Catapult, Antwerpen | Sortlist

Catapult cover
Catapult logo

Catapult Antwerpen, België

Dit profiel en de details worden beheerd door de eigenaar van het bureau.
 
 
Synergy between strategic thinking and creativity.
 

Design is our profession, communication our field of activity. We love a beautiful design, brooding on a concept that appeals, go to extremes for a flawless finish. But our work serves a higher purpose: Communication that works.

At Catapult, we like to reduce complex matters to their essence. For us, communicating simply means bringing things together. Companies and organisations want a dialogue with their target groups. We help them to do so.

In order to initiate such a dialogue, we look for points of contact and angles that bring the client closer to the target group. We translate these points of contact into a well-considered design or a high-profile concept with which the client can distinguish itself.

 
Synergie tussen strategisch denken en creativiteit.
 

Design is ons vak, communicatie ons werkterrein. Wij houden van een mooi ontwerp, broeden op een concept dat aanspreekt, gaan tot het uiterste voor een vlekkeloze afwerking. Maar ons vakmanschap dient een hoger doel: communicatie die werkt.

Bij Catapult herleiden we graag complexe zaken tot hun essentie. Communiceren betekent voor ons simpelweg dingen bij elkaar brengen. Bedrijven en organisaties willen een dialoog met hun doelgroepen. Wij helpen hen daarbij.

Om zo'n dialoog op gang te brengen, zoeken we naar aanknopingspunten en invalshoeken die de klant dichter bij de doelgroep brengen. Deze aanknopingspunten vertalen we naar een doordacht ontwerp of een spraakmakend concept waarmee de opdrachtgever zich kan onderscheiden.

 

“We are passionate about the power of great design and technology to help your businesses and brands grow.”

5 mensen in hun team
Spreekt Engels, Nederlands, Nederlands, België
6 projecten in hun portfolio
Werkt op afstand over de hele wereld
Sortlist lid sinds 2020
Opgericht in 1997
Nog geen reviewsWees de eerste om er een te schrijven
Vergelijk met andere bureaus

Diensten

2 diensten aangeboden door Catapult

Naam van dienst
Niveau van ervaring

Gerelateerde beoordelingen
Vanaf

 • Beschrijving
  Successful companies and organizations are publicly perceived as strong personalities. Catapult develops a visual identity for the client that reflects his individuality and brings him closer to his target. We create such an identity with several building blocks: a distinctive logo, an attractive color scheme, a balanced typography. We define the housestyle according to the customer's requirements, from practical directive to detailed housestyle book. Then we apply the branding in the most diverse media, according to the customer's wishes. We devote special care to publications, from newsletter or magazine to company brochure or annual report. We do not only take care of the concept and the design, but also include photography, copywriting and editing in our services. Succesvolle ondernemingen en organisaties worden door het publiek ervaren als persoonlijkheden die een eigen wereld oproepen. Catapult ontwikkelt voor de klant een visuele identiteit die zijn eigenheid weerspiegelt en hem dichter bij de doelgroep brengt. We creëren zo'n identiteit met verschillende bouwstenen: een onderscheidend logo, een aansprekend kleurenschema, een uitgebalanceerde typografie. We definiëren de huisstijl volgens de wensen van de klant, van praktische richtlijn tot gedetailleerd huisstijlboek. Vervolgens passen we de huisstijl toe op de meest uiteenlopende dragers, volgens de wensen van de klant. Speciale zorg besteden we aan publicaties, van nieuwsbrief of tijdschrift tot bedrijfsbrochure of jaarverslag. We tekenen daarbij niet alleen voor het concept en de vormgeving, maar nemen ook de fotografie, copywriting of eindredactie voor onze rekening.
  Skills in Branding & Positionering (19)
  Corporate IdentityVisual IdentitySpatial DesignBrand StrategyConsultingBrand IdentityBrand ContentBrand ExperienceType designscenography+9
  Projecten in Branding & Positionering (5)
  GSJ advocaten - Branding & Positionering
  Kreon - Branding & Positionering
  Pzazz.theater - Branding & Positionering
  Immodôme - Branding & Positionering
  Klanten in Branding & Positionering (5)
  Buysens advocatenJuridische diensten | national
  KreonArchitectuur & Planning | international
  GSJ advocatenJuridische diensten | national
  ImmôdomeVastgoed | regional

