empathy map
Marketing

Empathy map: kruip in het hoofd van je consumenten met deze gids + template!

5,00/5(1)

Ben je benieuwd naar hoe consumenten denken over je product? Dan ben je hier op de juiste plaats. Doormiddel van een empathy map krijg je meer inzicht in de gedachten en gevoelens van je doelgroep. Lees hier meer over hoe je aan empathy mapping doet en download onze empathy map template om zelf aan de slag te gaan.

Empathy map template: download het hier 

Wil je ook zelf een empathy map ontwikkelen, maar weet je niet waar te beginnen? Download dan hier een gratis template. Na het downloaden kun je de kaart naar eigen inzicht en op basis van de doelstellingen van je onderneming invullen.

Wat is een empathy map?

Een empathy map kun je onder andere gebruiken om gegevensover klanten verzamelen. Je gebruikt het om je doelgroep beter te begrijpen en daarop in te spelen. Om dit soort empathie te kunnen organiseren zijn er verschillende technieken beschikbaar die je kan hanteren.

Klantengegevens verzamelen

Een empathy map behoort tot een van deze technieken. Deze map biedt je de mogelijkheid om klantgegevens samen te vatten en weer te geven in een visualisatie van vier kwadranten. Deze kwadranten hebben allemaal betrekking op een hoofdkenmerk van gebruikers. Meestal worden de gegevens uit een observatie- en onderzoeksfase verwerkt in zo een empathy map.

Empathy map: 4 kwadranten

De vier kwadranten van de empathy map geven onder andere weer wat een gebruiker zegt, doet, denkt of hoe hij voelt. Het is niet moeilijk om in kaart te brengen wat consumenten te zeggen hebben. Het moeilijke is om hun denkwijze en gevoelens in kaart te brengen. Dat kan alleen tot stand komen na zorgvuldige observaties gedaan te hebben en gedragsanalyses uit te voeren. Je kunt dan te weten komen hoe consumenten zich gedragen en wat hun reactie is op de verschillende activiteiten, suggesties en onderwerpen.

De empathy map is vooral handig aan het begin van een ontwerpfase van nieuwe producten.

Empathy map: je relatie met klanten naar een volgend niveau tillen

Met een empathy map kun je je consumenten beter leren kennen. De kaarten van de empathy map zijn vooral betrouwbaar als ze gebaseerd zijn op onderzoeksgegevens. Daarnaast kun je ze ook maken op basis van de kennis van interne deelnemers. Daarvoor werd zelfs gewerkt met verschillende persona’s.

Dave Gray: het creatief brein achter de empathy map

Het creatieve brein achter de empathy map is niemand anders dan Dave Gray. Met deze map heeft Gray veel bekendheid verworven. Hij kwam met deze handige samenwerkingstool die door teams wordt om een beter inzicht te krijgen van klanten.

Doelgroep: hun gevoelens en gedachten uitgelicht

Door de empathy map zijn marketeers in staat om de gevoelens en gedachten van hun doelgroep in kaart te brengen. Er is een sectie ‘denken en voelen’ waarin je wat in dit kader van belang is voor je persona in kaart kunt brengen. Je wil bijvoorbeeld weten wat je persona bezighoudt, wat hij of zijn doet bij het opstaan en veel meer.

Je wil eigenlijk te weten komen wat de eventuele zorgen en behoeften zijn van de persoon. Als je zelf niet weet hoe dit te doen kun je uiteraard een marketing bureau inschakelen zodat professionals een kaart voor je in elkaar zetten.

empathy map

Customer empathy map

Een customer empathy map kun je het best gebruiken om in kaart te brengen hoe de klant denkt, wat de klant zegt over een bepaald onderwerp. Het is een tool om eigenlijk gegevens te verzamelen van klanten. Daarmee kan men dan ook een te gebruiken klantenbestand beter begrijpen.

In zo een empathie kaart kun je ook je klantbehoefte visualiseren of samenvatten in een eenvoudige, maar duidelijke diagram. Je kunt de klant doorgronden en op die manier te weten komen wat deze wilt en niet wat jij denkt dat hij of zij wilt. 

Breng meerdere klantsegmenten in kaart

Bij het ontwikkelen van een empathy map kun je ook meerdere klantsegmenten in kaart brengen. Je zal allereerst je empathy map van een naam moeten voorzien. Daarbij ga je na wat de naam is van de persona die je aan het uitbeelden bent en of je te maken hebt met een man of een vrouw.

Je kaart krijgt namelijk meer leven door er een naam aan te koppelen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aan empathy mapping te doen waarbij je meerdere empathy maps maakt met meerdere namen. Op die manier kun je dan meerdere klantsegmenten in kaart brengen.


