Het Grafisch Charter: De geheime recepten van Spotify, Uber en Yelp
Graphic Design

Het Grafisch Charter: De geheime recepten van Spotify, Uber en Yelp

4,00/5(5)

Een grafisch charter geeft een duidelijk kader voor de visuele identiteit die een merk wilt communiceren: logo’s, kleuren, lettertypes, afbeeldingen en iconografie, website, verpakking…. Het is misschien een tijdrovend werkje, maar wel noodzakelijk, zoals zal worden aangetoond in de voorbeelden hieronder.

Waarom heb je een grafisch charter nodig?

De identiteit van een merk is de manier waarop het merk door zijn klanten wordt waargenomen en geïnterpreteerd. Het doel is uiteraard om de werkelijke perceptie (het imago) van het publiek af te stemmen met de identiteit die we willen creëren. Hiervoor is een goed gecommuniceerde persoonlijkheid (zowel extern als intern) essentieel. Van je logo tot het gebruikte lettertype : de gebruikte visual vertelt je klanten wie je bent en wat je onderscheidt van de concurrentie.

Airbnb is een voorbeeld van een bedrijf dat de kracht van een sterke en doordachte visuele identiteit heel goed begrepen heeft.  GAP daarentegen heeft juist een gevaarlijke sprong gewaagd door een logo, dat diep in het collectieve geheugen gegrift staat,  te vervangen.

Wat zijn de voordelen die een grafisch charter met zich meebrengt?

Het grafisch charter is een waardevol document met de volgende voordelen :

 • De duidelijke en precieze toepassing van de beeldtaal van je merk zoals je die aan iedereen hebt voorgesteld en uitgelegd.
 • Eén coherente voice op meerdere media. Het merk blijft herkenbaar in al zijn visuele versies en dit op alle media, zowel fysiek (visitekaartjes, flyers, verpakkingen, briefpapier, merchandising, …) als digitaal (website, sociale netwerken, video’s, nieuwsbrieven…).
 • Een snellere implementatie van nieuwe vormen van communicatie dankzij de reeds voorziene visuele variaties.
 • Indirect maakt het werk dat vooraf is gedaan om het merk te bouwen (zie deel « waar beginnen we? ») het ook mogelijk om het DNA van je merk beter te bepalen en sterker te maken, zowel intern als extern.
 • Consistentie wordt gehandhaafd ondanks veranderingen in personeel of partners.
 • Minder aanvragen van medewerkers of partners voor elke grafische beslissing.

Wat staat er in een grafisch charter?

Het grafisch charter is de bijbel van je visuele communicatie. Het bevat alles wat er mee te maken heeft, aangepast aan je product of dienst, en dit met alle details die anticiperen op mogelijke problemen of verkeerde interpretaties.

Het logo en zijn variaties – precies zoals Spotify.

Het logo is het centrale element van je imago en is vaak het resultaat van een creatief proces met je agency. Het is daarom belangrijk om te specificeren hoe dit geïntegreerd moet worden, afhankelijk van de ondergrond en de omgeving, om vervormingen of andere kleurveranderingen, geïmproviseerd door een toegewijde leerling, te voorkomen.

 • De afmetingen volgens het gebruik (digitaal of gedrukt, sociale netwerken of briefpapier, knoppen of citaten…) en minimumafmetingen.
 • Welke logo-versie voor welk gebruik, met of zonder woordmerk.
 • De kleuren van het logo zijn toegestaan afhankelijk van de situatie of de achtergrond (wit, gekleurd, transparant, donker, …).
 • De veiligheidsmarges, beschermingszones en te behouden ruimten.
 • De gewenste uitlijning en positionering volgens de andere elementen van de pagina.

Met een directe en beknopte handleiding dekt Spotify het grootste deel van zijn grafische charter door zich te richten op logo’s en kleuren, met veel maar nauwkeurige informatie. In het bijzonder het gebruik van het beroemde groen, maar ook de plaatsing van het logo volgens meerdere scenario’s. Het derde deel is gewijd aan de boodschappen die moeten worden overgebracht in het geval van een partnerschap, een essentieel punt in het geval van het Zweedse bedrijf, en dat zal niet het geval zijn voor een ander bedrijf.

