Abell Model - featured image
Marketing

Wat is het model van Abell en waarom zou je er een maken? Simpel uitgelegd.

4 stemmen, gemiddeld: 4,00 van de 54 stemmen, gemiddeld: 4,00 van de 54 stemmen, gemiddeld: 4,00 van de 54 stemmen, gemiddeld: 4,00 van de 54 stemmen, gemiddeld: 4,00 van de 54,00/5(4)

Voor de business scope van bedrijven is het belangrijk om niet alleen inzage te hebben in de markt. Zo is inzicht in de wensen en voorkeuren van de klanten is minstens even waardevol. Lees meer over het business domain van Abell en Hammond of het Abell model en ontdek wat de mogelijkheden zijn om de activiteiten voor jouw doelgroep uit te breiden. Let’s get started!

Abell what?

Abell model

Je gebruikt het model als je wil weten wat de vraag en aanbod op de markt is binnen een branche. Door gebruik te maken van het model kun je te weten komen hoe de markt opgedeeld is. Je ontdekt ook in welke segmenten je bedrijf vertegenwoordigd is.

Met het Abell model kun je onder andere het werkterrein voor je onderneming vaststellen, afbakenen en ook analyseren. Tijdens de analyse focus je op de beschikbare technologie in je onderneming en hoe je inspeelt op de behoeften op de markt. Het model zorgt er voor dat je product- markt combinaties kan maken.

De meerwaarde van het Abell model ✨

Het kan best dat je je afvraagt waarom het van belang is om gebruik te maken van het Abell model. Het is een strategisch model dat helpt om de markt waarin je onderneming actief is verder te definiëren. Je kijkt naar de huidige activiteiten van een onderneming, de gebruikte technologieën en de wijze waarop je inspeelt op behoeften op de markt. Je krijgt ook zicht op welke doelgroepen het bedrijf probeert te bereiken.

Wat is marktafbakening? 

Door gebruik te maken van het Abell model kun je ook doen aan marktafbakening. Je kunt gericht bestaande afnemersgroepen bedienen en je weet ook precies op welk deel van de markt je je focus moet leggen.

 👉 Het geeft je meer inzicht in:

  • De identiteit van afnemers
  • Op welke manier je kan inspelen op doelgroep
  • Hoe je onderscheiden van bestaande markten
  • Hoe je concurrentievoordeel te behouden

Verken je groeimogelijkheden met het Abell model 🚀

Abell model

Wanneer je de gehele markt in kaart hebt gebracht kun je met dit model ook nagaan wat je groeimogelijkheden zijn. Als je al voldoet aan bestaande behoeften en je bestaande kerncompetenties verder gaat ontwikkelen, dan kun je ook nieuwe doelgroepen bereiken. In ieder geval heb je de mogelijkheid om middels dit model je groeistrategie verder te ontwikkelen.

Het Abell model wordt ook wel business domain genoemd en behoort tot een van de weinige modellen waar er sprake is van een combinatie van interne- en externe analyse. Bij de interne analyse wordt de focus gelegd op kerncompetenties en bij de externe analyse op behoefte van klanten en afnemers.

Een duidelijk beeld met het Abell model 👀 

Het Abell model is van belang voor organisaties want hiermee kunnen ze hun werkterrein vaststellen. Na de uitvoering van de analyses zal je als bedrijf ook in staat zijn om waar nodig je strategisch beleid aan te passen.

Daarvoor dien je een goed beeld te hebben van de huidige activiteiten van je bedrijf, de bestaande technologieën waarmee je werkt en op basis daarvan kun je je strategie aanpassen.

Welke dimensies zijn onderdeel van het Abell model?

Je zult in de literatuur terugvinden dat het Abell model uit drie dimensies bestaat.

  1. De bestaande technologieën binnen het bedrijf
  2. Hoe het omgaat met de behoeften uit de markt
  3. Op welke afnemers het bedrijf focust

Met dit model kun je de business scope van het bedrijf in kaart brengen en analyses uitvoeren. Het is wel van belang om de focus te leggen op alle drie dimensies.

Het kan best zijn dat je zwaarder tilt aan een of meer van de dimensies. Probeer dat te voorkomen want dat is niet goed voor de toepassing van dit model.

1.Afnemers

Als we het hebben over afnemers, dan kun je vooral denken aan iemand die een product koopt of een dienst afneemt. De afnemer wordt ook wel je doelgroep genoemd. Om te weten wie je doelgroep is moet je voor jezelf nagaan wie producten of diensten van je afneemt.

