Flan Caramel (+ reviews) | Sortlist

Over


Flan Caramel cover
Flan Caramel logo

Flan Caramel Sint-Jans-Molenbeek, België

Dit profiel en de details worden beheerd door de eigenaar van het bureau.

Je verkoop boosten, helder uitleggen wat je product doet of misschien wel in een notendop je bedrijf voorstellen? Bij Flan Caramel hebben we het ideale recept voor jouw business.

Originele video animaties die scoren bij je doelgroep en aanzetten tot actie. Van concept tot verspreiding: wij zorgen voor een kickass resultaat!

---

Augmentez vos ventes, expliquez clairement ce que fait votre produit ou présentez votre entreprise en quelques mots? Chez Flan Caramel, nous avons la recette idéale pour votre entreprise.

Des animations vidéo originales qui marquent avec votre groupe cible et encouragent l'action. Du concept à la distribution: nous garantissons un résultat d'exception!

---

Flan Caramel offers animation video and online video marketing for your corporate film. This can be standard as well as customized with an eye for your company message. Video animation is the kind of video that can convey every message in a suitable way.

The use of animation within your communication ensures that you can easily and clearly convey your message to the customer.

With animation it is also possible to appear fresh and dynamic, so you can communicate with more impact. We ensure that you get the most out of your animation video to achieve the desired result.

---

Hoe gaan we te werk?

Vanuit de Flan Caramel starten we steeds met een persoonlijk gesprek bij de klant. Daarin bespreken we hoe onze diensten op maat worden aangeboden en vanuit welke stijl en scenario we starten. Daarbij is een duidelijke bepaling van de boodschap en doelgroep heel belangrijk.

Hierna gaat het animatieteam aan de slag om het storyboard te ontwerpen. Wanneer dat volledig is uitgewerkt, wordt het filmpje samen met de klant overlopen. Vervolgens starten we met grafisch design, waarbij vormen en figuren worden uitgewerkt. Éénmaal dit de goeie richting uit gaat, brengen we de animatie tot leven via de motion design.

Afwerken doen we met de nodige geluidseffecten (Audio Design) en waar nodig correcties toe te voegen. Hierna is het van essentieel belang dat je video zo veel mogelijk wordt bekeken. Daarom biedt Flan Caramel ook advies aan op vlak van video marketing, hoe je filmpje zo veel mogelijk mensen kan bereiken.

---

Comment procédons-nous?

Depuis le Flan Caramel, nous commençons toujours par une conversation personnelle avec le client. Nous discutons de la façon dont nos services sont offerts pour mesurer et de quel style et scénario nous commençons. De plus, une détermination claire du message et du groupe cible est très importante.

Après cela, l'équipe d'animation se met au travail pour concevoir le storyboard. Quand cela aura été complètement terminé, le film se terminera avec le client. Ensuite, nous commençons avec le design graphique, où les formes et les figures sont élaborées. Une fois que cela va dans la bonne direction, nous donnons vie à l'animation via la motion design.

Nous finissons avec les effets sonores nécessaires (Conception Audio) et ajoutons des corrections si nécessaire. Après cela, il est essentiel que votre vidéo soit regardée autant que possible. C'est pourquoi Flan Caramel offre également des conseils dans le domaine du marketing vidéo, comment vous pouvez atteindre le plus de gens possible. 

---

How we work?

From the Flan Caramel we always start with a personal conversation with the customer. We discuss how our services are offered to measure and from which style and scenario we start. In addition, a clear determination of the message and target group is very important.

After this, the animation team goes to work to design the storyboard. When that has been fully worked out, the film will run over with the customer. Then we start with graphic design, where shapes and figures are worked out. Once this goes in the right direction, we bring the animation to life via the motion design.

We finish with the necessary sound effects (Audio Design) and add corrections where necessary. After this, it is essential that your video is watched as much as possible. That is why Flan Caramel also offers advice in the field of video marketing, how you can reach as many people as possible. 