Om een ander voorbeeld op te noemen: WhatsApp wijdt een volledige pagina aan de juiste spelling van zijn naam in zijn charter.

Kleuren – didactisch zoals Cisco

Het gekozen kleurenpalet creëert een emotie: een kleur wordt altijd geassocieerd met een gevoel, het is een universeel kenmerk. Het moet dus zorgvuldig worden gekozen (afhankelijk van de sector, het product of de dienst die wordt verkocht, …) maar flexibel zijn en voldoende mogelijkheden bieden om zich aan alle situaties aan te passen. Het is echter raadzaam om u te beperken tot 4 of 5 kleuren, zodat u zich ook kunt onthouden.

 • Een hoofdkleur, complementaire en mogelijk accentuerende kleuren.
 • Pantone namen en nummers.
 • De kleurcodes voor het afdrukken: CMYK.
 • De digitale kleurcodes: RGB en HEX.
 • Welke kleur voor welke situatie, afhankelijk van de achtergrond

Cisco biedt een online charter bestaande uit 23 pagina’s gewijd aan zijn kleurenpalet, met veel details en voorbeelden. Daarbij heeft de charter een goede balans met de tekstuele inhoud. Het bevat ook tips en downloadlinks, alsook richtlijnen voor het bewerken van foto’s en dit allemaal gepresenteerd op een luchtige, maar nauwkeurige manier. Een goed voorbeeld dus van efficiëntie.

Typografie – integraal als Foursquare

Typografie is een van de essentiële onderdelen van het grafische universum van een bedrijf, of het nu van nul is of niet. Net als kleuren kan het worden geassocieerd met een gevoel, dus het moet met zorg worden gekozen en worden geassocieerd met een palet van complementaire lettertypen (ook hier beperkt, zoals voor kleuren) naar gelang het gebruik, terwijl de leesbaarheid wordt gewaarborgd.

 • Typografie van het woordmerk, titels en inhoud.
 • Hun volledige referenties met kleuren, uitlijning en afstand.
 • Alle noodzakelijke instructies in het formaat van de redactionele inhoud (tekst, offerte, vorm, menu, …).
 • De voorziene variaties afhankelijk van het leesmedium (type mobiel, papier of web…)

Met een lange charter van 50 pagina’s (waarin ook de ondersteunende diensten van het merk zoals Swarm en Marsbot zijn opgenomen), geeft Foursquare een gedetailleerde beschrijving van de lijnen die moeten worden gevolgd om het imago van het merk in detail te behouden. Het typografische gedeelte is bijzonder voorzichtig, met volledige kenmerken, die in hun geheel worden geïllustreerd, afhankelijk van de inhoud en het medium, met verschillende specifieke kenmerken voor iOS en Android.

Enkele belangrijke details – praktisch zoals Yelp

 • Geïllustreerde voorbeelden van goed en slecht gebruik toevoegen.
 • Specificeer de te volgen procedure voor gevallen die specifiek zijn voor uw behoeften, zoals oppervlaktetypes of fotokopieën, afdrukken of bedrijfsvoertuigen of functies waarvan u weet dat ze uniek zijn en dus onderhevig aan vervorming.
 • Breed doel: van verpakking tot website, consistentie blijft essentieel.
 • Plan voor vereenvoudigde versies van de logo’s.
 • Probeer voldoende aanwijzingen te geven zonder een onfatsoenlijk aantal pagina’s te bereiken, daar heeft niemand tijd voor. Een grafisch charter kan tot 50 pagina’s lang zijn, maar als de lengte gerechtvaardigd is, moet de structuur effectief zijn.

Yelp heeft een zeer complete maar duidelijk gestructureerde gids online gezet, rijk geïllustreerd en uitgebreid becommentarieerd, met een ingetogen humor die ervoor zorgt dat je de aanbevelingen wilt volgen. Bovenal illustreren de voorbeelden en tegenvoorbeelden perfect de te volgen procedure en is het mogelijk om direct al het nodige materiaal te downloaden om het grafisch charter te volgen. En dat geldt alleen voor het gedeelte « Merk », dat naast de secties « Kleur », « Pictogrammen », « Mobiel » en « Web » ligt, met regels code die rechtstreeks aan de ontwikkelaars worden verstrekt. Of hoe je van een straatsteen een informatiemijn maakt.

