga dan gewoon met de objectieve assen.

Toepassen van de positioneringsmatrix, concurrentie analyse |
Positioneringsmatrix winkels in Nederland

Albert Heijn is de leider in de markt, maar ze zijn meestal met zichzelf bezig. Zijn belangrijkste rivaal is Jumbo, dat conservatiever is en niet veel aanwezigheid op sociale media heeft.

Concluderend: Ken je concurrent voor jouw positioneringsmatrix

Een goede onderzoeks- en analyse stap begint met een teamgesprek. Het is belangrijk dat iedereen het concurrerende merk op dezelfde manier weet te meten. Hierdoor wordt het gemakkelijker om appels met appels te vergelijken. Je dient onder andere sociale media activiteiten te evalueren, ontwerp van de website en teksten, blogs en artikelen alsook beursstanden. Denk ook aan advertenties in vakbladen en online advertenties.

Pas nadat dit voor al jouw concurrenten is vermeld, kan je beginnen met analyseren. Zo kom je tot een duidelijk marktbeeld voor jezelf en je merk.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email