Toch wat hulp nodig bij het leren kennen van je klanten?

Ontdek hier de meest relevante agencies voor je project gebasseerd op je eigen specifieke benodigdheden.

De beste digitale strategie agencies van Nederland

Hoe kun je een empathy map maken?

Een empathy map kun je laten maken door bijvoorbeeld een marketingbureau in te schakelen of je gebruik maken van een template.

Bij het maken van een empathy map zul je een aantal zaken moeten invullen. Een empathy map bestaat namelijk uit een aantal onderdelen.

Wil je niet zelf een map ontwikkelen, dan kun je gebruik maken van een standaard template. Je vindt er eentje verder in dit artikel.

De gebruiker in kaart brengen

Allereerst zal je in kaart willen brengen wie de gebruiker is en wat je wilt dat deze moet doen met je product. Je zal je dus moeten afvragen wie de persoon is die je moet begrijpen, hoe het leven van zo iemand eruit ziet en wat voor baan de persoon heeft.

Uiteraard zal je ook willen weten met welke problemen hij te maken krijgt in het leven. Op basis van die informatie kun je dan kijken naar wat je wil dat zo een gebruiker moet doen met je product of dienst. Qua doelstellingen moet je ervoor zorgen dat de doelen meetbaar zijn.

Om die doelen te bereiken zullen ze besluiten moeten nemen. Je kunt jezelf ook afvragen op welke wijze je gebruikers kunt helpen om de gestelde doelen te bereiken.

Veranderingen mappen

Je zult je verder ook moeten verplaatsen in de wereld van de gebruikers en vanuit hun optiek kijken naar hun vakgebied. Daarbij kun je je afvragen wat zij zien gebeuren in de markt, of vergelijkbare bedrijven veranderen en als dat zo is, wat voor veranderingen ze meemaken.

Je kunt daarnaast ook nagaan of er grote veranderingen zitten aan te komen. Op basis hiervan kun je ook de kanalen identificeren die gebruikers volgen om op de hoogte te blijven van veranderingen.

Wat gebruikers zeggen en doen

Je zult op gegeven moment ook moeten kijken naar wat mensen zeggen en uiteindelijk doen. Je dient daarbij rekening te houden met het feit wat mensen zeggen te doen niet altijd in overeenstemming is met wat ze uiteindelijk doen. Dat is de reden waarom de aspecten zeggen en doen het best gecombineerd kunnen worden met elkaar. Eventuele verschillen worden dan direct duidelijk.

Om die goed in kaart te brengen zal je moeten weten wat de reacties zijn van gebruikers, wat hun feedback is en wat ze aangeven te doen met je producten. Daarom ga je best na wat gebruikers daadwerkelijk doen met je producten, hoe ze zich gedragen en waarom ze dat doen.

Uiteraard wil je ook te weten komen of er gebruik wordt gemaakt van producten van de concurrent. Het belangrijkste wat je daarbij moet weten is wat ze met de producten doen van de concurrent.

Beïnvloeding van gebruikers

Bij empathy mapping wil je uiteraard ook te weten komen hoe gebruikers beïnvloed kunnen raken door andere personen. Soms horen gebruikers dingen van familie en vrienden of van collega’s. Je wil daarbij te weten komen of wat ze horen van invloed is op hun koopgedrag.

Dat komt vooral aan de orde bij customer journey mapping. Je kunt ook te weten komen wat ze horen van hun professionele netwerk, welke reviews ze lezen en veel meer.

Nagaan wat mensen denken en voelen

Je dient verder ook de gevoelens en eventuele pijnpunten van de gebruikers in kaart te brengen. Je gaat dus daarbij na of er problemen zijn die de gebruikers ondervinden en welke oplossingsmodellen kunnen bijdragen in de verbetering daarvan.

Bij het benoemen van de pijnpunten kun je onder andere nagaan of gebruikers gefrustreerd zijn of juist bang zijn dat er iets kan gebeuren bij gebruik van je product. Je dient ook in kaart te brengen wat de grootste obstakels zijn bij gebruik van je product.

Het einde is in zicht…

Om het gewenste scenario te bereiken dien je dus na te gaan wat gebruikers verwachten van je product, wat de behoefte is en wat volgens hun de meest ideale scenario is. Op basis hiervan kun je dan een goede empathy map in elkaar zetten.

Empathy map: conclusie

Een empathy map kun je dus handig gebruiken als je meer te weten wil komen over de wensen en voorkeuren van gebruikers. Op basis hiervan kun je in kaart brengen wat de houding is van een gebruiker naar je product toe, hun mening en de ontwikkelingen die op de markt plaatsvinden. Klaar om je klanten beter te leren kennen?

close

Krijg toegang tot onze exclusieve content!

email