Vergelijk met andere bureaus

Diensten

2 diensten aangeboden door Flan Caramel

Naam van dienst
Niveau van ervaring

Gerelateerde beoordelingen
Vanaf

 • Beschrijving
  Flan Caramel offers animation video and online video marketing for your corporate film. This can be standard as well as customized with an eye for your company message.
  Skills in Motion Design (15)
  Motion Design2D AnimationVideo animationCharacter AnimationVidéo motion design3D Motion DesignVideo AdvertisingVideo MarketingPromotional VideoVideo Production+5
  Projecten in Motion Design (10)
  Databroker / VVSG & Stad Gent - Motion Design
  OZ - Onafhankelijk Ziekenfonds - Motion Design
  RLKM - Nationaal Park Hoge Kempen - Motion Design
  KU Leuven - Explainer video - Motion Design
  Klanten in Motion Design (10)
  KU LeuvenNon-profit | national
  OZPersoneelszaken | national
  Kenniscentrum Vlaamse StedenOverheid | national
  Stad GentNon-profit | national

  Meer informatie over Motion Design


 • Beschrijving
  Flan Caramel offers animation video and online video marketing for your corporate film. This can be standard as well as customized with an eye for your company message.
  Skills in Ontwerp (12)
  Graphic DesignMotion GraphicsOnline VideoVideo & Film ProductionCorporate VideoMotion DesignVideo animationVideo MarketingPromotional VideoVideo Production+2
  Projecten in Ontwerp (2)
  RLKM - Nationaal Park Hoge Kempen - Ontwerp
  Autodelen - Ontwerp
  Klanten in Ontwerp (2)
  AutodelenAuto | regional
  Regionaal Park Hoge KempenNon-profit | national

  Meer informatie over Ontwerp

Heb je een van die diensten nodig?

Vraag Flan Caramel om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.Portfolio

10 projecten uitgevoerd door Flan Caramel

Databroker / VVSG & Stad Gent
Databroker / VVSG & Stad Gent

Project gemaakt voor Kenniscentrum Vlaamse Steden in de Overheid industrie voor een B2B publiek in 2020.De Vlaamse overheid voorzag in 2018 met City of Things 4 miljoen euro om alle Vlaamse steden en gemeenten de kans te geven slim aan de slag te gaan met smart city-toepassingen: slim parkeren, gezondheidszorg op afstand, efficiënt energieverbruik.... de innovatieve moge- lijkheden van het Internet of Things om het leven aangenamer en duurzamer te maken, lijken eindeloos. Met een enorm potentieel in baanbrekende nieuwe technologieën en een ontluikend kmo-ecosysteem heeft Vlaanderen een kans om topspeler te worden in de geconnecteerde wereld. Tijd om een versnelling hoger te schakelen door op een slimme manier samen te werken aan een slimmer, beter en duurzamer Vlaanderen. In overleg met de centrumsteden opteerden men voor het indienen van drie voorstellen waarin telkens een aantal centrumsteden participeren. De drie voorstellen zijn uiteindelijk geselecteerd en de uitvoering is gestart in de loop van november 2018. De 3 projecten zijn : databroker (trekker Gent), ANPR-camera’s (trekker Mechelen) en de creatie van open (IoT) data awareness bij lokale overheden (trekker Leuven). Het Kenniscentrum is een actieve partner in elk van de drie projecten en staat in voor de disseminatie van de verworven inzichten. Samen met de trekkersteden werd een disseminatiestrategie uitgewerkt en wordt actief gewerkt aan kennisoverdracht naar de niet betrokken centrum- steden, andere steden en gemeenten en de Vlaamse overheid. Afsluitend organiseert het Kenniscentrum een studiedag waarop de kennis uit de drie projecten actief gedeeld wordt.

Motion Design
Meer lezen
OZ - Onafhankelijk Ziekenfonds
OZ - Onafhankelijk Ziekenfonds

Project gemaakt voor OZ in de Personeelszaken industrie voor een B2B publiek in 2020.Binnen dit voorstel wordt er meer uitleg gegeven over de productie van een one minute video, voor OZ. OZ501 (OZ501) is een Vlaamse mutualiteit en is actief in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg.

Branding & PositioneringMotion Design
Meer lezen
RLKM - Nationaal Park Hoge Kempen
RLKM - Nationaal Park Hoge Kempen

Project gemaakt voor Regionaal Park Hoge Kempen in de Non-profit industrie voor een B2C publiek in 2020.Het Nationaal Park in de Belgische provincie Limburg, is een uniek natuurgebied waar meer dan 5700 ha bos en heide beheerd en beschermd worden. Het gebied strekt zich uit over de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Zutendaal, Lanaken, Genk en As.Aan de 6 Toegangspoorten van het Nationaal Park wordt een nieuw kinderaanbod (7 - 9 jaar) uitgewerkt. Het zijn opdrachten wandelingen die autonoom gedaan kunnen worden aan de hand van een app (izi travel) en een begeleidend boekje. Elke toegangspoort heeft zijn wandeling en eigen, thematische opdrachten. De app is GPS gestuurd en geeft op bepaalde punten een signaal. Hier doen de kinderen dan een opdracht aan de hand van een geluidsfragment, tekening, foto of tekst.