  Meer informatie over Branding & Positionering


 • Beschrijving
  For those who work on corporate identity and publishing, the internet is an excellent ally. The personality of an organization or company and the strength of a brand can also be used online. The challenge is to create the website the customer really needs. No more, no less. Catapult develops websites for clients that not only perfectly match the identity of the company or brand, but also function as a useful practical tool for marketing or logistics purposes. We don't use unnecessary bells and whistles. We prefer a slim-designed and well-built side that quickly provides the visitor what he wants. Usability and reliability are as important to us as an elegant interface. Wie werkt rond corporate identity en publishing, vindt in het internet een uitstekende bondgenoot. De persoonlijkheid van een organisatie of onderneming en de kracht van een merk kunnen ook on line worden uitgespeeld. De kunst bestaat erin voor de klant de website te maken die hij nodig heeft. Niet meer, maar ook niet minder. Catapult ontwikkelt voor de klant een site die niet alleen naadloos aansluit op de identiteit van het bedrijf of het merk, maar ook functioneert als praktisch bruikbaar instrument voor marketing of logistiek. Overbodige toeters en bellen zijn aan ons niet besteed. We geven de voorkeur aan een slanke site die doordacht is opgebouwd en de bezoeker snel verschaft wat hij wil. Bruikbaarheid en betrouwbaarheid zijn voor ons even belangrijk als een elegante interface.
  Skills in Website Creatie (11)
  Web DesignSocial MediaMotion GraphicsWeb DevelopmentMotion DesignDigital MarketingCRM IntegrationERP IntegrationUsability designNavigation design+1
  Projecten in Website Creatie (6)
  GSJ advocaten - Website Creatie
  Kreon - Website Creatie
  Pzazz.theater - Website Creatie
  Studio Creten - Website Creatie
  Klanten in Website Creatie (6)
  KreonArchitectuur & Planning | international
  ImmôdomeVastgoed | regional
  PzazzKunst & Ambacht | international
  Studio CretenKunst & Ambacht | international

  Meer informatie over Website Creatie

Heb je een van die diensten nodig?

Vraag Catapult om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.Portfolio

6 projecten uitgevoerd door Catapult

GSJ advocaten
GSJ advocaten

Project gemaakt voor GSJ advocaten in de Juridische diensten industrie voor een B2B publiek in 2020. Where knowledge is shared, new insights ariseThe landscape of the advocacy has changed seriously the last decades, with new agile competitors and new challenges and opportunities in the market.Our collaboration started in 2000 and up to this day we help GSJ to develop themselves by expanding their new brand identity and to distinguish themselves from the other major law firms in Flanders and Brussels. It is an ongoing project in which we focus on the functioning of GSJ and its B2B target audience.Waar kennis wordt gedeeld ontstaan nieuwe inzichtenHet landschap van de advocatuur is de laatste decennia grondig gewijzigd, met nieuwe wendbare concurrenten en nieuwe uitdagingen en kansen in de markt.Onze samenwerking startte in 2000 en tot op vandaag helpen we GSJ advocaten om zich verder te ontwikkelen door hun nieuwe merkidentiteit uit te breiden en zich te onderscheiden van de andere grote advocatenkantoren in Vlaanderen en Brussel. Het is een lopend project waarbij de focus ligt op de werking binnen GSJ en haar B2B doelpubliek.

Branding & PositioneringContent StrategyDigital Strategy+5
Meer lezen
Kreon
Kreon

Project gemaakt voor Kreon in de Architectuur & Planning industrie voor een B2B / B2C publiek in 2019. Purity in lightKreon is the international reference in the field of ‘architectural’ lighting fixtures. The design of their collection represents a way of thinking that reduces each product to the bare essentials without compromise. Architecture can be reduced to a few basic forms such as a circle, a square or a rectangle. Kreon therefore considers its lighting fixtures as objects, each element of which is constructed from the purest form. We used the same idea for the development of the new house style.Kreon is dé internationale referentie op het gebied van ‘architectonische’ verlichtingsarmaturen. Bij kreon wordt elke verlichtingsoplossing herleid tot het strikt wezenlijke, een zoektocht naar het uitgezuiverde object. Architectuur kan gereduceerd worden tot enkele basisvormen zoals een cirkel, een vierkant of een rechthoek. Kreon beschouwt haar verlichtingsarmaturen dan ook als objecten waarvan elk element opgebouwd wordt vanuit die meest zuivere vorm. Dezelfde beschouwing hanteerden wij voor de ontwikkeling van de nieuwe grafische huisstijl.

Branding & PositioneringDigital StrategyInnovatie+3
Meer lezen
Pzazz.theater
Pzazz.theater

Project gemaakt voor Pzazz in de Kunst & Ambacht industrie voor een B2C publiek in 2019.A new digital platform for the performing arts in the Netherlands and Flanders.The well-known theatre reviewer Pieter T’Jonck came to us with his idea to create a website that offers prospective writers the opportunity to write reviews under the guidance of experienced reviewers. We thought about it, searched for a name, joined forces and built the website pzazz.theater.Een nieuw digitaal platform voor de podiumkunsten in de lage landen.De bekende theaterrecensent Pieter T’Jonck kwam naar ons toe met zijn idee om een website te creëeren die aankomende schrijvers de mogelijkheid biedt om recensies te schrijven onder begeleiding van ervaren recensenten. We dachten erover na, zochten naar een naam, bundelden onze krachten en bouwden de website pzazz.theater.