Abell Model

Het kan zijn dat je doelgroepkinderen betreft of juist jongeren tussen 14 en 18 jaar. Ook 65 plussers kunnen tot je doelgroep horen. Als je je bewust bent van wie je doelgroep is, dan zal je het model van Abell beter kunnen toepassen.

2. Behoeften

Je doelgroep heeft behoeften. Dat is belangrijk om te weten want je leert ook hoe belangrijk je producten of diensten voor afnemers zijn.

Om te weten wat behoefte van klanten is kun je jezelf de vraag stellen wat je afnemers belangrijk vinden. De een kan bijvoorbeeld aangeven dat prijs belangrijk is en de andere juist kwaliteit en de service.

3. Technologieën

Het model van Abell hanteren betekent ook kijken naar de technologieën die gebruikt worden in een bedrijf om bijvoorbeeld een product te produceren of diensten te verlenen. Op basis hiervan wordt in kaart gebracht hoe een bedrijf inspeelt op de behoefte van klanten.

Abell Model

Welke assen kent het Abell model?

Als je kijkt naar het Abell model, dan zal het je opvallen dat de drie dimensies ook terug te zien zijn als assen in het Abell diagram. Het gaat om de afnemersbehoefte, afnemersgroepen en technologieën.

De markt waarin je actief bent, kan je afbakenen door jezelf de vraag te stellen welke technologieën de afnemersbehoefte binnen je onderneming bedienen en van welke afnemersgroepen? Daarmee baken je niet alleen je werkterrein af, maar kom je ook te weten waar je kan uitbreiden.


Need a helping hand?

We got you! Ontdek de meest relevante agencies voor JOUW project!

Marketing Strategiebureaus

Je kunt dus meteen in kaart brengen op welke van de drie assen van het Abell model eventuele uitbreiding mogelijk is. Je kunt ook je toekomstige strategisch beleid hierop afstemmen.

Ga aan de slag met je eigen Abell model! 👊

Uiteraard is het ook interessant om te weten te komen hoe je zelf een Abell model kunt maken. Als je op basis van de besproken aspecten in dit artikel de huidige situatie van je onderneming in kaart hebt gebracht, dan kun je beginnen met het maken van een Abell model. Dat is waardevol voor je marketingplan en het uitvoeren van interne analyses.

Tools voor je eigen Abell model

  • Templates op het internet
  • Paint op desktop

Gebruik tekstvakjes om de juiste informatie weergeven. Als je de juiste informatie op de juiste as geplaatst hebt kun je ook eventueel uitbreiden.

Portret van de markt 📷

In je Abell model geef je niet alleen aan in welke business scope je bedrijf zit, maar ook binnen welk domein. Je moet dus de gehele markt kennen en schetsen.

Voorbeeld: Als je onderneming zich richt op 30 plussers, dan zou je bij de as afnemers 30 plussers moeten vermelden.

Je verwerkt de gehele markt in het model. Dat doe je bij elke dimensie. Wanneer je alles ingevuld hebt, kun je een lijn trekken. Daarmee geef je aan binnen welke business scope je onderneming zit. En hup, je hebt je markt afgebakend!

Het Abell diagram

In het diagram zul je zien dat de drie belangrijkste dimensies uit het model van Abell verwerkt zijn. Denk maar aan de dimensies afnemers, behoeften en technologieën. Het diagram is vergelijkbaar met het PMT model waarbij de P van product het equivalent is voor behoeften, de M van markt gerelateerd kan worden aan doelgroep oftewel afnemersgroepen en de T van technologie spreekt voor zich.

Het model van Abell in marketingplan = 👌!

Het belangrijkste van het business domain oftewel Abell model is dat je de markt waarbinnen een onderneming actief is wil vaststellen, analyseren en waar nodig uitbreiden.

De focus wordt daarbij is vooral gericht op het vraag- en aanbod mechanisme. Dit model kun je dus ook het best aan het begin van het marketing plan opnemen. Daardoor informeer je je lezers over de markt.

Let’s rewiiiind: het Abell model

Als je de markt in kaart wil brengen waarin je actief bent en deze wil afbakenen, dan is gebruik van het model van Abell een must. Je business domain geeft je een beeld van wat het vraag- en aanbod perspectief is van je onderneming. Op basis daarvan kun je inspelen op de behoefte van je afnemers en eventueel je strategisch beleid aanpassen of vernieuwen.

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email