Motion DesignOntwerp
Meer lezen
KU Leuven - Explainer video
KU Leuven - Explainer video

Project gemaakt voor KU Leuven in de Non-profit industrie voor een B2C publiek in 2019.De KU Leuven ontwikkelde een nieuwe techniek om schaalconstructies te bereken en uit te werken. Via deze animatie video legden we hun manier van werken uit, geïllustreerd met enkele voorbeelden.---KU Leuven a développé une nouvelle technique pour calculer et élaborer des constructions d'échelle. Nous avons expliqué leur façon de travailler à travers cette vidéo d'animation, illustrée par quelques exemples.---KU Leuven has developed a new technique to calculate and elaborate scale constructions. We explained their way of working through this animation video, illustrated with some examples.

Branding & PositioneringMotion DesignOnline Advertising
Meer lezen
Stad Gent - Mobiliteitsbedrijf
Stad Gent - Mobiliteitsbedrijf

Project gemaakt voor Stad Gent in de Non-profit industrie voor een B2C publiek.Sinds januari 2020 is het mogelijk om enkel onder nummerplaatherkenning te parkeren in de 7 ondergrondse parkeergarages van Gent. Om de mensen hiermee vertrouwd te maken, maakten we deze explainer video..---Depuis janvier 2020, il est possible de stationner sous reconnaissance de plaque d'immatriculation uniquement dans les 7 parkings souterrains de Gand. Pour familiariser les gens avec cela, nous avons fait cette vidéo explicative.---Since January 2020 it is possible to park under license plate recognition only in the 7 underground parking garages in Ghent. To make people familiar with this, we made this explainer video ..

Branding & PositioneringMotion Design
Meer lezen
UGent - Zaploopbaan
UGent - Zaploopbaan

Project gemaakt voor UGent in de Onderwijs industrie voor een B2C publiek in 2019.Deze video geeft meer uitleg over het loopbaanmodel die wordt voorgesteld aan startende professoren. De video moest een heldere introductie geven over het traject die kan gevolgd worden.---Cette vidéo fournit plus d'explications sur le modèle de carrière qui est présenté aux professeurs débutants. La vidéo devait donner une introduction claire sur la trajectoire qui peut être suivie.---This video provides more explanation about the career model that is presented to starting professors. The video had to give a clear introduction about the trajectory that can be followed.

Motion Design
Meer lezen
Heb je een soortgelijk project?

Vraag Flan Caramel om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.


Team

4 leden in Flan Caramel's team

Flan Caramel cover
Neem gemakkelijk contact op met Flan Caramel's team

Stuur ze een bericht en krijg snel een antwoord.


Prijzen

Flan Caramel heeft 0 awards gewonnen


Reviews

2 reviews voor Flan Caramel

5/5
(2 reviews)
Claire TobbackCEO bij Click & Retail Solutions
ServiceFilm
SectorRetail
Team1 - 10
5/5
Budget
Kwaliteit
Plan
Samenwerking
Wat was het doel van de samenwerking?
2 explainer video's maken voor mijn start-up.
Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?
Het creatieve proces, het uittekenen van het scenario's, overlopen van het design en de snelle opvolging van feedback.

Claire Tobback beveelt dit bureau aan


ServiceFilm
SectorRetail
Team1 - 10

Audrey De BockMarketing assistant bij Nutriquine NV
ServiceFilm
SectorHuisdieren
Team11 - 50
5/5
Budget
Kwaliteit
Plan
Samenwerking
Wat was het doel van de samenwerking?
Van moeilijke, ingewikkelde onderwerpen een video maken die verstaanbaar is voor iedereen
Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?
Brainstorm sessies + zien van het eindresultaat

Audrey De Bock beveelt dit bureau aan


ServiceFilm
SectorHuisdieren
Team11 - 50

Contact

Contact gegevens van Flan Caramel


Details


 • HoofdkantoorKartuizersstraat 19, 1000 Brussel, Belgium