Branding & PositioneringDigital StrategyOntwerp+1
Meer lezen
Studio Creten
Studio Creten

Project gemaakt voor Studio Creten in de Kunst & Ambacht industrie voor een B2C publiek in 2020. All around the globeJohan Creten is a Belgian visual artist. He is considered a pioneer in the revival of modern ceramics and gave clay back a place in contemporary art. He was the first Belgian to exhibit at the Louvre in Paris. Creten worked in different cities, but later picked Paris as a permanent base.In 2014 Johan Creten occupied an entire park in Antwerp: Middelheim Park. Commissioned by the Middelheim Museum, we designed the catalogue that appeared on the occasion of his exhibition de Storm. This was the beginning of a long-term collaboration with Johan Creten for the creation of books, catalogues and exhibition design.Thuis in heel de wereldJohan Creten is een Belgisch beeldend kunstenaar. Hij wordt beschouwd als een pionier in de heropleving van de moderne keramiek, die klei weer een plaats gaf in de hedendaagse kunst. Hij was de eerste Belg die tijdens zijn leven exposeerde in het Louvre in Parijs. Na een tijdlang vanuit verschillende steden te hebben gewerkt koos hij Parijs als vaste uitvalsbasis.In 2014 palmde Johan Creten het Middelheimpark in. In opdracht van het Middelheimmuseum ontwierpen we de catalogus die verscheen ter gelegenheid van zijn tentoonstelling de Storm. Dit was het begin van een langdurige samenwerking met Johan Creten voor het maken van boeken, catalogi en tentoonstellingsvormgeving.

OntwerpWebsite Creatie
Meer lezen
Immodôme
Immodôme

Project gemaakt voor Immôdome in de Vastgoed industrie voor een B2C publiek in 2019. Properties with personalityImmodôme was founded in 2014 by Isabel De Laet. From the very beginning we have been working on their brand identity. Through intensive collaboration with Immodôme’s passionate team, we have steadily helped to strengthen their position as a unique newly born in the Antwerp real estate market. Immodôme became the new standard within the real estate sector for homes with personality.In 2019 we created a new website for Immodôme. We further developed the website we built in 2014. Not only was the front-end completely revised, but we also connected our own Content Management System (CMS) to control the back-end. Besides the team, the immodome.be website is the engine of the company.Woningen met persoonlijkheidImmodôme werd in 2014 opgericht door Isabel De Laet. Vanaf het prille begin hebben we gewerkt aan de merkidentiteit. Door een intensieve samenwerking met het gepassioneerde team van Immodôme hebben we gestaag mee gebouwd aan het versterken van hun positie als unieke nieuwkomer op de Antwerpse vastgoedmarkt. Immodôme werd de nieuwe standaard binnen de vastgoedsector voor woningen met persoonlijkheid.In 2019 creëerden we een nieuwe website voor Immodôme. Deze was een verdere evolutie van de vorige die we in 2014 bouwden. Niet alleen de front-end werd volledig herzien, maar er werd ook een eigen Content Management Systeem (CMS) aangesloten om de back-end aan te sturen. De website immodome.be is samen met het team de motor van het bedrijf.

Branding & PositioneringDigital StrategyOntwerp+2
Meer lezen
Buyssens advocaten
Buyssens advocaten

Project gemaakt voor Buysens advocaten in de Juridische diensten industrie voor een B2B / B2C publiek in 2017. ‘Personalities’ in employment law and social security lawThe firm Buyssens lawyers has a strong reputation in employment law and social security law, but it had never told the world what they stood for — a solid team of experts with a healthy team spirit and driven by passion for their field. We helped them graphically develop their identity by creating a house style that expresses the ‘personality’ of the firm.‘Karakters’ in arbeidsrecht en sociale­zekerheids­rechtHet kantoor Buyssens advocaten heeft een sterke reputatie in arbeidsrecht en sociale­zekerheids­recht, maar het had de wereld nog nooit verteld waar ze voor stonden — een hecht team van experten met een gezonde teamspirit en gedreven door passie voor hun vakgebied. We hielpen hen om hun identiteit grafisch uit te werken met het creëren van een huisstijl die het ‘karakter’ van het kantoor uitdrukt.www.buyssens-law.be

Branding & PositioneringOntwerpWebsite Creatie
Meer lezen
Heb je een soortgelijk project?

Vraag Catapult om een offerte en krijg in korte tijd een antwoord.


Team

5 leden in Catapult's team

Neem gemakkelijk contact op met Catapult's team

Stuur ze een bericht en krijg snel een antwoord.


Prijzen

Catapult heeft 0 awards gewonnen


Reviews

Nog geen review voor Catapult

Gewerkt met Catapult?

Deel je ervaring met ons.

Een review plaatsen

Contact

Contact gegevens van Catapult


Details


http://www.catapult.be

 • HoofdkantoorRubenslei 10

Sortlist logo

Sortlist is een onafhankelijk platform dat voor je op zoek gaat naar de meest relevante bureaus voor jouw project. Laat ons weten wat je zoekt, dan gaan wij aan de slag.

TwitterFacebookLinkedinInstagramYouTube
Sortlist
 • Over
 • Jobs
 • Contact opnemen met
Voor klanten
 • Hoe het werkt
 • Klantenervaringen
 • Ontdek
 • Ik heb een bureau nodig
Voor bureaus
 • Hoe het werkt
 • Klantenervaringen
 • Prijzen
 • Ik heb een bureau