De kleine extra’s die alles veranderen – gecontroleerd zoals Uber…

 • Wees nauwkeurig en volledig (volgens je specifieke behoeften) maar flexibel genoeg. Enerzijds om ontwerpers die door een te grote starheid geblokkeerd zouden kunnen worden, niet tegen te houden, kan een handvest ook evolueren met de lessen die uit de uitvoering zijn getrokken. Anderzijds om je grafisch charter mee te laten evolueren met het merk.
 • Waarom kies je niet voor een online formaat in plaats van alleen een pdf? Het zal waarschijnlijk meer geraadpleegd worden dan wanneer je het op een bureau zou afstoffen. Je kan het ook vertalen naar een publieke versie en een andere interne versie, afhankelijk van de elementen die u wenst te communiceren.
 • Leg je keuzes uit: in elke rubriek of door enkele « brand platform » pagina’s toe te voegen aan het charter die de missie, doelgroep, waarden en visie van uw merk uitleggen; en de reden voor deze visuele variatie. Het charter zal nog nauwlettender worden gevolgd.
 • Als je foto’s gebruikt, leg dan uit wat voor soort opname wel of niet is toegestaan, in welk formaat (liggend, vierkant, staand), de afmetingen en eventueel de toe te voegen retouches of filters om meer consistentie te garanderen. Dit zal zorgen voor consistentie in de kwaliteit en consistentie van de boodschap.

Als je inhoud produceert, kan je de gewenste redactionele toon en de gewenste woordenschat toevoegen.

De indrukwekkende charter van Uber is online terug te vinden. Niets wordt aan het toeval overgelaten, alles wordt uitgelegd, aangevuld en samengevat. Typografie, logo, foto’s en zelfs de toon van de inhoud, het is een kleine les om zo snel mogelijk te raadplegen, zelfs buiten het grafisch charter om.

Waar te beginnen?

De vormgeving van het grafisch charter en daarmee de visuele identiteit moet onderdeel zijn van een meer globale strategie: wat is je doel en hoe wil je dat bereiken. Missie, waarden, doelgroep, persoonlijkheid, visie, visie, persoonlijkheid, specifieke kenmerken…. het is al dit werk op voorhand dat de visuele kracht van je merk zal bepalen. Zwakkere identiteiten kunnen geen sterk visueel effect hebben.

Kijk naar de TEDx conferentie « Waarom een merk DNA zo belangrijk is in een merkstrategie ».

Samengevat, dit is wat je nu kunt doen.

Om je merk visueel te definiëren, moet je het eerst als zodanig definiëren. Wij kunnen je hierbij helpen door je in contact te brengen met de beste bureaus.

Als je nog niet de tijd hebt genomen om alles te onderzoeken:

Onderzoek extern maar ook intern hoe je bedrijf ervaren wordt, onder managers, medewerkers en partners.

Door het creëren van persona’s, beter gericht op het publiek dat je wilt bereiken, om hun waarden en behoeften te begrijpen.

Als alles goed gaat, moet je veel tekstuele informatie hebben, vaak gerelateerd aan emoties. De uitdaging zal zijn om ze om te vormen tot een sterke identiteit en vervolgens tot een visuele identiteit. Gebruik wat je al hebt.

Je kan ook de concurrentie analyseren om uit te vinden wat het verschil zal maken. Laat je inspireren door het besten en omring je met professionals om een charter op te stellen dat je alle voordelen biedt die daaruit kunnen worden afgeleid.

In dit opzicht is het werk van Airbnb en WhatsApp aan hun identiteit en visuele vertaling opmerkelijk. Je kan ze hier en hier raadplegen.

Voorbeeld uit de “richtlijnen” van Airbnb, waarin wordt uitgelegd hoe het logo een samenvatting is van de prioriteiten van het merk, waarbij emoties worden gecombineerd in plaats van “reizen” om een gedenkwaardig en eenvoudig logo te verkrijgen, op een rood/roze achtergrond die gevoelens met betrekking tot liefde en geluk oproept.

We hopen dat dit artikel nuttig is geweest. Vertel ons wat je nodig hebt om je grafische charter op te bouwen en/of te verbeteren in de commentaren hieronder.

Op zoek naar een creative agency? Dan hebben we de ideale bureaus voor jou in Amsterdam en Den Haag.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email